Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Subconştientul nostru poate rezolva orice problemã

Subconştientul. Dacã vei studia cu atenţie aceste principii, vei descoperi cã orice forţã, orice obiect şi orice realitate sunt rezultatul minţii în acţiune. Mintea în acţiune înseamnã gândire, iar gândirea este un proces creator. Gândurile oamenilor sunt mai complexe astãzi decât au fost vreodatã în istorie. De aceea, putem trage concluzia cã ne aflãm într-o epocã profund creatoare, în care viaţa le va oferi cele mai mari beneficii gânditorilor.

Materia este lipsitã de putere, pasivã şi inertã.

Mintea înseamnã forţã, energie şi putere. Ea controleazã şi dã formã materiei. Formele pe care şi le asumã materia nu sunt altceva decât expresii ale unor gânduri care le-au precedat. Gândirea nu poate realiza însã transformãri magice. Ea ascultã de anumite legi naturale, pune în mişcare forţe naturale, declanşeazã energii naturale, pe care le manifestã prin acţiunile oamenilor, generând efecte asupra prietenilor şi cunoştinţelor acestora, şi sfârşind prin a le schimba astfel mediul. Tu îţi poþi cultiva gândurile pe care le doreşti, şi întrucât gândurile sunt creatoare, tu îţi poţi crea astfel toate lucrurile pe care le doreşti.

 1. Cel puţin 90% din viaţa noastrã mentalã este subconştientã. De aceea, cei care nu se folosesc de aceastã putere trãiesc o viaţã extrem de limitatã.

Subconştientul nostru poate rezolva orice problemã

 1. Subconştientul nostru poate rezolva orice problemã cu care ne confruntãm, dacã ştim cum sã îl direcţionãm. Activitãţile subconştientului nu înceteazã nicio clipã. Ceea ce conteazã este ca noi sã nu fim simpli beneficiari pasivi ai acestor activitãţi, ci sã le controlãm în mod direct. Noi putem cultiva viziunea destinaţiei la care dorim sã ajungem, a pericolelor pe care va trebui sã le evitãm, sau ne putem lãsa târâţi pur şi simplu de cãtre curent.
 2. Aşa cum am vãzut, mintea penetreazã fiecare parte a corpului fizic şi poate fi direcţionatã de autoritatea minţii obiective.
 3. În cea mai mare parte a ei, mintea care penetreazã corpul fizic este rezultatul ereditãţii. La rândul ei, aceasta este rezultatul mediilor în care au trãit toate generaţiile din trecut şi al felului în care au reacţionat ele în faţa forţelor vieţii. Înţelegerea acestui fapt ne poate permite sã ne folosim autoritatea conştientã ori de câte ori descoperim o trãsãturã de caracter care ne nemulţumeşte şi de care dorim sã scãpãm.
 4. Noi ne putem folosi în mod conştient de toate caracteristicile dezirabile cu care am fost înzestraţi la naştere. Pe de altã parte, putem reprima şi inhiba toate caracteristicile ereditare pe care nu dorim sã le manifestãm.
 5. Mintea care penetreazã corpul fizic nu este numai rezultatul ereditãţii, ci şi al cãminului în care am crescut, al mediului social şi de afaceri în care ne învârtim, din care receptãm mii de impresii, idei, prejudecãţi şi alte gânduri similare. Multe dintre acestea sunt rezultatul opiniilor, sugestiilor sau afirmaţiilor altor persoane, în timp ce altele sunt rezultatul propriilor noastre concluzii. Din pãcate, noi am ajuns sã acceptãm aproape toate aceste idei şi convingeri fãrã sã le examinãm şi fãrã sã le analizãm în detaliu.
 6. Dacã o idee ni s-a pãrut la un moment dat plauzibilã, mintea noastrã conştientã a acceptat-o şi a transmis-o mai departe subconştientului. Sistemul nostru simpatic a preluat-o şi a integrat-o în corpul fizic. şi astfel, „cuvântul a devenit trup”.
 7. Acesta este mecanismul prin care ne creãm şi ne recreãm noi în permanenţã. Tot ceea ce însemnãm noi la ora actualã este rezultatul gândurilor noastre din trecut, şi tot ceea ce vom însemna noi în viitor va fi rezultatul gândurilor noastre din prezent. Legea Atracţiei nu ne pune niciodatã la dispoziţie circumstanţele pe care ni le-am dori sau pe care ni le doresc alte persoane, ci exact circumstanţele care ne caracterizeazã, care reflectã ceea ce suntem în momentul de faţã, respectiv pe care le-am creat prin gândurile noastre din trecut, în mod conştient sau inconştient. Din nefericire, foarte mulţi oameni îşi creeazã aceastã realitate într-o manierã inconştientã.
 8. Dacã ne-am construi o casã pentru noi înşine, noi am fi foarte atenţi cu toate detaliile şi am alege cu cea mai mare grijã materialele, selectând numai cele mai bune dintre ele. În mod regretabil, atunci când ne construim Cãminul Mental, noi dãm dovadã de cea mai mare neglijenţã, deşi acest cãmin este infinit mai important decât orice casã fizicã, întrucât tot ceea ce poate pãtrunde în viaţa noastrã depinde de natura materialelor pe care le folosim la construirea acestui Cãmin Mental.
 9. În ce constã natura acestor materiale? Aşa cum am vãzut, ele sunt rezultatul impresiilor pe care le-am acumulat în trecut şi pe care le-am înmagazinat în depozitul nostru subconştient. Dacã aceste impresii s-au nãscut din sentimente de teamã, de anxietate şi de îngrijorare, din îndoieli şi din alte emoţii negative, textura materialului pe care îl ţesem la ora actualã va avea exact aceeaşi naturã. El se va rupe la cea mai micã încercare şi va atrage dupã sine noi griji şi noi suferinţe. Noi vom fi ocupaţi în permanent cu cârpirea lui, încercând sã îl facem sã arate cât de cât bine.
 10. Pe de altã parte, dacã pânã în prezent am acumulat numai gânduri de curaj, optimiste şi pozitive, eliminând prompt orice gând negative din mintea noastrã şi refuzând sã avem ceva de-a face cu el, sã ne asociem sau sã ne identificãm cu el într-un fel sau altul, putem spune cã dispunem de un material mental de cea mai bunã calitate, care se preteazã la orice fel de croialã şi care poate fi colorat aşa cum dorim. Textura materialului este fermã şi solidã. El nu se rupe şi nu se uzeazã. Cu un astfel de material mental noi nu putem cunoaşte teama sau anxietatea legatã de viitor. Mai mult, noi nu avem nimic de ascuns sub petice.

 Puritatea mentalã, moralã şi fizicã este absolut indispensabilã

 1. Toate aceste afirmaţii reprezintã realitãţi psihologice. Nu este vorba de o simplã teorie sau de o ipotezã legatã de procesele de gândire. Aceste procese sunt bine cunoscute şi nu ascund secrete. De fapt, sunt atât de simple încât orice om le poate înţelege. De aceea, tot ce trebuie sã facem este sã ne curãţãm cãminul mental. Mai mult decât atât, noi trebuie sã facem acest lucru zilnic. Puritatea mentalã, moralã şi fizicã este absolut indispensabilã dacã dorim sã progresãm.
 1. Dupã ce vom încheia acest proces de purificare, materialul de care vom dispune va fi suficient de bun pentru a putea croi din el orice ideal şi orice imagine mentalã pe care vom dori sã le realizãm.
 1. Existã un domeniu excelent, care nu aşteaptã altceva decât fie luat în posesiune. Întinderea sa este nelimitatã. Pãmântul sãu este fertile şi include recolte mãnoase, pãduri feerice şi ape curgãtoare. Pe acest teren se aflã un conac spaţios şi elegant. Pe pereţii lui sunt agãţate picturi superbe. Camerele sunt luxos mobilate. Este înzestrat cu o bibliotecã bogatã şi cu tot ceea ce avem nevoie. Tot ce trebuie sã facem noi este sã ne asumãm aceastã moştenire, sã o luãm în posesiune şi sã ne folosim de ea. Dacã nu ne vom folosi de ea, proprietatea se va degrada. De fapt, neglijarea ei echivaleazã cu însãşi pierderea dreptului de proprietate asupra ei.
 1. În domeniul minţii şi al spiritului, respectiv al puterii practice, aceastã proprietate fabuloasã îţi aparţine! Tu eşti moştenitorul ei. Ai tot dreptul din lume sã iei în posesiune aceastã proprietate şi sã te foloseşti de ea. Unul din beneficiile de care te vei bucura dacã vei face acest lucru va fi puterea asupra circumstanþelor exterioare. Alte beneficii vor fi o sãnãtate perfectã, starea de armonie interioarã şi prosperitatea. Aceastã proprietate îţi poate aduce o stare de echilibru interior şi de pace. Singurul preţ pe care trebuie sã îl plãteşti pentru ea este studierea bogatelor resurse de care dispui şi folosirea lor cu înţelepciune. Proprietatea nu îţi solicitã niciun fel de sacrificiu, cu excepţia pierderii limitãrilor, servituţilor şi slãbiciunilor tale. În schimbul acestor renunţãri, ea îţi dãruieşte însã un sceptru şi controlul asupra propriei tale vieţi.
 1. Dacã doreşti sã intri în posesiunea acestui domeniu fabulos trebuie sã îndeplineşti trei cerinþe: sã îţi doreşti cu ardoare acest lucru, sã îţi afirmi cu tãrie aceastã dorinţã şi sã iei efectiv în posesiune domeniul.
 1. Trebuie sã recunoşti cã îndeplinirea acestor cerinţe nu este deloc dificilã.
 2. Tu ştii probabil destule lucruri despre ereditate. Darwin, Huxley, Haecked şi alţi oameni de ştiinþã au adunat suficiente dovezi care atestã cã ereditatea este o lege care guverneazã creaţia progresivã. Aceastã ereditate progresivã a fãcut ca omul sã se ridice în douã picioare, dãruindu-i puterea sa de mişcare, organele digestive, sistemul circulator, forţa nervilor şi cea muscularã, structura oaselor şi toate celelalte facultãţi fizice de care dispune omul modern. Dovezile referitoare la ereditatea mentalã sunt încã şi mai impresionante. Împreunã, cele douã tipuri de ereditate alcãtuiesc ceea ce am putea numi ereditatea umanã.
 1. Existã însã un tip de ereditate pe care savanţii nu l-au descoperit încã, deşi acesta se ascunde în spatele tuturor cercetãrilor lor. Ei nu vor putea descoperi plenar aceastã ereditate divinã decât atunci când vor ajunge la disperare, afirmând cã nu pot înţelege ceea ce vãd cu ochii.
 2. La baza creaţiei stã forţa binefãcãtoare derivatã din Dumnezeu, care curge direct în fiecare fiinţã creatã. Ea dã naştere vieţii, lucru pe care ştiinţa nu îl va putea face niciodatã. Aceasta este forţa supremã şi insondabilã, care nu poate fi comparatã cu nicio alta. La fel ca orice altã fiinţã creatã, omul depinde de ea, cu mult mai presus decât de ereditatea sa.
Fluxul Vital Infinit curge prin tine.
 1. Acest Flux Vital Infinit curge prin tine. De fapt, el este una cu tine. Ecluzele lui sunt facultãţile conştiinţei tale. Secretul Puterii constã în deschiderea acestor ecluze. Nu crezi cã meritã sã faci acest efort?
 1. Marea realitate pe care trebuie sã o înţelegi este cã sursa vieţii şi a tuturor puterilor se aflã înlãuntrul tãu. Persoanele, circumstanţele exterioare şi evenimentele îţi pot sugera diverse nevoi şi oportunitãţi, dar viziunea, puterea şi tãria de a rãspunde la aceste nevoi se aflã în interiorul tãu.
 2. Evitã contrafacerile. Construieşte-ţi un fundament solid al conştiinþei tale, bazându-te pe forţele care curg direct din Sursa Infinitã, din Mintea Universalã a cãrei imagine perfectã eşti tu.
 3. Nici un om care îşi asumã posesiunea acestei moşteniri nu mai rãmâne acelaşi. Odatã cu aceastã moştenire, el capãtã acces la o putere la care nici nu a visat pânã acum. Îşi pierde cu aceastã ocazie orice timiditate, orice slãbiciune, orice îndoialã şi orice teamã, conectându-se cu Omnipotenţa pânã la identificarea completã cu aceasta. O forţã nebãnuitã se trezeşte astfel în interiorul lui, iar el descoperã subit cã dispune de o putere interioarã fabuloasã, care pânã atunci a fost latentã şi de existenţa cãreia nu ştia nimic.
 4. Aceastã putere este interioarã, dar noi nu o putem primi pânã când nu învãţãm sã o dãruim. Singura condiţie care ne permite sã intrãm în posesia moştenirii noastre este folosirea ei. Noi nu suntem altceva decât canale prin care Puterea Omnipotentã se poate diferenţia şi manifesta în diferite forme. Dacã nu vom învãţa sã o dãruim, canalul interior se va bloca şi noi nu vom mai putea recepta aceastã putere. Aceastã afirmaţie este adevãratã pe toate planurile existenţei şi în toate domeniile vieţii. Cu cât dãruim mai mult, cu atât mai mult primim. Sportivul care doreşte sã devinã puternic trebuie sã înceapã prin a se folosi de puterea de care dispune deja. Cu cât şi-o consumã mai mult (prin antrenament), cu atât mai puternic devine el. În mod similar, economistul care doreşte sã producã mai mulţi bani trebuie sã îşi investeascã mai întâi banii pe care îi are. El nu poate obţine mai mulţi bani decât prin folosirea banilor de care dispune deja.
 5. Negustorul care nu îşi vinde mãrfurile nu mai poate achiziţiona alte mãrfuri. Corporaţia care nu oferã servicii de calitate rãmâne fãrã clienţi; la fel şi avocatul care nu obţine rezultate prin eforturile sale. La fel se petrec lucrurile în toate domeniile vieţii. Puterea depinde de folosirea corectã a puterii de care dispui deja. De vreme ce acest mecanism este valabil în toate domeniile vieţii, el este cu siguranţã valabil şi în ceea ce priveşte puterea supremã, din care se trag toate celelalte puteri, şi anume puterea spiritualã.

Ce mai rãmâne dacã privezi un lucru de spiritul lui? Nimic.

 1. De vreme ce spiritul este tot ceea ce existã, înseamnã cã abilitatea de a manifesta orice fel de putere, fie ea fizicã, mentalã sau spiritualã, depinde în totalitate de recunoaşterea spiritului.
 2. Orice posesiune este consecinţa unei atitudini mentale favorabile acumulãrii, respectiv a cultivãrii conştiinţei banilor. Aceasta este bagheta magicã care îţi poate permite sã îţi transferi în subconştient ideile, lãsându-l apoi sã creeze pentru tine planurile de punere în aplicare a lor. Transpunerea în practicã a acestor planuri îţi va produce o satisfacţie nebãnuitã, specificã oricãrei realizãri.
 1. Iar acum, du-te în camera ta de meditaţie, asumã-ţi poziţia cu care te-ai obişnuit şi vizualizeazã imaginea unui loc care îţi trezeşte asocieri mentale plãcute. Detaliazã cât mai mult aceastã imagine interioarã. Vizualizeazã clãdirile, pãmântul, copacii, prietenii, în cele mai mici amãnunte. La început îţi va fi dificil. Vei constata cã te gândeşti la orice altceva, numai la imaginea doritã nu. Nu te lãsa însã descurajat. Perseverenţa conduce întotdeauna la victorie, dar ea presupune sã practici zilnic aceste exerciþii.
Charles F.Haanel

detoatepentrutotisimaimult.blog

Cauzele spirituale ale bolilor (III)

Serghei Nikolaevici Lazarev, un cunoscut bioenergetician rus, a facut o descoperire care ar putea revolutiona intreaga conceptie contemporana asupra diagnosticarii si tratarii bolilor. Iata care sunt, in viziunea More…

Ce este orgoliul si cum ne vindecam de el

Sunt foarte putini oameni cãrora le place sã audã vorbindu-se despre orgoliu. N-am întâlnit încã pe nimeni care sã fi reusit sã-l stãpâneascã în întregime. Orgoliul este una dintre numeroasele More…

Extazul cosmic: Energia sexuala feminina si masculina

E suficient să spui cuvântul „sex” , şi toată lumea va ciuli urechile. Reacţia inevitabilă de excitaţie arată natura picantă a energiei sexuale. Să zicem că te afli într-o zi la sală, obosit More…

Cauzele SPIRITUALE ale bolilor – Louise L. Hay

Cauzele SPIRITUALE ale bolilor . Clasificarea în simptome somatice, fizice, psihologice şi mentale nu este cu adevărat justificată, pentru că toate aceste simptome sunt manifestări ale aceleiaşi probleme More…

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share