Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

UPT, din nou capitală a instalațiilor în construcții

Specialiștii în instalații din toată țara s-au reunit, la Timișoara pentru a dezbate ultimele noutăți în domeniul instalațiilor în construcții, cu accent pe adaptarea acestora la pactul european Green Deal. Centrul de Conferințe al Universității Politehnica Timișoara găzduiește, în zilele de 10-11 aprilie 2024, cea de-a XXXIII-a ediție a conferinței internaționale „Instalațiile pentru construcții și confortul ambiental”, eveniment organizat de Asociația Inginerilor de Instalții din România (AIIR), filiala Banat-Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Construcții a UPT.

În deschiderea conferinței, după mesajul președintelui filialei AIIR Banat-Timișoara, Ștefan Dună, au luat cuvântul membrii prezidiului – prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina și conf.univ.dr.ing. Simon Pescari, prorectori ai Universității Politehnica Timișoara, academician Dan Dubină, președintele Academiei Române, filiala Timișoara, prof.univ.dr.ing. Raul Zaharia, decanul Facultății de Construcții a UPT, prof.univ.dr.ing. Adrian Retezan, președinte de onoare al AIIR filiala Banat-Timișoara, prof.univ.dr.ing. Ioan Borza, președintele de onoare al conferinței – care au subliniat, în luările de cuvând rolul important și provocările inginerului de instalații în contextul pactului european Green Deal, dar au amintit și despre tradiția specializării de instalații în Universitatea Politehnica Timișoara. În acest context a fost ținut un moment de reculegere în memoria conf.univ.dr.ing. Dumitru Niculai Oancea, fondatorul Secției de Instalații din cadrul Facultății de Construcții a UPT în anul 1977, trecut la cele veșnice cu puțin timp în urmă.

Tot în cadrul deschiderii au transmis mesajele lor dr.ing. Ioan Silviu Doboși, președintele AIIR și vicepreședinte regional Afaceri Guvernamentale – ASHRAE Regiunea XIV Europa, președinții filialelor AIIR – conf.univ.dr.ing. Vasilică Ciocan (Moldova), prof.univ.dr.ing. Ioan Așchilean (Transilvania-Cluj), conf.univ.dr.ing. Nicolae Iordan (Transilvania-Brașov), ing.Mihai Diaconu (Valahia) -, precum și al conf.univ.dr.ing. Marko Ignjatovici, de la Universitatea din Nis, Serbia.

Toți cei prezenți au felicitat organizatorii pentru tradiția și longevitatea conferinței, ritmul acesteia, activitatea intensă a AIIR și comunitatea strânsă creată în jurul asociației.

Lucrările prezentate au vizat teme de actualitate în domeniul instalațiilor în construcții: Viitorul pompelor de căldură; Schimbări de paradigmă – de la confort la decarbonizare prin intermediul eficienței energetice; Soluții eficiente energetic pentru clădirile nZEB; O evaluare comparativă a performanțelor sistemelor de încălzire; Optimizarea sistemelor de conversie a energiei eoliene; Provocări și avantaje în recuperarea energiei reziduale din gazele de ardere; Soluții pentru eficiența energetică a clădirilor situate în apropierea cursurilor de apă; Valorificarea potențialului energetic al gazelor asociate din zăcămintele de apă geotermală etc.

Nu în ultimul rând, au fost transmise mesaje din partea unor universități și asociații profesionale partenere: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, Universitatea Tehnică de Construcții Iași Asociația Generală a Frigotehniștilor din România, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, Asociația Generală a Inginerilor din România, Asociația Română de Tehnologii Neconvenționale, ISU Banat Timiș.

Programul conferinței a mai inclus o sesiune dedicată PSI, cu accent pe modificările preconizate în cadrul normativ și legislativ PSI la nivelul anului 2024, un concurs adresat elevilor și studenților cu tema „Building Services and Ambiental Comfort”, organizat de Universitatea Politehnica Timișoara – Facultatea de Construcții, specializarea Instalații pentru construcții, precum și un meeting al Danube ASHRAE Chapter.

Conferința a reunit cadre didactice, studenți, cercetători, specialiști în domeniul instalațiilor din întreaga țară, precum și din Ungaria și Serbia. Toate lucrările prezentate în cadrul conferinței au fost reunite într-un volum.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share