Drepturile omului: Niciun om, oriunde s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în orice circumstanţe şi indiferent de motiv

Adevărata pace cere recunoaşterea drepturilor omului. Sunt pentru dreptul la opțiune, sunt pentru respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, pentru respectarea drepturilor și libertățior dăruite de Dumnezeu. Eu, Dumitru Coarnă – deputat PSD Călărași, voi vota împotriva discriminării: persoane vaccinate versus persoane nevaccinate.
Voi vota #CONTRA introducerii certificatului verde. Doamne ajută!”
Sub acest îndemn, deputatul PSD, Dumitru Coarnă, vine și le dovedește colegilor săi din Parlament și Guvern, că un om politic poate fi cu adevărat în slujba oamenilor, a drepturilor și libertăților, a adevărului și a credinței. Am ajuns să ne uimim când mai găsim astfel de oameni printre politicieni, cel puțin asta a fost starea mea când am văzut că mai există și ”bine”, nu doar ”rău” în clasa politică. Oare unde am fi noi ca țară dacă toți conducătorii și-ar iubi poporul și l-ar îndruma doar spre căile dezvoltării reale, umane, spre prosperitatea fiecărui individ?
Redăm un mesaj postat pe pagina de social media, de către deputatul Dumitru Coarnă, referitor la drepturile omului:
”Ce sunt drepturile omului?
Drepturile omului sunt drepturile pe care le posedă fiecare fiinţă umană, obţinute la naştere, și care îi aparțin indiferent de naționalitate, locul de reședință, sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limba, dizabilitate sau orice alt statut. Ele sunt inerente tuturor fiinţelor umane, ceea ce înseamnă că niciun om, oriunde s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în orice circumstanţe şi indiferent de motiv. Ele ne aparţin doar pentru că suntem fiinţe umane.
În esență, drepturile omului corespund necesităţilor fundamentale ale oamenilor: educația, sănătatea, condiții adecvate de muncă și remunerare proporțională lucrului prestat, proprietate privată, nivel de trai decent, participare la viața politică, libertatea religiei, protecție împotriva abuzurilor, acestea [drepturile omului] reprezentând o formă juridică pentru asigurarea acestor necesități fundamentale.
Unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului este principiul egalității și nediscriminării, ceea ce semnifică că toți suntem în mod egal îndreptățiți la drepturile noastre fără deosebire bazată pe sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă vorbită, dizabilitate.
Principiul interdependenței semnifică că toate drepturile sunt legate între ele, iar garantarea unuia depinde de respectarea celorlalte; principiul inalienabilității – drepturile nu pot fi refuzate sau înstrăinate în mod arbitrar si principiul indivizibilității presupune că toate drepturile au o importanță egală și nu pot fi negate unele în favoarea altora. Principiul participării și incluziunii presupune că chestiunile privind drepturile omului urmează să fie analizate și decise cu implicarea activă a populației și în special a reprezentanților grupurilor vulnerabile drepturilor omului, inclusiv persoanele cu dizabilități (locomotorii, senzoriale, intelectuale și psiho-sociale), membri ai comunității rome și alte minorități etnice și religioase și alte grupuri pe care deciziile respective ar putea să-i vizeze într-un mod disproporționat.”

Citește și:

V-ați vândut viețile orbiți de FRICĂ! Nu este vorba despre boală, ci despre suprimarea drepturilor

Deputat Dumitru Coarnă: ”Voi vota #CONTRA introducerii certificatului verde”

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share