Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Atentie la permisul de port arma!

Cei care deţin arme, atat letale, cât şi neletale, nu trebuie să aibă grijă doar de curaţarea şi utilizarea acestora. Foarte important este termenul de valabilitate al permisului. Astfel, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Damboviţa le informeazã pe persoanele în cauză că, potrivit Legii 295/2004, au obligaţia de a se prezenta la sediul situat în Târgovişte, Bulevardul Carol I nr.64, Serviciul Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, în vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, înainte de expirarea acestuia.

Potrivit prevederilor legale, Permisul de armã are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculeazã de la data eliberãrii sau, dupã caz, de la data ultimei prelungiri. În vederea prelungirii valabilitãţii permisului de armã, titularul acestuia este obligat sã se prezinte înainte de împlinirea termenului, prevãzut la alin. (1), la structura de poliţie competentã în a cãrei razã de competenţã teritorialã îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu următoarele documente:

– Fişă medicală;

– Cazier judiciar;

– Avizul psihologic;

– O fotografie color 3×4 cm;

– Copie xerox C.I.;

– Copie xerox permis de arma;

– Copie xerox permis de vânătoare.


Valabilitatea permisului de armã se prelungeşte de cãtre autoritatea competentã pentru o perioadã de 5 ani, dacã titularul îndeplineşte următoarele condiţii :

– nu a fost condamnat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an pentru infracţiuni comise cu intenţie, ori pentru infracţiuni prevăzute de Legea 295/2004;

– nu este inculpat în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie;

– este apt din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii;

– nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;

– nu i-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale, ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii, prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) din Legea 295/2004;

– nu a pierdut sau nu i-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lui, procurate în condiţiile prezentei legi.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share