Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Sprijin financiar pentru fermieri

De la fluctuațiile pieței și schimbările climatice până la cerințele crescute de sustenabilitate și modernizare, fermierii se confruntă cu numeroase provocări financiare. Pentru antreprenorii din acest domeniu, este important să identifice surse de finanțare, astfel încât să poată depăși situațiile neprevăzute în timp util și să aplice cele mai eficiente metode pentru producții bune la hectar, un randament ridicat al fermelor zootehnice și valorificarea optimă a recoltelor și produselor agricole obținute.

Cei interesați, trebuie să știe că există soluții de finanțare pentru agricultură, care pot fi adaptate cu succes nevoilor din fiecare sector al acestui domeniu atât de important în economie.

Cum se poate obține rapid, fără birocrație, finanțare pentru agricultură?

În ceea ce privește specificul activității agricole, fermierii trebuie să investească periodic în inputuri agricole, să desfășoare lucrări de înființare și întreținere a culturilor, să protejeze șeptelul, să achiziționeze echipamentele tehnice și utilajele necesare pentru recoltare mecanizată sau pentru activități în zootehnie. Poate mai mult decât în orice alt domeniu, este nevoie de reacție imediată la provocările sezoanelor agricole și la fluctuațiile de pe piață.

O soluție inteligentă de creditare pentru agricultură va ține cont de toate aceste considerente. Fermierii pot beneficia de finanțare rapidă și flexibilă pentru asigurarea necesarului în materie de capital de lucru sau investiții în dezvoltarea și modernizarea fermei. Birocrația sistemului bancar este bine-cunoscută antreprenorilor, iar procedurile pot funcționa greoi în situația unei nevoi urgente de sprijin financiar. O instituție financiară non-bancară care are experiență în creditarea fermierilor este cea mai potrivită alegere în acest caz.

Cei care vor să solicite un credit fermieri vor parcurge câțiva pași simpli, începând cu deplasarea echipei mobile a instituției de creditare la fermă, pentru o evaluare succintă a situației și identificarea celor mai bune soluții de finanțare pentru situația respectivă. Mai departe, fermierii beneficiază de asistență pentru întocmirea dosarului de creditare, care va merge apoi spre analiză și aprobare. Finanțarea dorită se obține simplu și rapid, fermierul intrând în scurt timp în posesia sumei solicitate, cu ajutorul căreia își poate duce la bun sfârșit proiectele sau își poate continua activitatea.

Pentru ce pot fermierii să obțină sprijin financiar?

În funcție de nevoile de finanțare dintr-un anumit moment al activității lor, fermierii, indiferent de sectorul în care activează, pot folosi un credit agricol pentru capitalul de lucru, pentru investiții în viitor și pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Pentru capitalul de lucru sunt disponibile 5 variante de credite, care vizează: achiziția de inputuri în sectorul vegetal, cheltuielile curente din cadrul fermelor cu terenuri cultivate sau cu animale, valorificarea recoltei pe baza unui contract în avans, valorificarea stocurilor și cheltuielile curente în fermele de vaci pentru lapte.

Creditele pentru investiții în viitor au următorii beneficiari:

  • întreprinzătorii care vor să înființeze ferme agricole

  • crescătorii care vor mai multe animale domestice în fermă 

  • fermierii care vor să introducă noi culturi, 

  • cei care vor să își doteze cu utilaje și tehnologie modernă fermele, indiferent de sector, 

  • cei care vor să investească în sisteme de irigații și alte facilități.

Creditul Euro Plan înlesnește implementarea proiectelor cu fonduri europene și se adresează fermierilor care accesează proiecte cu finanțare derulată prin AFIR și/sau APIA. Fie că este nevoie de coplată, fie de acoperirea cheltuielilor până la rambursarea sumelor corespunzătoare grantului, se poate accesa sprijinul financiar necesar pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri în domeniul agricol.

Pentru a face față situațiilor neprevăzute și pentru a maximiza randamentul fermelor, accesarea diverselor forme de sprijin financiar este esențială. De la capitalul de lucru necesar pentru inputuri agricole și lucrările curente până la investițiile în echipamente moderne și proiectele finanțate din fonduri europene, există soluții adaptate pentru fiecare etapă a activității agricole. În acest context, o instituție financiară non-bancară de încredere poate oferi fermierilor finanțare rapidă și flexibilă, eliminând birocrația și oferind asistență în întocmirea dosarelor de creditare.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share