Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

CONFERINȚĂ ÎNCHEIERE PROIECT FPC VEST

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect și partenerul Art Forest Company SRL vă invită la conferința de încheiere a Proiectului “FPC-Vest – Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest””, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

Evenimentul va avea loc în data de 29 iunie 2023, cu începere de la ora 11.00, în Sala Dunărea a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 (et.I).

Sunt invitați membrii echipelor de proiect ale partenerilor, angajați beneficiari ai programelor de formare profesională continuă, reprezentanți ai mass media.

Participanții la conferința de încheiere a proiectului vor avea ocazia de a afla informații despre proiect și rezultatele obținute.

Proiectul s-a născut urmarea identificării unor nevoi reale ale pieței muncii și găsirii unor soluții adecvate. În contextul în care piața muncii din Regiunea Vest nu este afectată de șomaj dar este îmbătrânită și neadaptată noilor cerințe, învățarea pe tot parcursul vieții este o necesitate. Astfel, soluțiile adoptate prin proiect au corespuns nevoilor identificate pe piața muncii și au contribuit la rezolvarea acestora prin mijloace specifice: servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și lingvistice; programe de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale; program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii și acces ușor și rapid la materialele de instruire; respectarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării.
Obiectivul principal al proiectului a vizat îmbunătățirea competențelor profesionale ale persoanelor din Regiunea Vest prin participarea la programe de formare profesională continuă, în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări superioare.
Proiectul a avut o durată de 27 luni (lansat în aprilie 2021) și s-a adresat angajaților, inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale, cu domiciliul într-unul din cele 4 județe ale Regiuni Vest, cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share