Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Together for Rights – o UNIUNE A EGALITĂȚII

Aproximativ 87 de milioane de persoane trăiesc cu o formă de dizabilități în UE. Cu toate acestea, în ciuda progreselor înregistrate în multe domenii, persoanele cu dizabilități se confruntă în continuare cu bariere considerabile în accesul la asistență medicală, educație, angajare, activități de petrecere a timpului liber și participare la viața politică. Campania Together for Rights promovează o veritabilă Uniune a Egalității în care toate persoanele cu dizabilități se bucură de drepturile lor și trăiesc în egală măsură.

 În martie 2021, Comisia Europeană a publicat o strategie privind drepturile persoanelor cu DIZABILITĂȚI  pentru perioada 2021‑2030. Aceasta urmărește să garanteze că toate persoanele cu handicap:  își pot exercita pe deplin drepturile omului; au șanse egale și acces egal la participarea în societate și în economie; pot decide unde, cum și cu cine să locuiască; pot circula liber în UE; nu mai sunt victime ale discriminării. Strategia va aduce schimbări pozitive în viața persoanelor cu handicap, de exemplu:  o propunere privind un card european pentru dizabilitate pentru toate țările UE până la sfârșitul anului 2023. Cardul va facilita libera circulație a persoanelor cu handicap, facilitându-le accesul la servicii oriunde s-ar afla în UE;  crearea unui centru european de resurse (AccessibleEU), care să le permită țărilor europene să colaboreze pentru a face lucrurile mai accesibile pentru persoanele cu handicap. Această strategie reprezintă cadrul UE pentru acțiuni ce vizează crearea unei societăți mai echitabile. Strategia conține acțiuni concrete pentru a garanta că persoanele cu handicap își pot revendica drepturile. Comisia Europeană nu poate realiza singură acest lucru; este nevoie de angajamentul tuturor țărilor și de sprijinul nostru, al tuturor. Este important de menționat că schimbarea va veni doar dacă îi implicăm pe cei direct afectați, adică persoanele cu handicap. UE și toate țările sale membre au semnat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Aceasta înseamnă că fiecare țară din UE trebuie să protejeze drepturile persoanelor cu handicap. Trebuie să conlucrăm pentru a asigura faptul că persoanele cu handicap se bucură de drepturi și șanse egale

Inițiativa „Împreună pentru drepturi” a fost elaborată în urma consultării cu susținători din cadrul unor organizații europene ale persoanelor cu handicap și cu membrii acestora. Aceasta se va derula online până în martie 2023, în parteneriat cu 27 de cetățeni („ambasadori”) din întreaga Europă care trăiesc cu diferite dizabilități. Campania este organizată în jurul a șase teme care abordează aspecte distincte legate de drepturile persoanelor cu handicap:

1 ÎMPREUNĂ PENTRU DREPTURI – PREZENTAREA CAMPANIEI

2 ÎMPREUNĂ PENTRU CULTURĂ, AGREMENT ȘI SPORTURI FAVORABILE INCLUZIUNII

3 ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI OPORTUNITĂȚI PROFESIONALE INCLUZIVE

4 ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

5 ÎMPREUNĂ PENTRU PARTICIPARE – DESPRE DREPTUL DE A VOTA ȘI DE A CANDIDA LA ALEGERI

6 ÎMPREUNĂ PENTRU ACCESIBILITATE

Distribuie acest articol Oficial Media
Share