Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Universitatea Politehnica Timișoara, societate prestatoare de servicii energetice pentru localități, și-a prezentat oferta

Pornind de la considerentul că o universitate face parte din orașul/regiunea în care se află, iar universitățile și orașele pot lucra împreună pentru a construi un viitor urban mai bun, Universitatea Politehnica Timișoara s-a atestat ca „Societate Prestatoare de Servicii Energetice pentru Localități”. În această calitate, miercuri, 22 martie 2023, la Centrul de Conferințe UPT a fost lansată oferta universității către potențialii beneficiari (factori de decizie din Consilii Județene, Primării, Regii autonome), cu participarea domnului Cristian Ilie, director al Direcției de Eficiență Energetică din Ministerul Energiei. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și județene din zona de vest a țării.
În deschiderea evenimentului, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a mulțumit participanților care au răspuns invitației UPT, subliniind că instituția pe care o conduce e un partener de încredere nu doar pentru mediul economic, ci și pentru administrație oferind, prin expertiza pe care o are, partea de consultanță, atât în ceea ce privește componenta științifică, cât și atragerea de resurse și managementul proiectelor, aceasta înscriindu-se în linia pe care a adoptat-o de deschidere și mai puternică spre societate și binele comunității.
În continuarea reuniunii, moderate de prof.dr.ing. Viorel Ungureanu, directorul Institutului de Cercetare pentru Energii Regenerabile – ICER, domnul Cristian Ilie, directorul Departamentului de Eficiență Energetică din Ministerul Energiei, a felicitat Universitatea Politehnica Timișoara, prima instituție de învățământ superior din România care s-a acreditat ca prestatoare de servicii în domeniul managementului energetic al localităților și a prezentat multiplele oportunități de finanțare de care pot beneficia primăriile pentru proiecte referitoare la eficienţa energetică.
În continuare, dl Andrei Ceclan, din partea Societății Auditorilor și Managerilor Energetici din România – SAMER, a vorbit despre importanța din ce în ce mai mare a noii profesii de „manager energetic”, despre provocările generate de tranziția energetică, dar și despre importanța soluțiilor inovative care trebuie să vină din partea universităților.
Din partea Consiliului Județean Timiș, domnul Bogdan Ghelbere, absolvent al Universității Politehnica Timișoara, a subliniat importanța know-how-ului și a suportului științific venit din partea UPT, care are atât specialiști, cât și expertiză pentru realizarea de proiecte, crescând astfel gradul de absorbție a fondurilor aflate la dispoziția primăriilor, iar din partea Primăriei Timișoara, viceprimarul Ruben Laţcău a amintit despre penuria de expertiză, nu doar în domeniul managementului energetic, ci și într-o serie de alte domenii, menționând rolul Universității Politehnica Timișoara, care are și specialiști și expertiză în suplinirea tuturor acestor lipsuri.
Oferta Universității Politehnica Timișoara ca societate prestatoare de servicii energetice în domeniul managementului energetic pentru localități a fost prezentată de prof.dr.ing. Nicolae Muntean, directorul Centrului de Cercetare „Controlul Conversiei și Stocării Energiei”, care a menționat legislația în domeniu, a abordat studii de caz, a amintit expertiza, specialiștii și dotările de care dispune UPT, dar și experiența în redactarea de proiecte, atragerea finanțărilor naționale și europene, precum și în managementul proiectelor.
Tot în cadrul deschiderii, academicianul Ion Boldea, cadru didactic al Universității Politehnica Timișoara, a vorbit despre „Etica în profesie”, după care a urmat o masă rotundă în cadrul căreia domnul Cristian Ilie, directorul Departamentului de Eficiență Energetică din Ministerul Energiei a răspuns întrebărilor reprezentanților autorităților locale legate în special de oportunitățile de finanțare pe programe referitoare la energie.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share