Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

OMG destinația ” BUCOVINA”

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a emis miercuri, 17 mai a.c., avizul pentru înființarea primei Organizații de Management al Destinației de nivel regional. Beneficiarul este Organizația de Management al Destinației “Bucovina”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Mitropoliei, nr. 4.

“Încă o reușită pentru Bucovina! Avizul pe care l-am semnat astăzi reprezintă confirmarea dimensiunii eforturilor începute acum mai bine de zece ani în domeniul turismului. Este un rezultat, inclusiv, al echipei MAT de a reglementa corect cadrul legal prin care parteneriatul public-privat devine realitate și la nivel regional, respectând și obligațiile asumate prin PNRR. Felicitări tuturor autorităților locale și partenerilor economici pentru acceptarea și înțelegerea rolului esențial pe care această reformă îl presupune cu privire la modul de promovare turistică a destinațiilor!”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului.

Obiectivul principal al OMD “Bucovina” este acela de a dezvolta și promova turismul în regiunea Bucovina în vederea creării unui cadru de dezvoltare integrată a diferitelor forme de turism și a serviciilor turistice din regiune, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Organizația de Management al Destinației  Bucovina, reprezentată  Gheorghe Flutur în calitate de președinte,  este formată din următorii membri fondatori: județul Suceava, prin Consiliul Județean Suceava, Organizația de Management al Destinației Locale “Suceava – Orașul Cetății de Scaun”, Organizația de Management al Destinației Locale ”Țara Dornelor”, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Regia Autonomă “Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava”, Municipiul Câmpulung Moldovenesc prin Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Municipiul Fălticeni prin Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, Orașul Gura Humorului prin Consiliul Local al Orașului Gura Humorului, Orașul Siret prin Consiliul Local al Orașului Siret, Comuna Coșna prin Consiliul Local al Comunei Coșna, Comuna Fundu Moldovei prin Consiliul Local al Comunei Fundu Moldovei, Comuna Pojorâta prin Consiliul Local al Comunei Pojorâta, Comuna Sadova prin Consiliul Local al Comunei Sadova, Asociația ”Produs în Bucovina”. Criteriile minime pentru înfiinţarea organizaţiei de management al destinaţiei regionale pentru a reprezenta destinaţia sunt: să existe minimum 10.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinaţiei; structura organizatorică a organizaţiei de management al destinaţiei să cuprindă cel puţin un post de manager de destinaţie turistică;existenţa unui proiect de strategie de dezvoltare şi marketing turistic şi a unui plan de acţiune, ce vor fi supuse aprobării forurilor de conducere ale organizaţiei de management al destinaţiei, sau elaborarea şi adoptarea unor astfel de documente strategice în maximum 1 an de la avizarea organizaţiei de management al destinaţiei de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului; un buget minim de 250.000 euro, echivalentul în lei, la cursul BNR din data depunerii cererii pentru obţinerea avizului prevăzut la art. 101.  alin. (1).

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share