Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Palatul Parlamentului a găzduit conferința  „Împreună construim o lume fără violență!”

Conferința a fost organizată cu scopul promovării mesajelor campaniei cu același nume, derulată în cadrul Proiectului Predefinit „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”, implementat de ANES, finanțat prin programul „Justiție”, în cadrul Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Proiectul este o acțiune strategică, menită să sprijine autoritățile administrației publice din România să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul și aplicarea măsurilor de combatere a fenomenului violenței domestice.

Evenimentul a debutat cu un moment emoționant si plin de bucurie , participanții fiind întâmpinați de un grup de colindători format din elevi din corul  „Glasuri de argint”, coordonați de Cosmin Kiss, director al Clubului Copiilor Valea Jiului și pregătiți de prof. Ileana Berchi.

Au participat  reprezentanți ai  Guvernului, ai Parlamentului României, ai corpului diplomatic acreditat în România, reprezentanți ai Cancelariei ai Băncii Mondiale, ai organizațiilor neguvernamentale active în domeniul educației, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și preuniversitar, inspectori școlarizare generali, inspectori de specialitate, directori și cadre didactice, cu rol de vectori de informare, care s-au alăturat în misiunea de promovare a egalității de gen și a prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și fetelor, a reprezentat o platformă de comunicare, care a facilitat dialoguri deschise între profesioniștii din sistemul de educație, autoritățile centrale și societatea civilă.

 

În cadrul conferinței, a fost prezentat Raportul „Egalitatea de Gen în România: Unde ne aflăm? – Evaluarea Genului în România”, realizat de Banca Mondială.

Această cercetare aduce noi perspective cu privire la factorii cheie și politicile pentru reducerea inegalităților de gen în țară și evidențiază barierele cu care se confruntă femeile, în special în accesul la educație și ocupare și, în mod particular, cum angajarea femeilor și rezultatele educaționale ale acestora sunt restricționate într-o măsură mai mare decât rezultatele similare pentru bărbați. Această analiză își propune să consolideze baza de cunoștințe deja existentă în România, pentru a sprijini elaborarea politicilor și intervențiilor menite să îmbunătățească progresul în domeniul egalității de gen.

„Educația are puterea de a salva viețile fetelor și femeilor și de a sprijini eforturile de prevenire și combatere a violenței domestice și a violenței de gen, contribuind la dezvoltarea unor adulți nu doar educați, ci și sănătoși și echilibrați, la construirea unor familii mai armonioase și la dezvoltarea unor comunități mult mai puternice. Campania „Împreună construim o lume fără violență” a avut ca grup țintă 10.000 de tineri din licee și universități din toată țara, care au participat la sesiuni de informare cu privire la valențele fenomenului violenței de gen, legislația națională și internațională în domeniu, instituții responsabile cu intervenția, servicii de asistență acordate victimelor, măsuri și acțiuni menite să sprijine victimele violenței domestice” a transmis ministrul Natalia Intotero.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">