Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

MEDIATORII SUNT HOTĂRÂȚI SĂ RELANSEZE MEDIEREA

11418198_10204664049264029_1276607629_nÎn vederea punerii în practică a Strategiei Consiliului de Mediere din România, prin Hotărârea nr. 16/25.04.2015 s-a dispus organizarea mediatorilor în Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați Județeni din România, care este o entitate cu 42 de filiale, fără personalitate juridică.

Aceste filiale sunt conduse de către un președinte și doi vicepreședinți, aleși de mediatorii cu sediul profesional în județul respectiv, prin vot direct și secret. Președinții celor 42 de entități județene constituie Comisia Consultativă a Consiliului de Mediere.

Totodată, pentru o mai bună comunicare cu sistemul judiciar a fost ales câte un reprezentat al mediatorilor pe lângă fiecare Curte de Apel .

”Strategia Consiliului de Mediere își propune un răspuns eficient al profesioniștilor în mediere la nevoile societății civile în ansamblu și la nivelul instituțiilor statului, atât centrale cât și județene”, a declarat Mugur Bogdan Mitroi, președintele Consiliului de Mediere.

     La nivelul județului Dâmbovița, a fost creat Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița, acesta fiind condus (potrivit rezultatului alegerilor din data de 18.06.2015) de către Rodica Vlaicu – președinte, Ioana–Raluca Goldbach – vicepreședinte și Ana-Maria-Scarlet Gugulică – vicepreședinte.

Reprezentantul mediatorilor pe relația cu sistemul judiciar la nivelul Curții de Apel Ploiești este  Cismaru Ileana.

Prin această organizare județeană Consiliul de Mediere a dorit un răspuns eficient al mediatorilor la cerințele de soluționare alternativă a conflictelor care se manifestă la nivelul societății civile, indiferent dacă acestea sunt pe rolul unei instanțe sau nu au fost înregistrate în sistemul judiciar.

Avantajele acestui sistem de organizare:

* asigurarea unei permanențe a mediatorilor pentru fiecare instanță în cauzele identificate de acestea ca fiind oportune medierii;

* asigurarea calității actului de mediere;

* practică unitară;

* monitorizarea activității mediatorilor în raport cu instanțele, parchetele și celelalte instituții administrativ-teritoriale;

* stabilirii unei strategii eficiente în relația cu sistemul judiciar.

În vederea relansării instituției medierii, Consiliul de Mediere din România, dorește să răspundă eficient la sistemul judiciar și la Directiva Europeană SAL (Soluţionarea Alternativă a Litigiilor in materie de consum) și SOL (Soluționarea Online a Litigiilor), adică la modificările legislative preconizate să fie aplicate din 9 iulie 2015, care se referă la rezolvarea litigiilor dintre consumatori și producători.

În acest sens, Consiliul de mediere a realizat demersurile instituționale în scopul implementării în legislația internă a prevederilor  Directivei 2013/11/UE privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor în materie de consum, venind cu propuneri legislative sincronizate cu cadrul european în domeniu, comunicate organismelor naționale și europene.

În accepțiunea Comisarului European pentru Justiție Vera Jourova, „medierea este o metodă alternativă de soluţionare a litigiilor (procedură SAL) care contribuie la creşterea nivelului de competiţie în domeniul afacerilor”. Consiliul de mediere consideră medierea ca fiind principala procedură SAL din România, iar profesioniștii domeniului, mediatorii, prin formele de exercitare a profesiei, îndeplinesc deja toate criteriile pentru a fi considerați entități SAL, în acord cu prevederile Directivei 2008/52/CE.

Conform studiului derulat de Comitetul Afaceri Juridice al Comisiei Europene, costul mediu al folosirii medierii reprezintă cu 60% mai puţin decât costul generat de recurgerea la justiţie. Numărul estimat de zile de soluţionare a unui conflict prin mediere este, în medie, de 43 de zile, pe când soluţionarea unui conflict prin acţionarea în justiţie durează, în medie, 566 zile. Aceste cifre indică faptul că medierea poate contribui considerabil la un mediu de investiţii prietenos şi poate, în cele din urmă, să faciliteze creşterea economică.

Rolul și importanța medierii ca principală procedură SAL în context european sunt sintetizate de către Comisarul European pentru Justiție. Acesta arată că „Medierea poate ajuta la evitarea acţionărilor în justiţie inutile pe cheltuiala contribuabililor. Poate, de asemenea, să promoveze o cultură mult mai armonioasă în care nu există nici câştigători şi nici perdanţi, ci numai parteneri. Acesta este motivul pentru care UE promovează în mod activ medierea. Directiva privind medierea a UE a introdus diferite metode de soluţionare a conflictelor transfrontaliere în materie civilă şi comercială, pe cale amiabilă, şi încurajează judecătorii să promoveze medierea. În plus, scheme specifice pentru soluţionare alternativă şi on-line a litigiilor consumatorilor au fost create. Comisia monitorizează utilizarea medierii şi planifică evaluarea legislaţiei. Aceste acţiuni ne vor ajuta să tragem concluzii cu privire la procesele derulate care pot creşte nivelul de apelare la mediere. În 2016, Comisia va evalua evoluţia medierii în raportul său privind implementarea Directivei privind medierea. Între timp, trebuie să ne concentrăm atenţia asupra promovării medierii în practică.”

Referitor la Soluționarea Online a Litigiilor în materie de consum, în Regulamentul nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului  (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, la art. 8 se arată că ” SOL oferă o soluție extrajudiciară simplă, eficientă rapidă și necostisitoare în cazul litigiilor care decurg din tranzacțiile on-line. Cu toate acestea, în prezent nu există mecanisme care să le permită consumatorilor și comercianților să soluționeze astfel de litigii pe cale electornică, această situație este în detrimentul consumatorilor, constituie o barieră mai ales în calea tranzacțiilor transfrontaliere on-line, creează condiții inechitabile pentru comercianți și împiedică astfel dezvoltarea comerțului on-line”.

Platforma SOL poate fi utilizată în cadrul procedurilor SAL pentru a permite celor implicați într-un conflict să prezinte reclamanții împotriva părții adverse.

Se dorește ca platforma SOL să ia forma unui site internet interactiv, care oferă un punct unic de intrare către comercianții și consumatorii care doresc o soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din tranzacții on-line. Așa cum este gândită platforma SOL ar trebui să permită schimbul de date cu entități SAL existente în statele europene și să se respecte tradițiile juridice ale statelor membre.

În afară de preocuparea pe linia Directivelor europene SAL și SOL, Consiliul de Mediere dezvoltă în această perioadă o serie de proiecte, dintre care amintim:

  • campania ”MEDIEREA PRINDE RĂDĂCINI” – ce și-a propus plantarea COPACULUI MEDIERII în fiecare oraș reședință de județ din România;
  • proiectul social ROMÂNIA MEDIAZĂ”, care se adresează persoanelor care în mod normal nu și-ar putea permite serviciile unui mediator și se dorește a fi realizat în parteneriat cu Instituțiile de cult din România
  • proiectul ”MEDIEREA SUSȚINE EDUCAȚIA”, care își propune să implementeze în unităţile de învăţământ medierea conflictelor şcolare – ca formă de educaţie durabilă. Acesta se derulează în parteneriat cu Ministerul Învățământului și implicit cu unități de învâțământ din subordinea acestuia.

Corpul Profesional al Mediatorilor din Județul Dâmbovița participă activ la materializarea proiectelor lansate de către Consiliul de Mediere și intenționează ca în proxima perioadă să lanseze în nume propriu Campania ”MEDIEREA – INSTITUȚIE MODERNĂ, ÎN INTERESUL CETĂȚENULUI”, care va cuprinde un set de acțiuni concertate, ce au ca scop promovarea medierii la nivelul județului Dâmbovița, prin încheierea de protocoale de colaborare cu instituții, autorități, organizații neguvernamentale dâmbovițene, organizarea unor evenimente (seminarii, simpozioane, mese rotunde), participarea la emisiuni radio – tv dedicate medierii,  etc.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share