Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Astăzi este Ziua Pământului

Ziua Pământului este sărbătorită pentru a ne aminti de importanța protejării mediului, a conservării resurselor naturale și a angajamentului față de un viitor sustenabil pentru generațiile viitoare.

Este un moment de reflecție, acțiune și mobilizare pentru a face un pas înainte în direcția unei planete mai sănătoase și mai echilibrate și reprezintă o ocazie să recunoaștem contribuția planetei noastre la bunăstarea noastră și să devenim mai responsabili,  având în vedere mediului înconjurător.

Anul 2024 aduce de Ziua Mondială a Pământului – 22 aprilie, cea de a 54-a aniversare în care peste 141 țări au transformat acest eveniment într-o manifestare de mare amploare în istoria omenirii prin voința tuturor de a se alătura și milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.
În anul 2008, Organizația Națiunilor Unite a declarat oficial sărbătoarea planetei Pământ ca o expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate durabilă pentru un viitor comun verde și sustenabil. An de an a fost aleasă o temă de focus pentru a celebra Ziua Mondială a Pământului.

Anul acesta, în data de 22 aprilie 2024, Ziua Mondială a Pământului va fi celebrată cu tema: Planeta vs. Plastic, menită să militeze pentru conștientizarea pe scară largă a riscurilor pe care le prezintă materialele plastice pentru sănătatea tuturor ecosistemelor ce se răsfrâng asupra sănătății omului la un moment dat. 

Angajamentul Pactului Verde European: un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050; protejarea ecosistemului și a biodiversității prin programele LIFE și Natura2000, 40% surse de energie regenerabilă până în 2030,  plantarea a cel puțin 3 miliarde de copaci până în 2030.

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare la adresa existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a o contracara, Pactul verde european va transforma UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

-să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră;

-creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor;

-nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat în urmă.

Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55 % până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990.

Se estimează că 275 de miliarde EUR din fondurile NextGenerationEU și REPowerEU vor sprijini investițiile nepoluante, iar 118 miliarde EUR din politica de coeziune până în 2027 sunt alocate pentru tranziția curată.

În centrul Pactului verde european al C.E.  se află obiectivul de a deveni neutru din punct de vedere climatic până în 2050, obiectiv la care statele membre și Parlamentul European au subscris în unanimitate. Aceasta înseamnă că, până în 2050, UE își va reduce în mod semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, în timp ce emisiile rămase vor fi captate de tehnologie sau de absorbanții naturali de carbon, cum ar fi pădurile.

Printre primele elemente-cheie ale Pactului verde, Legea UE a climei a intrat în vigoare în iulie 2021 și a impus obligativitatea angajamentului de neutralitate climatică. De asemenea, aceasta a stabilit un obiectiv de reducere a emisiilor nete cu cel puțin 55 % până în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990. Legea prevede, de asemenea, stabilirea unui obiectiv pentru 2040, pentru care Comisia a formulat o recomandare în februarie 2024. Stabilirea unor obiective clare oferă întreprinderilor și investitorilor certitudine cu privire la direcția de deplasare și garantează că Europa are o cale clară către obiectivele sale pe termen lung.  

CUM TE POȚI IMPLICA?

Informează-te constant despre efectele acțiunilor și deciziilor tale asupra mediului și a resurselor pe care le oferă;

Evită risipa, refolosește obiectele sau inventează alte utilități pentru ele;

Implică-te activ în activitatea ONG-urilor pentru conservarea naturii;

Semnalează orice problemă legată de mediu, întrucât implicarea fiecăruia dintre noi poate ajuta la descoperirea mai rapidă a unor situații ce afectează negativ natura;

Informează-te constant și învață cât mai multe despre lumea naturală din jur pentru a înțelege mai bine importanța acesteia în viața ta de zi cu zi.

Lucruri interesante despre Pământ
• Viteza de rotație a Pământul variază, zilele au devenit mai scurte
Ca rezultat al variației forțelor gravitaționale sub influența Lunii, a Soarelui și a celorlalte planete din sistemul solar, precum și al altor mecanisme cosmice, viteza de rotație a Pământului în jurul propriei axe ajunge să varieze în timp. Ce rezultat este faptul că zilele au devenit mai scurte cu sutimi de secundă, ceea ce sugerează că viteză unghiulară de rotație a Pământului în jurul axei sale a crescut. Factorii care induc această sporire de viteză nu au fost încă determinați cu exactitate.
• Gravitația nu este uniformă pe toată suprafața Pământului, în unele locuri ne putem simți mai grei
Specialiștii susțin că în anumite locuri de pe Pământ, ne putem simți mai grei decât în altele. Acest fenomen este explicat prin faptul că, în unele regiuni de pe planetă, atracția gravitațională acționează cu o forță mai mare decât în majoritatea zonelor. Un punct în care gravitația se manifestă cu intensitate scăzută se află în vecinătatea coastelor indiene, în timp ce, fenomenul atracției acționează mai pronunțat în Oceanul Pacific de Sud. Cauza acestor iregularități este momentan necunoscută.
• Specialiștii estimează că vârsta Pământului este de aproximativ 5 milioane de ani.
• 70% din suprafaţa totala a Pământului este acoperită cu apă.
• Distanţa dintre Pământ şi Soare este de 150 de milioane de kilometri.
• Atmosfera Pământului este compusă din nitrogen (77%), oxygen (21%) şi alte gaze precum dioxid de carbon.
• La început, Pământul a fost compus doar din hidrogen şi heliu.
• Pământul este singura planetă din sistemul solar pe care se găseşte apa în trei stări: lichidă, gazoasă şi solidă.
• Durează 8 ½ minute pentru ca lumina soarelui să ajungă pe Pământ.
• Inima Pământului este alcătuită din fier şi nichel.
• Cel mai înalt munte de pe Pământ este Everest, cel mai fierbinte deşert este Sahara , cea mai mare mare este Marea Caspică, cel mai lung râu este Nil.
• Cu cantitatea de sare din oceane s-ar putea acoperi suprafaţa Pământului de 500 de ori.
• Cea mai veche rocă de pe Pământ are două milioane de ani şi a fost descoperită în Marele Canion.Sarbatoarea a fost inițiată de americani în peste 140 de state

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share