Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Dacă nu vreți să ne faceți un favor angajând specialiști, care să asigure pentru persoanele cu dizabilități supraveghere și îngrijire de specialitate medico-psiho-socială la domiciliu, atunci aplicați legea CORECT!

Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt definite de Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD) și, asemenea majorității statelor lumii, România s-a angajat să respecte aceste drepturi semnând CDPD. Statul român a adoptat  Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități pentru perioada 2022-2027. Strategia conține un plan de măsuri pentru implementarea CDPD în România menit să asigure respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și să îmbunătățească condițiile de trai ale acestora. Această strategie este importantă și pentru că reprezintă o condiție obligatorie în alocarea fondurilor europene în perioada 2022-2027.

Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă”, 2022-2027

La capitolul strategii suntem buni, dar, atunci când vorbim de asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități, Autoritatea  Națională lucrează doar cu anumite asociații agreate, iar restul angajaților depind de autoritățile locale și județene  care, le încalcă acum,  drepturile legale.
Mai mulți  asistenți personali din țară, adresează o scrisoare deschisă guvernului, în care,  cer sprijinul legat de modul în care se face salarizarea acestora. Ne-au solicitat și nouă sprijinul, presei,  pentru a aduce la cunoștința opiniei publice starea de fapt.
Mulți dintre aceștia și-au căutat drepturile în instanță, multe procese fiind câștigate în județe precum:  Constanța, Vaslui, la Timișoara se judecă, dar sunt câștigate procese,  în fiecare județ.  Acum s-au coalizat și au făcut demersuri pentru recunoașterea drepturilor, la cele mai importante instituții, politicieni , agenții naționale și europene, etc. 
Inițiatoarea scrisorii este Claudia Terigariu din Timișoara, la care au aderat peste 50 de asistenți personali din țară, care sunt în aceași situație.
De patru ani, din 2018, salariile acestora sunt sub salariul minim garantat, lucru care încalcă un drept stabilit prin Constituția României!
”Considerăm ca acest lucru este un abuz făcut mai ales din prisma preconcepției că, angajarea asistentului personal este un favor făcut familiei sau persoanei cu dizabilitați grave” acuză semnatarii scrisorii.
Asistentul personal este un drept al persoanei cu dizabilități, denumită în continuare de lege persoană cu handicap, stabilit prin L448/ 4006. Prin munca pe care o face, asistentul personal acoperă o arie largă, mai exact medico-psiho-socială, prin urmare,astfel  ei acoperă munca a cel puțin 3-5 specialiști (infirmieră, asistentă medicală, consilier, terapeut).

Prin urmare, angajarea asistentului personal reprezintă colacul de salvare prin care, statul roman face economie, angajând pentru o persoana cu dizabilități, un asistent personal, în loc de 3-5 specialiști!

Acum, aceștia sunt nemulțimiți de modul în care se face salarizarea. Autoritățile administrației publice locale  și județene au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.  Astfel, este evident că, în baza contractului individual de muncă încheiat de către asistentul personal cu DGASPC/ DAS sau UAT, angajatorul avea obligația de a respecta, în ceea ce privește salarizarea, dispozițiile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, și, totodată, de a respecta prevederile Codului Muncii în raport cu aceasta, în calitate de angajat.

Mulți dintre asistenții personali acuză că salariile oferite sunt o batjocoră, un om cu vechime, a ajuns să primească salarii ca cei, care lucrează  fără carte de muncă și cer o întâlnire urgentă  cu reprezentanții agenției, ministerelor familiei și muncii,  pentru a se afla starea de fapt și de a se prezenta cerințele cuprinse în scrisoare.

Mai grav este faptul că, anumite primării din țară, mai ales la sate, spun că nu au fonduri pentru asistenții personali, ceea ce este un abuz care încalcă grav legislația în vigoare.  Cum se impletentează atunci  strategia adoptată, când nu se respectă grilele de salarizare, aprobate de guvern???

Nimeni nu face un favor aparținătorilor că îi angajează ca asistenți personali! NU!
Statul și autoritățile care îi reprezintă,  fac un favor,  făcând economie prin angajarea unui om, care face munca a cel putin 3-5 specialiști pe care, ar trebui să îi asigure pentru fiecare pacient cu dizabilități în parte, plătiți cu salarii corespunzatoare. Trebuie  să o facă la fel cum beneficiază  fiecare pacient cu dizabilități din centre, ei sunt supravegheați de acești specialiști 24/24  și  7/7 zile, unde este  asigurată supravegherea și îngrijirea de specialitate medico-psiho-socială!
Prin urmare, dacă nu vreți să ne faceți un favor angajând specialiști, care să asigure pentru persoanele cu dizabilități supraveghere și îngrijire de specialitate medico-psiho-socială la domiciliu, atunci aplicați legea CORECT!
Solicităm Guvernului României intervenția urgentă pentru calculul corect al salariilor asistenților personali, ținând cont că Articolul 10 este singurul  din Legea nr 153 /2017 ce stabilește modul de calcul al salariului de bază, diferențiat  în funcție de vechime, fiind fără echivoc știut  că procentele gradațiilor se aplică doar la acest salariu minim garantat în plată și pentru funcția de asistent personal! Ceea ce înseamnă că,  nu pot exista două  gradații diferite cu același salariu de bază și nici aceiași gradație, cu salarii de bază diferite!
Grila corectă pentru asistentul personal pentru anul 2023 este cea care ține cont ca funcția AP are salariul minim/ec la gr 0 la care se adaugă coeficientul de ierarhizare și se respectă art 10. L153/2017:
Gr 0: 3000 lei + 1,01%=3030 lei
Gr 1: 3030+7,5%= 3258 lei
Gr 2: 3258+5%=3421 lei
Gr 3: 3321+5%= 3592 lei
Gr 4: 3592+2,5%=3682 lei
Gr 5: 3682+2,5%=3774 lei
La acesta grilă se adaugă celelalte drepturi de drepturi salariale: indemnizația de hrană, sporuri 15%, voucherele de vacanță.
Având în vedere cele relatate mai sus,  asteptăm rezolvarea urgentă  a acestei situații”  se arată în scrisoarea trimisă celor care trebuie să le rezolve problemă. Și se semnează pe drept cuvânt:  Asistenții Personali și  (NU ASISTAȚI SOCIALI)!!!!!!
Trebuie să menționez faptul că, încă de anul trecut,  situația era știută atât la nivelul județului Timiș, dar și în alte județe, reprezentantele asistenților personali participând la diferite întâlniri cu reprezentanții guvernului în teritoriu, la diferite dezbateri în care s-a prezentat situația de fapt și unde au participat deputați, senatori. Ele au fost  și la întâlnirea cu europarlamentarul Maria Grapini, care a luat act de cele solicitate.
Le voi susține și eu cauza, iar în calitate de președinte al CLUBULUI DE PRESĂ, voi încerca medierea  și rezolvarea cererilor asistenților personali, la nivel guvernamental, ministerial. În caz contrar,  vom anunța organismele europene, LIBE, CEDO și ONU, pentru că România este stat membru U.E și trebuie respectate prevederile legale.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share