26/10/2020

MIRCEA BOBORA ALES PREȘEDINTELE CDR VEST

Sediul Consiliului Județean Hunedoara a  fost ieri gazdă pentru întrunirea Consiliului Pentru Dezvoltare Regională VEST.   În cadrul ședinței au fost aleși noul președinte și noul vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Mircea Bobora, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a preluat conducerea CDR Vest, fiind ales președinte, iar domnul Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a fost ales în funcția de vicepreședinte.

Prin rotație, ne-a venit și nouă rândul să preluăm președinția pentru CDR Vest. Acest lucru nu schimbă cu nimic echilibrul și înțelegerea pe care o avem, în așa fel încât toată Regiunea Vest să se dezvolte unitar și echilibrat. Nu este o posibilitate de a aloca mai mulți bani județului nostru, având președinția. Statutul pe care îl avem acum ne obligă la o coordonare și observare mai atentă și o încercare de mediere în situațiile în care apar inevitabile probleme, fiecare dorindu-și să aibă cât mai mulți bani atrași din fonduri europene. Consiliul Județean Hunedoara a reușit să atragă 500 de miloane de lei din bani europeni, până acum”, a declarat președintele Mircea Bobora.

La eveniment a participat și directorul ADR Vest, Sorin Maxim. Acesta  s-a precizat că ”până în prezent, la nivelul regiunii au fost depuse peste 1.000 de proiecte (1.007 proiecte la data de 26 august 2019), cu o valoare totală de 1.724 milioane euro, din care 1.427 milioane euro este valoarea finanţării nerambursabile. Au fost contractate până acum şi se află în implementare sau au fost finalizate 500 de proiecte, în valoare totală de 798 de milioane euro, din care 656 de milioane euro finanţare nerambursabilă. Asta înseamnă că, în acest moment, a fost depăşită cu contracte alocarea financiară de 642 de milioane euro destinată Regiunii Vest, gestionată de ADR Vest (FEDR, buget de stat şi buget local)”.
Pe ordinea de zi a şedinţei CDR Vest a existat și o informare cu privire la perioada de programare 2021-2027, cu noile obiective de politică regională, stadiul planificării regionale, precum şi noile regulamente UE.
Una dintre reglementările propuse, diferită faţă de perioada actuală de programare, este o propunere de scăderea ratei de cofinanţare a UE la 70 la sută (faţă de 85 la sută în prezent) pentru regiunile mai puţin dezvoltate şi la 40 la sută (faţă de 80 la sută în prezent) pentru regiunile dezvoltate. În România, cu excepţia Regiunii Bucureşti-Ilfov, care se încadrează în categoria regiunilor mai dezvoltate, restul regiunilor continuă să facă parte din categoria regiunilor mai puţin dezvoltate. Termenul de implementare a proiectelor va fi mai scurt, doi ani de la momentul alocării, de la angajamentul bugetar, faţă de trei ani, în prezent.  Unul dintre cele cinci obiective de politică urmărite de UE pentru perioada 2021-2027 este „O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale”. În acest sens, ADR Vest a început demersurile pentru identificarea stării drumurilor județene din regiune și a flotei de transport public din orașe, pentru pregătirea din timp a unui portofoliu de proiecte posibil a fi finanțate post-2020.

Astfel, în perioada iulie-august 2019, au fost transmise solicitări consiliilor județene, pentru identificarea nevoilor de finanțare a drumurilor județene, respectiv municipiilor și orașelor din regiune, pentru identificarea situației flotei de transport public necesar a fi modernizată (autobuze, tramvaie, troleibuze). Datele colectate ar trebui să se constituie în proiecte prioritare în viitorul portofoliu al Regiunii Vest.
În data de 11 septembrie a.c., la Timișoara  va fi marcat și  finalizarea  proiectului „NICHE” privind inovarea în sectorul alimentar, eveniment la care sunt așteptați participanți din șapte țări europene, precum și cu privire la platforma „Arome proprii”, destinată promovării producătorilor locali din Regiunea Vest.

De asemenea, ROREG – Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România urmează să implementeze un proiect în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2021-2027, pentru sprijinirea autorităților locale în creșterea eficienței gestionării și implementării de proiecte cu finanțare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI)– un alt punct pe ordinea de zi a ședinței CDR.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Vest este organismul regional deliberativ care coordonează politica de dezvoltare regională la nivelul regiunii şi implicit activitatea ADR Vest. CDR Vest are 16 membri – este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Funcţiile sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share