Tăierile ilegale de arbori continuă

În luna martie 2022, reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara au realizat acțiuni de control pentru respectarea regimului silvic în fondul forestier național. S-a acordat o atenție deosebită parchetelor aflate în exploatare, a circulației materialului lemnos, urmăririi gestionare a masei lemnoase și modului în care sunt înregistrate și urmărite stocurile agenților economici care desfășoară activități de exploatare și/sau prelucrare.
Aceste acțiuni s-au desfășurat pe raza județelor Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. iar la parte dintre acestea au participat și reprezentanții inspectoratelor județene de poliție și jandarmerie.
În urma acestor verificări au rezultat următoarele:  59 sancțiuni contravenționale cu valoare totală de 146500 lei, a fost confiscat un volum total de 160 mc material lemnos cu valoare de peste 183000 lei,  au fost identificate tăieri ilegale de arbori cu un volum total de 254,779 mc, valoarea prejudiciului fiind de 70624 lei. Garda Forestieră Timișoara urmând a transmite documentele către instituțiile abilitate, în vederea efectuării cercetărilor penale.
Au fost efectuate verificări în echipe mixte unde au participat și reprezentanții inspectoratelor județene de poliție și jandarmerie, fiind aplicate un număr de 6 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 51000 lei, iar ca măsură complementară s-a confiscat total volumul de 287 mc cu o valoare de peste 52000 lei.
Garda Forestieră a identificat suprefețe de fond forestier pentru care nu este asigurată paza. Astfel,  împreună cu ocoalele silvice nominalizate, au fost preluate în vederea asigurării pazei 185,49 ha de pădure.
Reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara împreună cu reprezentanți ai Inspectoratelor de Poliție Județene – Biroul Combaterea Delictelor Silvice, au efectuat verificări pe raza județelor Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin.
Ca urmare a neregulilor constatate, în anul 2021  au fost aplicate un număr de 630 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1881000 lei și confiscarea unui volum total de 2571,189 mc material lemnos din care 1066,727 mc fizic și 1504,463 mc valoric însumând 322169,332 lei.
De asemenea a fost înștiințată Comisia de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră în vederea retragerii Certificatelor de atestare pentru 27 de operatori economici. Reprezentanții Garzii Forestiere Timișoara au constatat tăieri ilegale de arbori cumulând un volum de 2653,792 mc cu o valoare totală a prejudiciului de 948326,669 lei, fiind înaintate organelor de cercetare penală 66 de plângeri.
În anul 2021 Garda forestieră a notificat primăriile și ocoale silvice, iar prin implicarea activă a personalului a fost preluata în pază suprafața de 6290 ha, reprezentând păduri private cu suprafețe mai mici de 30 ha, a căror proprietari nu se pot identifica sau pentru care proprietarul a decedat și nu s-a realizat dezbaterea succesorală. Amintim pe această cale despre faptul că deținătorii de fond forestier a căror proprietăți sunt mai mici sau egale cu 10 ha pentru care nu există obligativitatea întocmirii amenajamentului silvic pot recolta un volum de masă lemnoasă de până la 5mc/an/ha, după ce încheie contractul de servicii silvice cu ocolul silvic.
A fost decontată contravaloarea serviciilor de pază de la bugetul de stat în valoare totală de 3.633.858 lei pentru suprafața de 21970 ha de fond forestier aparținând proprietarilor cu suprafețe mai mici de 30 ha.
Tot în anul 2021 Garda forestieră a verificat și a avizat și o suprafață totală de 4535 ha pentru includerea în Catalogul Național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, astfel aceste suprafețe au intrat în regim de protecție strictă, unde nu sunt permise intervențiile silviculturale.
În toamna anului 2021 au început lucrările de împădurire la obiectivul ”Împădurirea unor terenuri agricole în cadrul fermei Campo D’ oro” în suprafață totală de 142,77 ha și au continuat lucrările de întreținere în cadrul obiectivului ”Înființarea, întreținerea și îngrijirea perdelei forestiere de protecție a câmpului și a malului – Potcoava-Cruceni” în suprafață de 4,98 ha.
Totodată a fost verificată și avizată pentru plată suprafață totală de 41884 ha cu o valoare de 17.340.538,89 lei reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorita funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determina restricții în recoltarea de masa lemnoasă.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share