Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

România-i țara mea! Român în suflet și în port!

”Opera o avem înaintea noastră: întreagă. Ea se dăruieşte, nu României de azi, care n-o merită poate, ci României care va fi, României care trebuie să fie pentru a o păstra şi dezvolta. Să fim vrednici de ce avem!” spunea  Nicolae Iorga

Unirea românilor s-a realizat în cadrul unui proces îndelungat, început cu istorica faptă a lui Mihai Viteazul din anul 1600, apoi cu dubla recunoaştere a lui Alexandru Ioan Cuza şi lupta diplomatică dusă de acesta cu Marile Puteri pentru recunoaşterea Unirii Moldovei cu Ţara Românească de la 1859. A continuat apoi prin proclamarea independenţei de stat a României la 1877 şi reunirea Dobrogei cu Ţara, pentru a se încheia la 1 Decembrie 1918, când unitatea românească s-a desăvârşit.

Prin voinţa întregului popor român, se împlinea un vis secular, pentru îndeplinirea căruia au luptat multe generaţii: unitatea naţional–statală a românilor, hotărâtă, pentru totdeauna, de Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.

                      Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918.
I. Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.
II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.
III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională proclamă următoarele:
• Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.
• Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.
• Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe ori parlament.
• Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești.
Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure) cel puțin atât cât să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii.
• Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.
IV. Adunarea Națională dă expresie dorinței sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale.
V. Românii adunați în această Adunare Națională salută pe frații lor din Bucovina, scăpați din jugul Monarhiei austro-ungare și uniți cu țara mamă România.
VI. Adunarea Națională salută cu iubire și entuziasm liberarea națiunilor subjugate până aici în Monarhia austro-ungară, anume națiunile: cehoslovacă, austro-germană, iugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.
VII. Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.
VIII. Adunarea Națională dă expresiune mulțumirei și admirațiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit de multe decenii pentru război au scăpat civilizațiunea de ghiarele barbariei.
IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor națiunei române din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, Adunarea Națională hotărăște instituirea unui Mare Sfat Național Român, care va avea toată îndreptățirea să reprezinte națiunea română oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii și să ia toate dispozițiunile pe care le va afla necesare în interesul națiunii.

Cu prilejul împlinirii a 105 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, elevii și dascălii din municipiul Lupeni , de la toate structurile de învățământ școlare, au organizat activități cultural-patriotice deosebite, pentru a onora așa cum se cuvine,  sărbătoarea tuturor românilor.

Și  Palatul Cultural a găzduit  impresionante spectacole artistice,  ce au cuprins cântece patriotice, muzică și tradiții populare, tinerii liceeni  de la Mircea Eliade, dar și de la liceul Tehnologic,  demonstrând că Lupeniul este o adevărată pepinieră de tinere talente,  valori artistice, care trebuie susținute și promovate.

La evenimentele  culturale, care s-au derulat pe parcursul a două zile, au fost prezenți primarul și viceprimarul municipiului Lupeni, consileri locali, cadrele didactice implicate în proiect părinți și bunici ai protagoniștilor care au urcat pe scenă.

                                                    A fost omagiat TRECUTUL cu ajutorul VIITORULUI

 Administrația locală a municipiului Lupeni a susținut mereu cultura și tot ceea ce ține de promovarea valorilor naționale.

” Am susținut  și vom susține mereu evenimentele culturale în municipiul nostru. Mă bucur că suntem zilele acestea împreună, la toate evenimentele prilejuite de aniversarea Zilei Naționale.

Tinerii vor ține minte cu siguranță, toată viața aceste spectacole susținute chiar de ei.  Vreau să urez tuturor românilor ” La mulți ani fericiți”,  să ne bucurăm de libertatea pe care, înaintașii noștri, acum 105, ne-au oferit-o nouă.  Suntem acum în Uniunea Europeană și acest lucru este foarte important, pentru că ne-a dezvoltat și ne dezvoltăm continuu și ne aflăm și în cea mai mare organizație militară care este în lume, NATO. Cel mai important lucru pe care l-am obținut este libertatea pe care o avem fiecare și putem să ne alegem Viitorul, pentru că și România are un viitor, atâta timp cât credem în valorile naționale, în tradițiile și obiceiurile unice pe care, le avem.  Felicitări cadrelor didactice și elevilor pentru implicare și pentru  frumoasele momente pe care le oferiți comunității și vă așteptăm și în parc, de 1 decembrie,  să sărbătorim românește ” le-a spus celor prezenți, primarul prof. Lucian Resmeriță.

Sute de inimi au simțit bucuria și în Parcul Copiilor de la C.A.P. în cadrul festivității Liceului Teoretic Mircea Eliade Lupeni – structura Școala Gimnazială Nr. 2 dedicată Zilei Naționale a României.

”Am vrut să vă stârnim din nou minunatul sentiment de iubire de țară și ne-a făcut plăcere să vă vedem adunați împreună bucurându-ne de poezii, cântece și dansuri dedicate zilei de 1 decembrie. Reprezentanții elevilor din toate clasele școlii au adus pe brațe drapelul țării, de la școală până în parc. Iar la final am făcut și o horă cum numai românii știu în jurul drapelului țării.

1 decembrie 1918… Alba Iulia… un gând, o simțire, un vis împlinit: Unirea Transilvaniei cu Regatul României și constituirea României Mari.

Mulțumim domnului Primar, Lucian Resemeriță și Consiliului local al Municipiului Lupeni pentru sprijinul constant pe care ni-l oferă în derularea proiectelor noastre. Mulțumim firmei Confezioni Andrea Italia SRL Bodio Lomnago – Sucursala Lupeni care a crezut în ideile noastre și le-a cusut cu iubire.

Mulțumim domnului Dan Verescu pentru că ne-a ajutat să imortalizăm de la mare înălțime activitatea noastră.

Vă mulțumim dumneavoastră tuturor celor care ați îndurat frigul, care v-ați încălzit inimile alături de noi și ne susțineți în ceea ce facem!” au transmis profesorii îndrumători de la școală.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">