Legea nr. 26/2023 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐧𝐫. 𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐀𝐫𝐡𝐢𝐯𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐫. 𝟏𝟔/𝟏𝟗𝟗𝟔 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐧𝐫. 𝟓𝟑/𝟐𝟎𝟎𝟑 – 𝐂𝐨𝐝𝐮𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐢𝐢
📢În Monitorul Oficial nr.30 din 𝟏𝟏 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 a fost publicată 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐧𝐫.𝟐𝟔 𝐝𝐢𝐧 𝟏𝟎 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr.53/2003 (Codul Muncii) care va intra în vigoare la 𝟏𝟒 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑.
𝐀𝐫𝐭. 𝐈𝐈. — 𝐋𝐞𝐠𝐞𝐚 𝐧𝐫. 𝟓𝟑/𝟐𝟎𝟎𝟑 — 𝐂𝐨𝐝𝐮𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐜𝐢𝐢, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
✅1. 𝐋𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐮𝐥 𝟑𝟒, alineatul (6.1) se modifică și va avea următorul cuprins: „(6.1) În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.”
✅2. 𝐋𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐮𝐥 𝟐𝟔𝟎 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, lit. s1), cu următorul cuprins:
„s1) încălcarea prevederilor art. 34 alin. (6.1), cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei;”.
𝑨𝒍𝒊𝒏𝒂 𝑩𝒓𝒊𝒄𝒆𝒂𝒈
𝑬𝑿𝑷𝑬𝑹𝑻 𝑳𝑬𝑮𝑰𝑺𝑳𝑨𝑻̦𝑰𝑨 𝑴𝑼𝑵𝑪𝑰𝑰
𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒖𝒍 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒓𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒂̆,
𝑯𝑹, 𝑬𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒓𝒆 𝑪𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑶𝒓𝒊𝒈𝒊𝒏𝒆
📞𝟎𝟐𝟒𝟓.𝟐𝟏𝟎.𝟑𝟏𝟖/ 𝟎𝟕𝟓𝟏.𝟏𝟓𝟑.𝟕𝟎𝟖
✉𝒂𝒍𝒊𝒏𝒂.𝒃𝒓𝒊𝒄𝒆𝒂𝒈@𝒄𝒄𝒊𝒂𝒅𝒃.𝒓𝒐
Sursa: Camera de Comerț Dâmbovița

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share