Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Măsuri pentru susținerea antreprenorilor din România

În perioada 26.01-08.02.2024, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat un sondaj privind impactul măsurilor intrate în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Având în vedere răspunsurile antreprenorilor, CNIPMMR solicită adoptarea urgentă de măsuri care să vină în susținerea solicitărilor acestora:

-prorogarea până la 31.12.2024, de la 01.04.2024, a termenului de neaplicare a sancțiunilor pentru neîncărcarea facturilor în termen pe e-factura  (sancțiunile au valori cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei, iar de la 01.07.2024 se adaugă și 15% din valoarea totală a facturii);

-prorogarea până la 31.12.2024, de la 01.07.2024, a termenului de neaplicare a sancțiunilor pentru înregistrarea facturilor neprimite prin e-factura (sancțiunea este de 15% din valoarea totală a facturii);

realizarea unor campanii de informare a antreprenorilor în legătură cu folosirea e-factura, in special pentru întreprinderile mici și mijlocii, privind procedurile pe care acestea trebuie să le respecte pentru evitarea aplicării de sancțiuni;

-realizarea de tutoriale pe internet, inclusiv pentru situații particulare, despre e-factura;

-îmbunătățirea platformei e-factura, raportat la faptul că 40,5% dintre respondenți au spus că operarea acesteia este dificil de utilizat (nu este user-friendly);

-afișarea informațiilor în e-factura despre emitentul/destinatarul facturii pentru identificarea ușoară a acestora (denumire, numărul facturii, valoarea facturii);

-clarificarea  prin procedura ANAF a modului de aplicare a modificărilor introduse prin OUG nr. 115/2023 referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit;

crearea unui pachet pentru digitalizare pentru antreprenorii din IMM-uri, eventual sub formă de vouchere, care să cuprindă obligatoriu cursuri și utilizarea semnături electronice, având în vedere numărul mare de antreprenori care declară că nu au competențe digitale.

Reamintim că potrivit DESI 2022  România înregistrează rezultate cu mult sub media UE în ceea ce privește competențele digitale cel puțin de bază (28 % față de 54 % media UE) și competențele digitale peste nivelul elementar (9 % față de 26 % media UE). România se situează pe locul 27 în ceea ce privește dimensiunea capitalului uman în cadrul DESI 2022.

 Țara se confruntă cu o lipsă de competențe digitale de bază în rândul populației

Implementarea tuturor programelor cu finanțare națională și europeană, raportat la gradul redus de capitalizare al IMM-urilor și dificultățile în accesarea creditelor bancare (principalul mod de finanțare rămâne împrumutul acordat din resurse proprii – 30% dintre antreprenori) și afectarea competitivității întreprinderilor (aproximativ 76%) din cauza creșterii costurilor combustibililor; analizarea efectelor produse de OUG nr. 115/2023 privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit, după șase  luni de la implementare, având în vedere că aproximativ 50% dintre antreprenori se declară afectați de aceasta modificare.

           Este esențială lansarea unui pachet de programe de susținere pentru IMM-uri în anul 2024:

-Program de de compensare a efectelor razboiului din Ucraina în domeniul alimentar și agricultură;

-Program de compensare a costurilor cu motorina pentru transporatori;

-Deblocarea programului Electric-Up;

-Finanțarea din Fondul de Modernizare a proiectelor pentru producerea de energiei-IMMPROSUMER;

-Suplimentarea plafoanelor de garantare în cadrul programului IMM INVEST PLUS;

-Lansarea tuturor call-urilor 2021-2027 (investiții);

-Program pentru susținerea dezvoltării IMM-urilor existente – scale-up.

În același timp, CNIPMMR solicită lansarea tuturor programelor naționale și regionale pentru mediul privat, în valoare de 6.1 mld.euro, în total 139 de apeluri: 1700 milioane  de euro programe regionale; 268 milioane de euro sănătate; 1271 milioanede euro POCIDIF; 30 milioane de euro educație și ocupare; 516 milioane de euro dezvoltare durabilă; 1424 milioane de euro tranziție justă.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">