Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Jandarmeria Dâmbovița – 2 posturi de ofițer și 3 posturi de subofițer scoase la concurs  

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmboviţa va organiza concurs, prin rechemare în activitate sau încadrare directă, pentru două funcții de ofițer și trei funcții de subofițer.

Persoanele care doresc să ocupe o funcție în cadrul Jandarmeriei Dâmboviţa pot opta până pe data de 15 octombrie a.c. pentru una dintre cele cinci funcții din zona neoperativă, respectiv:

– o funcție de ofițer specialist II – Compartimentul Financiar: pregătire de bază – studii universitare de licență – ciclul I Bologna, sau studii universitare de lungă durată cu licență, în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință: contabilitate, cibernetică, marketing și achiziții, economie, management, finanțe sau științe militare, informații și ordine publică (programul de studii Management economico-financiar);

– o funcție de ofițer specialist II – Compartimentul Auto – Serviciul Logistic: pregătire de bază – studii universitare de licență – ciclul I Bologna, sau studii universitare de lungă durată cu licență, în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință: ingineria transporturilor – domeniile ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor/inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială – domeniul inginerie mecanică/științe militare, informații și ordine publică – domeniul științe militare, informații și ordine publică, specializarea logistică

– o funcție de subofițer administrativ principal – Compartimentul Marketing și Achiziții: pregătire de bază – studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– o funcție de subofițer tehnic principal – Compartimentul Tehnologia Informației – Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației: pregătire de bază – studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– o funcție de subofițer tehnic principal – Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă – Serviciul Resurse Umane: pregătire de bază – studii în învățământul liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Detalii privind condițiile de participare la concursuri, tematica de concurs și conținutul dosarului pot fi descărcate prin accesarea paginii web a instituției noastre, secțiunea “carieră”: www.jandarmeriadambovita.ro/cariera.html

ATENȚIE! Cererea de înscriere la concurs, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare și o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I.) se transmit SCANATE la adresa de e-mail: resurse.umane@jandarmeriadambovita.ro, preferabil în format PDF (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 15.10.2021 (inclusiv), ora 16:00.

Informare, Relații Publice şi cu Publicul

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share