OFICIAL MEDIA
OFICIAL MEDIA
Published On: vin, oct. 12th, 2018

Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița

Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița

Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița a semnat în data de 21 martie 2018 contractul de finanțare pentru proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” POCU/138/4/1/115130 ce se desfășoară în comuna Corbii Mari, respectiv comunitatea marginalizată din satele Bărăceni, Corbii Mari, Grozăvești, Petrești, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Imagini de la conferința de presă care a avut loc astăzi la Consiliul Județean Dâmbovița:

Proiectul este implementat de Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în calitate de Solicitant împreună cu Comuna Corbii Mari – Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari – Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești – Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative, București – Partener 4, IPA SA, București – Partener 5 și Fax Media Consulting SRL, Ploiești – Partener 6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.
Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA).
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada 22 martie 2018 – 21 martie 2021 iar principalele rezultate preconizate sunt:
– R1.1 – 560 de persoane identificate, selectate și menținute în grupul țintă al proiectului.
– R1.2. – Minim 152 de beneficiari de etnie roma identificați, selectați și menținuți în grupul țintă.
– R1.3 – Minim 10 persoane în vârstă și minim 5 persoane cu dizabilități înregistrate în grupul țintă.

– R2.1. 200 persoane și-au îmbunătățit accesul la educație, din care: 130 de copii și 70 de persoane care au abandonat studiile.
– R2.2. 2 (două) centre educaționale înființate și dotate.
– R2.3. 2 (două) tabere de vară pentru copii, organizate
– R2.4. 200 de persoane participante la activitățile de dezvoltare personală, instruite
– R2.5. minim 40 de părinți consiliați
– R2.6. 24 worshop-uri de comunicare organizate
– R2.7. 1 platformă educaționala online, întreținută

– R2.8. 16 sesiuni nediscriminare, egalitate șanse, interculturalitate organizate.
– R2.9. 1 rețea de voluntari constituită.
– R2.10. 1 grup de sprijin constituit.
– R2.11. 15 acțiuni de voluntariat derulate;
– R2.12. minim 5 parteneriate cu mediul privat de implicare în acțiuni de inovare socială constituite.

– R3.1. 320 de beneficiari din grupul țintă implicați în activități de ocupare. Rezultatul se va obține in cadrul A2 si A3. Din acestia, minim 116 persoane (36,25%) sunt femei.
– R3.2. Minim 240 beneficiari (75% din totalul persoanelor implicate în A2 si A3) au dobândit o calificare.
– R3.3. Minim 94 beneficiari au dobândit un loc de munca prin angajare sau prin înființare de firme.
– R3.4. Minim 15 afaceri înființate în cadrul proiectului.
– R4.1. 3 servicii medicale create si functionale.
– R4.2. Minim 40 gospodării reabilitate prin proiect.
– R4.3. Minim 40 beneficiari cu acte juridice reglementate în cadrul proiectului.

La nivelul proiectului se derulează următoarele activități, până la momentul actual:

1 campanie de informare și conștientizare în vederea creșterii accesului și/sau menținerii pe piața muncii, aflată în desfășurare;
1 Seminar de informare și conștientizare în vederea creșterii accesului și/sau menținerii pe piața muncii, organizat și desfășurat;
44 de persoane informate în cadrul seminarului de informare și conștientizare în vederea creșterii accesului și/sau menținerii pe piața muncii;
40 de persoane aflate în proces de consiliere și orientare profesională;
2 grupe de curs “Lucrător în comerț” și “Brutar”, organizate în vederea demarării în perioada următoare;
40 de persoane aflate în proces de mediere și plasare pe piața muncii;
1 Analiză mediu de afaceri la nivelul comunității marginalizate – comuna Corbii Mari, jud. Dâmbovița, elaborată;
1 campanie de informare și conștientizare în vederea stimulării antreprenoriatului și promovării temelor orizontale, aflată în desfasurare;
1 Workshop tematic – Promovarea principiului egalității de șanse și gen la nivelul comunității marginalizate, organizat;

41 persoane informate în cadrul workshop-ului tematic cu privire la principiul egalității de șanse și gen;
Peste 6 evenimente în cadrul campaniei de informare și conștientizare componenta educație organizate în comunitate, alături de informări tip door to door, prezentări, alte intâlniri;
Peste 128 chestionare de identificare a grupului țintă adresate părinților și adulților- componenta educație
Peste 200 persoane informate privind componenta educațională a proiectului
200 brosuri, flyere și alte materiale de informare realizate și diseminate
70 elevi pentru programele tip Școală după Școală, Școală de vară, Educație nonformală (Școala Corbii Mari)
60 elevi pentru programele tip Școală după Școală, Școala de vară, Educație nonformală (Școala Grozăvești)
70 pesoane (tineri și adulți care au părăsit timpuriu școala) pentru programele tip A doua șansă și Educație noformală
au fost selectate 20 persoane pentru cursul de lucrător în comerț, în prezent fiind înscrise și alte persoane pentru cursurile de Operator introducere date și Brutar.
Sunt vizate 40 persoane din care minim 15 vor putea beneficia de finanțarea ideilor de afaceri cu sume pana la 40 000 euro
Voluntariat – au fost recrutați 20 de copii ca voluntari ai rețelei locale, a fost amenajat Centrul de Educație și Resurse Comunitare din localitatea Ungureni au fost demarate primele evenimente. La momentul actual, s-a finalizat prima campanie din proiect- o campanie de lectură publică, ce a vizat: lecturarea cărții Micul Prinț, în cadrul Maratonului Literar, Desene pe asfalt- atelierul Graffiti și punerea în scenă a unei părți preferate din cartea citită.

În perioada imediat următoare vor fi derulate următoarele activități:

În lunile octombrie – decembrie se va derula Campania de responsabilitate socială Tu ești Moș Crăciun, evenimente ce vor antrena întreaga comunitate în identificarea cu simbolul Crăciunului.
organizarea și susținerea programului de formare profesională de calificare Operator Introducere, Validare si Prelucrare date (OIVPD). La curs vor participa un număr de 40 de persoane din Grupul țintă, împărțite în două serii de câte 20 de cursanți fiecare.

Cursul OIVPD este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), are o durată de 720 de ore și se finalizează cu un examen de absolvire. Cursantilor li se asigură o masă caldă pe zi, suport de curs, un set de rechizite, transport gratuit. De asemenea, fiecare cursant va primi o subvenție de 5 lei/ora de curs, în total 3600 lei.

Subvenția se va acorda la finalul cursului, cu condiția participării la examenul final de absolvire.

Se va organiza și desfășura un Concurs de planuri de afaceri, în urma căruia vor fi selectate pentru finanțare un număr de minim 15 planuri de afaceri. Accesul la Concursul de planuri de afaceri îl vor avea doar acei beneficiari din grupului țintă care au urmat în cadrul proiectului cursul de formare profesională Competente antreprenoriale.

Beneficiarii câștigători ai concursului vor primi, în baza unui contract de subvenție (ajutor de minimis), un micro-grant în valoare de 25.000 Euro (113.620 lei), suma cu care vor înființa și vor dezvolta noua firmă. Fiecare firmă înființată astfel va trebui să creeze minim 1 loc de muncă și să funcționeze încă cel puțin 7 luni de la finalizarea proiectului, păstrând locul de muncă.

Activități și achiziții asumate de Consiliul Județean Dâmbovița.

Vor fi oferite servicii de catering în cadrul evenimentelor de educație din cadrul proiectului, pe o perioadă de 2 ani, pentru 200 persoane (elevi), care vor participa la activitățile Școală după Școală și A doua Șansă.
Servicii transport pentru 280 de persoane care vor participa la cursuri de calificare nivel I și nivel 2 (cofetar, brutar, agent de securitate, confecționer asamblor articole din textile, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în comerț, operator introducere, prelucrare și validare date) și pentru participanții la sesiunile de formare curs Competențe Antreprenoriale.

Se va crea un centru Integrat Comunitar, iar Consiliul Județean Dâmbovița va avea rolul și sarcina de a reabilita și dota corespunzător 2 locații pentru componenta educațională și 1 locație pentru componenta de serviciu sociale (respectiv oferirea de servicii medicale).

Toate cele 560 de persoane (adulți și copii) din grupul țintă vor beneficia de minim 2 servicii medicale – 560 vor beneficia de cursul de prim ajutor și (medicina muncii – 180 de persoane, ginecologie – 116 persoane și medicină generală – 560 persoane in care 130 copii și 430 adulți).

Reabilitarea a 40 de gospodarii din comunitățile marginalizate si de a contribui, indirect, la îmbunătățirea stării de sănătate, a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă care locuiesc in gospodăriile ce vor fi reabilitate.

Se vor furniza 200 de pachete educaționale pentru cele 200 de persoane care vor participa la activitățile de îndrumare/orientare, prevenție a abandonului școlar, respectiv Școală după Școală și A doua Șansă.
Vor fi oferite 2 tabere educaționale de vară pentru cei 130 de copii participanți la activitățile Școală după Școală și A doua Șansă.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.

OFICIAL MEDIA

Cursuri formare profesionala, calificare, perfectionare

OFICIAL MEDIA

Totul despre lume, totul despre tine – cine esti, ce vrei, ce faci!

ROMANIA CULTURAL

OFICIAL MEDIA

Urmariti-ne pe Facebook

Pentru un corp sanatos

STIL DE VIATA

YouTube Oficial Media

Info Targoviste Complex

Pin It