Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

„Research for UNITA” (Re-UNITA) – un proiect de două milioane de euro, câștigat de UVT ca membră a alianței universitare europene UNITA, în linia de finanțare deschisă de programul Horizon 2020

Ȋncepând cu anul 2020, Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare instituţională şi internaţionalizare, ca parte a alianţei europene UNITA, împreună cu cinci parteneri europeni:

  • Università degli Studi di Torino (Italia),
  • Université de Pau et des Pays de l’Adour (Franţa),
  • Université Savoie Mont Blanc (Franţa),
  • Universidad de Zaragoza (Spania),
  • Universidade Beira Interior (Portugalia).

Proiectul „UNITA – Universitas Montium” se află la baza acestei alianţe, iar sustenabilitatea ei va fi dezvoltată şi prin intermediul proiectelor complementare pe care le vor implementa cele şase universităţi. Un astfel de proiect este „Research for UNITA” (Re-UNITA), care urmează să fie susţinut financiar în cadrul iniţiativei „Science with and for Society”, a programului Horizon 2020, cu suma de două milioane de euro.

 

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, apreciază în legătură cu acest proiect: „Consider că proiectul „Re-UNITA” este începutul unei colaborări de succes între cele șase universități din alianța universitară europeană UNITA, care debutează în acest an sub cele mai bune auspicii. Participarea UVT la acest proiect va conduce la elaborarea de instrumente cât mai practice pentru deschiderea universității în raport cu mediul extern, cu societatea. Obiectivele proiectului vorbesc despre conceptele de „știință pentru cetățeni” și „știință deschisă”, care vor ghida de acum înainte universitatea în comunicarea și împărtășirea rezultatelor de cercetare, cât și în formarea celorlalți actori sociali din comunitate”.

Obiectivul proiectului „Re-UNITA” este de a facilita o transformare instituțională suplimentară a alianței universitare europene UNITA, prin crearea unei structuri comune multidisciplinare, competitive și de inovare, orientată spre provocările actuale din domeniile energiilor regenerabile, patrimoniului cultural și economiei circulare. În mod particular, Re-UNITA își propune:

  • Să ofere unul dintre cele mai atractive și inovatoare medii din Europa pentru cercetători și studenți;
  • Să creeze o rețea europeană inovatoare de infrastructuri de cercetare comune;
  • Să fie un actor al vitalității și diversificării socio-economice pentru regiunile montane și comunitățile transfrontaliere:
  • Să asigure diseminarea rezultatelor cercetării și răspândirea științei în societate.

Pentru a atinge aceste obiective, Re-UNITA va constitui un cadru flexibil și eficient, orientat spre excelență, pentru a poziţiona alianța, împreună cu stakeholderii interesați din teritoriile lor, pe o traiectorie rapidă de transformare, prin valorificarea punctelor forte ale cercetării în cele șase universități componente.

Ȋn cadrul proiectului, UVT coordonează pachetul de lucru privind Implicarea cetățenilor, societății civile și publicului în cercetare și inovare. Obiectivele acestuia sunt orientate spre conceptele de „știință pentru cetățeni” și „știință deschisă”, bazându-se pe afirmația că universitățile pot și trebuie să devină un (f)actor activ al dezvoltării, nu numai comunicând și împărtășind rezultatele cercetării lor, ci și prin formarea celorlalți actori sociali. Universitățile UNITA au, în ecosistemele lor înconjurătoare, o serie de zone rurale periferice care se confruntă cu o mulțime de probleme de dezvoltare, pentru care cercetătorii UNITA sunt, fără îndoială, capabili și dispuși să ofere soluții. În acest sens, consorțiul UNITA propune dezvoltarea unor structuri de legătură între universităţi şi aceste comunităţi, care implică servicii de consultanță pentru cele din urmă. Activităţile noastre vizează fiecare categorie de actori civili – ONG-uri, instituţii publice și cetățeni – și își propun să crească gradul de conştientizare cu privire la expertiza pe care cercetarea din cadrul universităţilor o poate oferi comunităţilor pentru dezvoltarea lor.

Pentru informaţii suplimentare  despre UNITA, vă invităm să consultaţi: Pagina oficială și Site-ul Web, ca și Filmul de prezentare UNITA realizat de UVT

Distribuie acest articol Oficial Media
Share