Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

ITM Dâmbovița: In luna ianuarie 2021 au fost verificați 189 de angajatori

Pentru realizarea acţiunilor stabilite în Programul Cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii I.T.M. Dambovita a efectuat în luna ianuarie 2021 controale de fond, tematice și cu caracter preventiv la toate categoriile de angajatori care angajează salariaţi pe bază de contract individual de muncă, atât în domeniul relaţiilor de muncă cât și în domeniul sanătații și securității în muncă.

În contextul evoluției situației epidemiologice naționale și județene generate de răspândirea coronavirusului SARS CoV 2, I.T.M. Dâmbovița a intensificat verificările, inspectorii de muncă desfășurând acțiuni de control atât în timpul zilei cât și în timpul nopții, în zilele lucrătoare și în week-end, urmărindu-se în plus fată de tematicile obișnuite de control, conștientizarea angajatorilor cu privire la riscurile de contaminare cu noul coronavirus. Astfel, verificarea efectuării triajului epidemiologic și a evaluării riscului epidemiologic de către medicul de medicina muncii au constituit o prioritate în acțiunile inspectorilor de muncă.

În luna ianuarie 2021, prin acţiunile de control desfăşurate în domeniul relaţiilor de muncă si securitate si sănătate in muncă, au fost verificați 189 de angajatori, aplicându-se 96 sancțiuni contravenționale și amenzi în valoare 119500 lei.

În raport cu neconformitățile constatate în timpul controalelor, au fost dispuse 310 de măsuri cu termen de remediere a deficiențelor identificate și au fost comunicate de către angajatori către I.T.M. Dămbovița, un număr de 9 evenimente/accidente la locul de muncă.

Totodată, au fost depistate 6 persoane lucrând fără forme legale de angajare, munca nedeclarată fiind întâlnită în domeniile: comerț si fabricarea produselor de patiserie.

Un rol prioritar în cadrul instituției l-a avut activitatea de soluționare a petițiilor și reclamațiilor adresate de salariați care au sesizat nereguli în desfășurarea raporturilor de muncă pe care le-au avut cu angajatorii.

Astfel, în luna ianuarie 2021 în cadrul I.T.M. Dâmbovița au fost înregistrate 25 de petiţii și reclamaţii ce au fost repartizate departamentelor de control spre soluţionare, conform prevederilor O.G. 27/2002 modificată. Aspectele sesizate vizau în principal neîntocmirea formelor legale la angajare sau probleme legate de încetarea contractelor individuale de muncă, neplată drepturi salariale, neacordare concediu odihnă, încălcarea prevederilor legale care reglementează programul de lucru, neeliberarea adeverinţelor de salariat.

Cu aceeași prioritate au fost efectuate controale urmare a sesizărilor adresate prin intermediul cutiei poștale amplasate la intrarea în unitate cu scopul ca persoanele implicate direct sau cele care au cunoștința de situații privind încălcarea prevederilor legale care reglementează legislația muncii, să le poată sesiza rapid și sub protecția anonimatului.

La solicitarea persoanelor interesate, I.T.M. Dâmbovița a eliberat extrase revisal, în acest caz termenul de eliberare fiind de cel mult 24 de ore de la data înregistrării cererii și adeverințe de vechime.

Lixandru Marius
Inspector Șef

Comunicat de presă

Distribuie acest articol Oficial Media
Share