Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

OFICIAL MEDIA a intrat în posesia STARTEGIEI DE COOPERARE 2024-2030!!!!

 Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a semnat recent, pe ascuns, un document extrem de important, în numele României, fără să existe transparență publică, dar și fără acordul Guvernului, cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat zilele trecute, printr-o postare pe Facebook, că „tocmai a semnat cu România Strategia de Cooperare 2024 – 2030”.

Pe site-ul Ministerului Sănătății, nimic. În contextul discuțiilor internaționale privind Tratatul OMS, omerta conducerii ministerul Sănătății este de rău augur, scrie activenews.ro.

 Având în vedere, că reprezint una din asociațiile naționale a pacienților și că sunt membru în boardul european al EPF (Forumul european al Pacienților)  am reușit să intru în posesia acestei strategii, din care, redau mai jos, ceea ce este esențial. Strategia cuprinde date statistice despre România și este structurată pe mai multe capitole.

Strategia de Cooperare de Țară a OMS (SCT) este un cadru strategic pe termen mediu pentru a ghida activitatea Organizației în România, în concordanță cu Strategia Națională de Sănătate (SNS) a României 2023–2030 .  SCT identifică un set de priorități comune convenite pentru colaborarea cu OMS pentru perioada 2024–2030, concentrându-se pe domenii în care,  OMS are expertiza recunoscută pentru realizarea obiectivelor SNS și asigurarea impactului asupra sănătății publice în România.

SCT nu acoperă întregul spectru al activităților OMS, iar organizația rămâne angajată să răspundă nevoilor de sănătate pe măsură ce acestea pot apărea.

Aceasta constituie un cadru strategic pe termen mediu de cooperare între OMS și parteneri și conturează o agendă comună pentru domeniile prioritare de acțiune în perioada 2024–2030, aliniată cu Strategia Națională de Sănătate a României 2023–2030.

Acest document prezintă pe scurt situația sistemului de sănătate și echitatea în sănătate din România, prioritățile naționale în domeniul sănătății, precum și agenda strategică de colaborare dintre România și OMS, inclusiv cadrul de monitorizare pentru implementarea CCS.

                             Șapte priorități vor ghida colaborarea dintre OMS și România pentru perioada 2024–2030

 1. Îmbunătățirea accesului și a calității asistenței medicale. OMS va sprijini România să ofere servicii de sănătate de înaltă calitate, centrate pe pacient.
 2. Consolidarea forței de muncă din sănătate. OMS va sprijini România pentru asigurarea forței de muncă calificată în domeniul sănătății.
 3. Consolidarea sănătății digitale. OMS va sprijini România să dezvolte expertiza și capacitățile pentru date de sănătate, analize și inovare digitală.
 4. Consolidarea capacității de pregătire pentru situații de urgență. OMS va sprijini România să consolideze lecțiile învățate din pandemia de coronavirus și din răspunsul de urgență acordat Ucrainei.
 5. Reducerea riscului de amenințare cu agenți înalt patogeni și îmbunătățirea pregătirii pentru pandemie. OMS va sprijini România să reducă povara bolilor prevenibile prin vaccinare și să limiteze răspândirea rezistenței antimicrobiene.
 6. Îmbunătățirea determinanților sociali ai stării de sănătate pe tot parcursul vieții. OMS va sprijini România să promoveze o societate sigură și echitabilă, abordând factorii cheie care influențează sănătatea și inegalitățile.
 7. Crearea unui mediu favorabil pentru sănătate. OMS va sprijini România să reducă povara bolilor netransmisibile și să promoveze sănătatea și bunăstarea pentru toți.

Ministerul Sănătății din România și OMS vor lucra împreună pentru realizarea acestor priorități strategice prin implementarea planurilor de lucru bienale, în vederea utilizării cât mai eficient a resurselor disponibile

                                            Principalul cadru strategic de sănătate din România este SNS 2022–2030

 Acesta este formată din 11 obiective generale legate de sănătate, identificate de MS, și anume:

 1. asigurarea durabilității și rezilienței sistemului public de sănătate;
 2. creșterea numărului de ani de viață sănătoasă și a calității vieții;
 3. reducerea mortalității și morbidității asociate bolilor transmisibile cu impact negativ major asupra individului și societății;
 4. îmbunătățirea disponibilității, a accesului echitabil și în timp util la servicii de sănătate și tehnologii medicale sigure și eficiente;
 5. guvernanța sistemului de sănătate;
 6. asigurarea sustenabilității și rezilienței financiare a sistemului de sănătate;
 7. asigurarea unei resurse umane adecvate, reținerea și profesionalizarea acesteia;
 8. creșterea obiectivității, transparenței şi responsabilității sistemului de sănătate;
 9. coordonarea îngrijirii și integrarea serviciilor de sănătate;
 10. integrarea cercetării și inovației pentru îmbunătățirea sănătății; și
 11. îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate prin investiții în infrastructura sanitară.

Aceste obiective se aliniază cu prioritățile OMS, astfel cum sunt stabilite în Programul european de lucru, 2020–2025 – „Acțiunea unitară pentru o sănătate mai bună în Europa” (EPW)  și Obiectivele de dezvoltare durabilă. OMS va continua să colaboreze cu Guvernul României și MS pentru a se asigura că aceste ținte comune sunt îndeplinite.

Guvernul României a demarat PNRR, finanțat de Comisia Europeană, cu 14,2 miliarde de euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde de euro în împrumuturi. Ministerul Sănătății primește 3 miliarde EUR din PNRR pentru investiții esențiale și măsuri de reformă.

În urma contractării, Ministerul Sănătății beneficiază de asistența tehnică la nivel înalt, bazată  pe dovezi a OMS în implementarea PNRR si a reformelor privind calitatea îngrijirilor medicale, resursele umane pentru sănătate, managementul serviciilor de sănătate și sănătatea digitală.

OMS se angajează să contribuie la îmbunătățirea sănătății oamenilor din România,  sprijine realizarea obiectivelor de sănătate stabilite în Strategia Națională de Sănătate a României,  să dezvolte noi modalități de lucru eficiente și eficace, asigurându-se că reducerea inegalităților în materie de sănătate rămâne în centrul fiecărei activități. Mulțumim Ministerului Sănătății pentru sprijinul și colaborarea continuă cu OMS” arată OMS prin reprezentanța din România.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share