Voluntarii CRUCII ROȘII ROMÂNE,  partenerii și colaboratorii se pregătesc pentru a preveni DRAME

În perioada 10-11 noiembrie a.c., specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara au desfășurat un curs de formare de bază,  în domeniul drogurilor adresat reprezentanțiilor Subfilialelor de Crucea Roșie din județul Hunedoara.

La acest curs au participat 25 de reprezentanți ai Subfilialelor de Crucea Roșie din localitățile Lupeni și Uricani. Obiectivul general al cursului constă în îmbunătăţirea competenţelor personalului din cadrul Subilialelor de Crucea Roșie din județul Hunedoara în domeniul prevenirii consumului de  droguri. La finalul sesiunii de formare, participanţii vor deţine cunoştinţe teoretice şi abilităţi care să faciliteze abordarea problemelor asociate consumului de droguri,  în rândul tinerilor şi în comunitate. Finalitatea formării va aduce participanţilor: dobândirea de cunoştinţe referitoare la cadrul legal şi sistemul de coordonare a răspunsului instituţional în domeniul drogurilor, familiarizarea cu principalele categorii de substanţe şi efectele acestora; identificarea și însușirea principalelor noţiuni şi concepte utilizate în prevenirea consumului de droguri, etapele în planificarea, implementarea şi evaluarea proiectelor  cu specific antidrog; îmbunătățirea cunoștințelor teoretice și a abilităților practice privind abordarea problemelor referitoare la: factori de risc și de protecție în consumul de droguri, presiunea grupului, convingerea normativă, comunicarea asertivă, decizia informată, strategii de intervenție eficientă în situații problematice; cunoașterea principalelor etape parcurse de consumatorii de droguri în cadrul circuitului integrat de asistenţă a consumatorilor de droguri. Cadrele didactice și voluntarii de la Subfilialele de Cruce  Roșie Lupeni Uricani, au primit în premieră, și alte  informații  de la  Centrul de Prevenire, Evaluare, și Consiliere Antidrog Hunedoara, cu privire la tendinţele fenomenului consumului şi traficului de droguri în România, principalele categorii de substanţe şi efectele acestora, noţiuni utilizate în domeniul drogurilor, semnele consumului de droguri, cadrul legal şi sistemul de coordonare a politicii în domeniul drogurilor, sistemul de asistenţă destinat persoanelor dependente de droguri în România, noţiuni şi concepte teoretice utilizate în prevenirea consumului de droguri. Acest lucru a fost posibil datorită parteneriatului încheiat  cu  Filiala de Cruce Roșie a județului Hunedoara, a CRUCII ROȘII ROMÂNE. Iar în această colaborare s-a implicat  în mod direct, medicul  coordonator CPU- Spitalul Municipal Lupeni,  dr. Ana Maria Lazăr Neagoe,  având și calitatea de vicepreședinte al Subfilialei de Cruce Roșie Lupeni, cea care conduce acest proiect, prima activitate  de informare având loc la Lupeni, urmând să fie continuată și la Subfiliala de Cruce Roșie Petrila. Se va  urmări  în special, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în ceea ce privește problematica drogurilor, care  a adevenit un flagel,  mai ales în rândul tinerilor și adolescenților din Valea Jiului, dar și la nivel național.

” Nu doar că  este un fenomen social ALARMANT, dar, din păcate, tinerii ne MOR în CPU”, precizează medicul  coordonator la proiectului, dr. Ana Maria Lazăr Neagoe.  Comisarul de poliție Adriana Jude Almășan, coordonatorul centrului județean, a diseminat participanților la sesiunea de formare, cadrelor  didactice și  tinerilor  voluntari, elevi de liceu, informații viabile și științifice, în vederea realizării unei rețele de resursă umană care, la rîndul ei,  să transmită  aceste informații,  și  să contribuie și la Implementarea Strategiei Naționale ANTIGROG 2022 – 2026.

Aceasta  este  rezultatul unui proces transparent de consultare cu instituțiile și autorităţile publice de nivel central și local, precum și cu partenerii din sfera societății civile. Strategia natională în Domeniul Drogurilor 2022 – 2026  tratează fenomenul drogurilor și provocările acestuia printr-o abordare integrată, multidisciplinară, echilibrată și fundamentată pe dovezi științifice și pe practicile relevante în domeniu. În sinergie cu prevederile celorlalte documente de politici publice naționale și europene, Strategia națională în domeniul drogurilor 2022-2026 își propune să contribuie la limitarea impactului și a consecințelor negative ale fenomenului drogurilor asupra sănătății și siguranței publice, concomitent cu dezvoltarea capacităților operaționale de răspuns ale României, în condițiile unui mediu extern cu evoluții impredictibile. A preveni și alina suferința umană este misiunea Crucii Roșii. Binele se face în tăcere, pentru că,  sunt drame familiale, pentru că ” sunt subiecte tabu” și fenomene sociale care afectează  copiii, tinerii, familia, grupul, societatea.

Cu toții știm că este mai bine să previi, decît să vindeci! Ușor de spus, dar greu de făcut. Voluntarii Crucii Roșii, partenerii și colaboratorii se pregătesc ÎMPREUNĂ, pentru a preveni DRAMELE”  a ținut să precizeze directorul Subfilialei de Cruce Roșie Lupeni, Simona Hîrieașu, după finalizarea primei sesiuni de formare, care a avut loc la CENTRUL EGAL Lupeni al CRUCII ROȘII ROMÂNE.  

 

 

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share