Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Lumea de dincolo de Cuvinte zugrăvește o altfel de realitate. Anonimii.

(în imagine -scriitorii Mircea Coroș, Alexandru Ciocioi, Valentin Rădulescu și regretatul Vali Horișcă).

În 2012, când pășeam prima dată pe tărâmul artelor, am început să fac cunoștință cu oameni aparte, obișnuiesc să spun uneori -și nu fără motiv- rari. Zi după zi mai mult am descoperit astfel o lume nouă, de care eram puțin izolată. Faptul că ne-am găsit unii cu alții se datorează preocupărilor noastre comune, felului în care privim și înțelegem, în care abordăm. Această lume plină de surprize, plină de nou în ciuda a „toate vechi”, mă bucură să vin să v-o prezint în episoade. E vorba de lumea scriitorilor pe care îi întâlnesc la cenaclurile pe care le frecventez, ca și de lumea artiștilor, oricare ar fi natura artei lor.

Lumea pe care îmi permit și propun să v-o înfățișez este aceea a „anonimilor”, a acelora care robotesc, urzesc, crează în umbră neștiuți. Lumea noastră este formată din scriitori -de pildă- care își asumă să scrie, să publice, iar apoi să dăruie rodul muncii lor, aurul din sufletul lor. Cărțile noastre nu sunt în librării, nici măcar sponsorizate, de aceea nu sunt știute pe cât nici autorii lor, pentru că nu sunt primite spre a fi comercializate, nu pot fi obiect al negoțului cu atât mai mult cu cât nu sunt kitsch-uri. În ciuda valorii lor, ele nu pot primi un preț de librărie pe copertă. Le dăruim ca și când am oferi flori.

Am cunoscut mulți autori, m-am bucurat mereu de „lumea” fiecăruia dintre ei. Sunt o bogăție prin sine înșiși. Universul fiecăruia clădește în jur pe măsura acestei bogății lăuntrice mereu vii.

Cenaclurile literare pe care le-am frecventat sunt doar câteva din multitudinea de cenacluri existente, suficiente astfel încât să creeze Bucureștiului literar un peisaj: „Amurg sentimental”, „AntiM”, „Clubul înțelepților”, „Literar ING” -la ingineri, „Literatorul”, „Luceafărul”, „Octavian Goga”, „Cincinat Pavelescu” -la epigramiști etc. E multă dragoste și dăruire în activitatea scriitorului, este sârgul aceluia care construiește meticulos edificii ce slujesc unui ideal. Dintre scriitori nici nu știu pe care aș aminti mai întâi: Maria Relly Niculescu, Ion Machidon -acela care mi-a îndrumat primii pași, Mircea Coroș, Florin Grigoriu, Costel Ghiță, Mihai Valentin Gheorghiu -marele nostru rondelist, Camelia Obreja, Valentin Rădulescu, Alexandrina Vișan, Gheorghe Lupu, Ioan Rațiu, Liviu Zanfirescu, Artemiu Vanca, Alexandru Ciocioi, Mircea Gabriel Tănăsescu, Maria Dobrin, Ioana Stuparu, Dumitru Bădiță, Romița-Mălina Constantin, Sarah DeJar, Elena Anghel, Florin Anghel-Vedeanu, Mihaela Cazimirovici, Mircea Popescu, Mariana David, Daniela Konovală, Firiță Carp, Casiana Niculescu, Elena Vizir, Dorel Vidrașcu și lista poate continua nesfârșit. Se poate spune mult despre fiecare dintre aceste izvoare neștiute de cultură.

Iată doar câteva dintre operele celor ce modelează Cuvântul spre a-i da formă și culoare, expresie întru esență.

Am să încerc să vă introduc în culisele vieții literare, în aula autorilor „anonimi” care vor, ca fiecare, să spună ceva, doar că într-o altă manieră. Lor nu li se dă cuvântul, de teama adevărului cuprins în cele spuse și fiindcă acesta poate nimici orânduiri.

Lumea de dincolo de cuvinte zugrăvește o altfel de realitate.

Lumea de dincolo de cuvinte dăruie, nu vinde.

Suntem dintre aceia care propun o lume bună, frumoasă, curată în toate accepțiile cuvântului. Aceia care făuresc realități, nu se supun celei deja existente, demult perimate, ne-updatate.

Adevărul, Frumosul, Valoarea ies întotdeauna în Lumină prin Har. Iar Harul e al celui ales.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share