Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Consiliul  European a aprobat textul comun privind bugetul general al UE pentru 2024

Totalul angajamentelor este stabilit la 189 385,4 milioane EUR, iar totalul plăților la 142 630,3 milioane EUR.

Un cuantum de 360 de milioane EUR a fost păstrat disponibil în limita plafoanelor de cheltuieli ale actualului cadru financiar multianual (pentru perioada 2021-2027), pentru a permite UE să facă față unor nevoi neprevăzute.

Bugetul de anul viitor reflectă în mod clar principalele priorități ale UE, inclusiv redresarea economică și tranziția verde și cea digitală, și reacționează la contextul geopolitic dificil actual.

Angajamentele sunt promisiuni cu caracter juridic obligatoriu de a cheltui bani pentru activități care sunt puse în aplicare pe durata mai multor ani.

Plățile acoperă cheltuieli care decurg din angajamente asumate în cursul anului actual sau al anilor anteriori.

Parlamentul European va declara bugetul ca fiind adoptat după ce va fi aprobat, la rândul său, textul comun. Consiliul și Parlamentul dispun fiecare de un termen de paisprezece zile începând cu 11 noiembrie 2023 pentru a-l aproba.

Comisia a propus proiectul inițial de buget pentru exercițiul financiar 2024 la 7 iunie 2023 și l-a rectificat prin scrisoarea din 9 octombrie 2023.

Între timp, la 5 septembrie 2023, Consiliul și-a adoptat poziția privind bugetul UE pentru 2024, iar Parlamentul European a propus amendamente la poziția Consiliului privind proiectul de buget la 18 octombrie 2023.

Deoarece Consiliul și-a exprimat dezacordul față de propunerile Parlamentului, a fost convocată o  nouă  reuniune a comitetului de conciliere. Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord cu privire la bugetul anual al UE pentru 2024 la 11 noiembrie 2023.

Comitetul de conciliere este alcătuit din reprezentanți ai celor 27 de state membre și din 27 de deputați în Parlamentul European, Comisia acționând în calitate de mediator imparțial în vederea concilierii pozițiilor celor două componente ale autorității bugetare.

Acesta este cel de al patrulea buget anual din cadrul bugetului pe termen lung al UE, cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027. Bugetul pentru 2024 este completat de acțiuni de sprijinire a redresării în urma pandemiei de COVID-19 în cadrul NextGenerationEU, planul UE de redresare în urma pandemiei.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share