Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Rezultatele finale ale admiterii 2020 la UPT

Admiterea 2020 la ciclul de licență la Universitatea Politehnica Timișoara s-a încheiat după centralizarea rezultatelor sesiunii de toamnă. Toate cele 2250 de locuri bugetate au fost ocupate, iar în plus au fost admiși 542 de candidați pe locuri cu taxă.

Dintre candidații admiși, 87 sunt din categoria românilor de pretutindeni, 43 sunt proveniți din licee din mediul rural, 27 sunt olimpici la diverse discipline, iar 4 sunt de etnie romă.

În acest an, în premieră, au fost alocate și 10 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care au promovat examenul de bacalaureat. Pentru aceștia, Universitatea Politehnica Timișoara acordă, din fonduri proprii, burse speciale care acoperă cazarea în primul an și 10 tichete de masă pe lună. Aceleași facilități se acordă și candidaților proveniți de la licee din mediul rural. Această bursă specială se poate cumula și cu bursa socială, în cazul celor care îndeplinesc condițiile și solicită acest lucru. Pentru cei cu rezultate foarte bune la învățătură se poate adăuga, în plus, și o bursă de merit sau de performanță.

Deschiderea anului academic va avea loc online, începând cu ora 9:00, cu transmitere live pe Facebook, și va conține o prezentare a Universității Politehnica Timișoara, imnul instituției, mesajul rectorului, al reprezentantului studenților, al companiilor partenere, precum și detalii tehnice și organizatorice legate de începerea în cele mai bune și sigure condiții a noului an de învățământ. După deschiderea anului la nivel de universitate, fiecare facultate va organiza, tot online, propria deschidere a anului.

Pentru derularea activităților aferente ciclurilor de studii, în primele 5 săptămâni procesul didactic se va organiza în sistem online pentru majoritatea facultăților și anilor de studii. În această perioadă, doar studenții din anul I licență, de la facultățile de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Mecanică, Management în Producție și Transporturi și Inginerie Hunedoara vor fi prezenți fizic la facultățile unde au fost admiși.

După primele 5 săptămâni de studiu va urma un sistem hibrid ce presupune atât activități față în față, cât și online, stabilit de fiecare facultate în funcție de specificul acesteia.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share