Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

APELUL DE FIȘE DE PROIECT: POR/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE /2021/9/5/OS9.1

Poiect cofinanțat din Instrumente Structurale 2014-2020

Data: 20.10.2021

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse” lansează

APELUL DE FIȘE DE PROIECT:
POR/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE /2021/9/5/OS9.1

În cadrul acestui apel, fișele de proiect trebuie să se încadreze în prevederile:
Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DLRC, corrigendum;
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC);
Obiectivul specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate;

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse”_modificată.
Prezentul apel este cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii fișelor de proiect: 25.10.2021, orele 08:00
Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiect: 8.11.2021, orele 16:00

Locația de depunere a fișelor de proiect: Sediul GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse”, Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 216, Județul Dâmbovița.

Interval orar privind depunerea fișelor de proiect: 08:00 – 16:00 (luni – vineri).

Valoarea apelului: 2.100.000 euro

Apel fișe de proiect: POR/GAL TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE /2021/9/5/OS9.1

Pentru intervențiile POR aferente măsurii M3 nu vor fi admise fișe de proiect a căror valoare nerambursabilă solicitată va fi mai mică decât 1.600.000 Euro iar pentru intervențiile POR aferente măsurii M10 nu vor fi admise fișe de proiect a căror valoare nerambursabilă solicitată va fi mai mică decât 500.000 Euro.

(Curs valutar: 1 EUR = 4,7515 RON) Ce finanțează apelul:
Investiții în infrastructura de locuire: construirea de locuințe sociale;
Investiții în reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate.

Cine poate solicita finanțare:
UAT Municipiul Târgoviște, definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru în GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse”, constituit pentru implementarea SDL;
Parteneriate între UAT Municipiul Târgoviște – membru GAL și lider de parteneriat – și furnizori de servicii sociale, acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel puțin un an, înainte de depunerea fișei de proiect – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea fișei de proiect, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ/educative, culturale, agrement și sport.

Documentele aferente acestui apel de fișe de proiect, se regăsesc în lista de mai jos și pot fi accesate în cadrul site-ului www.galtargoviste.ro:
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelurilor de fișe de proiect lansate de GAL „Târgoviștea Egalității de Șanse” în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DLRC, corrigendum;
Anexa 1 – Fișa de proiect
Anexa 2 – Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității
Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară
Anexa 4 – Declarație de angajament
Anexa 5 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanţări
Anexa 6 – Declarație de eligibilitate
Anexa 7 – Acordul de parteneriat
Anexa 8 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail contact@galtargoviste.ro, respectiv la numărul de telefon 0374.968.178.

Compartimentul tehnic al GAL asigură informațiile publice necesare pentru completarea fișelor de proiecte privind aspectele de conformitate și eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească.

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galtargoviste.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share