Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

La nivel național sunt 696 de localități alimentate restricționat

291 LOCALITĂȚI (24 JUDEȚE) DIN SURSA DE APĂ DE SUPRAFAȚĂ ȘI 405 DIN FORAJE SUNT ALIMENTATE RESTRICȚIONAT (13 JUDEȚE)

Având în vedere situația hidrologică actuală cu regim deficitar, Administrația Națională „Apele Române” a mărit numărul secțiunilor de monitorizare de la nivelul celor 11 bazine hidrografice de la 80 la 120 (de secțiuni de monitorizare). Dintre acestea, în 33 de secțiuni (adică 26% din totalul celor monitorizate), debitele se află sub cel minim necesar lunii august, iar acestea nu pot asigura simultan necesarul de apă pentru toate folosințele aflate pe sectoarele de râuri respective. De aceea, pentru aceste secțiuni, este necesară aplicarea Planului de restricții și utilizare a apei în perioade deficitare.

Treptele de avertizare sunt stabilite de către fiecare folosință/operator de apă în parte în funcție de necesități. În funcție de aceste praguri și de bilanțul debitelor pe sector, se impun treptele de avertizare în conformitate cu Regulamentele în vigoare.

Administrația Națională „Apele Române” face în continuare apel la identificarea și adoptarea unor practici corecte în direcția folosirii raționale a resurselor de apă și pe cât posibil a economisirii acestora. Nu uitați de recomandările noastre din ”ghidul de economisire a apei.”

Conform Raportului de monitorizare realizat de specialiștii Administrației Naționale „Apele Române”, precum și de la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă, situația la această oră se prezintă astfel:

La nivel național, sunt 696 de localități alimentate restricționat din sursa de apă de suprafață și din subteran:

  • 291 de localități (din 24 județe: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Maramureș, Sibiu, Hunedoara, Alba, Olt, Teleorman, Brașov, Ilfov, Argeș, Giurgiu, Dâmbovița, Buzău, Ialomița, Dolj, Gorj și Bihor);
  • 405 din foraje/fântâni (din 13 județe: Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Neamț, Bacău, Suceava, Vrancea, Olt, Gorj, Dolj, Hunedoara, Maramureș). Aceasta înseamnă un procent de 20-30% din numărul total al fântânilor de la nivel național.
  • Cele mai afectate de secetă rămân județele din zona Moldovei, în special localitățile mici și satele unde alimentarea este asigurată fie din sursa de apă de suprafață, fie din subteran.

Pentru toate celelalte, inclusiv localitățile mari, care se alimentează centralizat din sursa de apă de suprafață, rezerva de apă este suficientă, chiar dacă se menține într-un proces de scădere. Astfel, rezerva (strategică) în principalele 40 de lacuri este 3,13 miliarde de metri cubi de apă față de 3,45 miliarde cât era la începutul lunii iulie 2022.

În prima jumătate a lunii august, Administrația Națională „Apele Române”, alături de reprezentanții Hidroelectrica, reușesc să mențină un coeficient de umplere de peste 70%, în principalele 40 de lacuri de acumulare (cu folosință complexă), adică de 71,95%.

Debitul Dunării la intrarea în țară a fost în scădere având valoarea de 1950 mc/s fiind la jumătate față de media multianuală a lunii august (4300 mc/s). În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere până la Gruia și pe sectorul Isaccea-Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat-Galați.

Conform prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar și apoi va fi într-o ușoară scădere ajungând în data de 15 august în jurul valorii de 1900 mc/s. La stația hidrometrică de la Cernavodă a fost atinsă prima treaptă de avertizare (de restricții) și mai sunt 0,75 metri (= 75 cm) până la atingerea treptei II, valoare în jurul căreia va rămâne până în 15 august a.c.

Debite în scădere

Conform Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele: Crișul Negru, Mureș, Siret (exceptând râurile din bazinul Bârladului unde au fost staționare), cursul Someșului (aval staţia hidrometrică Dej), și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere. Pe cursul Nerei și pe cursul mijlociu și inferior al Timișului, debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.

Debitele medii zilnice se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80% din normalele lunare, mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnava Mare, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Amaradia, Suceava, Moldova, Bârlad, cursul Tazlăului, cursul superior al Siretului, unii afluenți din bazinul mijlociu și inferior al Oltului și din bazinul superior al Argeșului. Parametrii hidrologici și meteorologici sunt monitorizați în această perioadă deficitară de către personalul din cadrul stațiilor hidrologice și al serviciilor de prognoză bazinală, hidrologie și hidrogeologie (muncitori hidrometri, tehnicieni, ingineri, hidrologi). Această activitate este una deosebit de complexă și constă atât prin observații și măsurători în teren, cât și prin utilizarea aplicațiilor informatice specifice. Informațiile astfel colectate sunt folosite de specialiști  în gestionarea eficientă a resurselor de apă astfel încât,  apa destinată alimentării populației să fie asigurată cu prioritate tuturor beneficiarilor.

Se recomandă să folosirea unor  alternative de stocare și recirculare a apei în activitățile casnice (grădinărit, spălat, îmbăiere), dar și în sectorul industrial sau agricol.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share