Monitorizarea va continua în cadrul ciclului anual privind statul de drept

Astăzi, 22 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat cel mai recent raport privind măsurile luate de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind reforma sistemului judiciar și combaterea corupției în cadrul MCV.  Raportul trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce privește recomandările restante și îndeplinirea obiectivelor de referință (benchmarksale MCV de la raportul MCV din iunie 2021. Raportul constată cu satisfacție eforturile semnificative depuse de România în vederea implementării acestor recomandări prin noi acte legislative, politici și instrumente menite să consolideze sistemul judiciar și combaterea corupției. Comisia concluzionează că România a înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul MCV la momentul aderării sale la UE și că toate obiectivele de referință pot fi închise în mod satisfăcător. Evaluarea ține totodată seama de evoluția situației statului de drept în UE și, în special, de implicarea deplină a României în ciclul raportului privind statul de drept. De acum înainte, Comisia nu va mai monitoriza și nu va mai raporta cu privire la România în cadrul MCV, însă monitorizarea va continua în cadrul ciclului anual privind statul de drept. Raportarea va fi consolidată în Raportul anual al Comisiei privind statul de dreptla fel ca în cazul tuturor statelor membre. Progresele înregistrate în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și combaterea corupției. Printre reformele importante se numără legile justiției adoptate recent și o nouă strategie pentru dezvoltarea sistemului judiciar. De asemenea, Comisia ia act de angajamentul României de a ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției și la alte aspecte, mai generale, în eventualitatea în care ar fi necesare acțiuni suplimentare. În ceea ce privește combaterea corupției, instituțiile de stat își unesc forțele pentru a pune în aplicare o nouă strategie națională anticorupție, iar pe parcursul anului 2021 și în 2022 au continuat să se înregistreze rezultate pozitive în materie de eficacitate a investigării și a sancționării corupției la nivel înalt. Parlamentul a îmbunătățit procedura de ridicare a imunității politice, iar instituțiile române responsabile cu aplicarea normelor privind integritatea și conflictele de interese, precum și cu gestionarea și recuperarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni au funcționat în mod eficace. În fine, România înregistrează progrese rapide în ceea ce privește revizuirea codurilor sale penale, precum și consolidarea cadrului său de integritate. Finalizarea acestor reforme importante reprezintă, de asemenea, jaloane în cadrul Planului de redresare și reziliență al României, iar Comisia va continua să coopereze cu România în vederea realizării cu succes a acestora, în concordanță cu legislația UE și cu standardele internaționale anticorupție. Este important ca România să continue să lucreze în mod consecvent la transpunerea în acte legislative concrete a angajamentelor restante specificate în raport și la continuarea punerii în aplicare a acestora, în cadrul ciclului anual al raportului privind statul de drept și cu sprijinul altor elemente ale setului de instrumente al UE privind statul de drept. Punerea în aplicare efectivă a angajamentelor României și continuarea ritmului pozitiv al reformelor vor asigura faptul că progresele înregistrate sunt durabile și ireversibile, permițând încheierea cu succes a MCV. Înainte de a lua o decizie finală, Comisia va ține seama de observațiile Consiliului, precum și de cele ale Parlamentului European. Comisia va reveni asupra acestei chestiuni atât în cazul Bulgariei, cât și al României în lunile următoare. Obiectivele României în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență  și alte oportunități de asistență în cadrul altor programe relevante ale UE, în special Instrumentul de sprijin tehnic, vor contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că reformele în curs, precum cele privind codurile penale, vor elimina lacunele existente în legislație și vor consolida eficacitatea luptei împotriva corupției. ”Mecanismul de Cooperare și Verificare s-a încheiat astăzi pentru România, care a făcut un nou pas semnificativ pe calea integrării europene. Avem, așadar, confirmarea clară că România a realizat reformele necesare pentru consolidarea statului de drept și continuarea luptei împotriva corupției, reforme esențiale în primul rând pentru români. Cetățenii au dreptul la un sistem de justiție independent, funcțional, eficient, la o societate în care combaterea corupției și integritatea sunt obiective pe deplin asumate. S-a finalizat acum o etapă, dar eforturile noastre comune, la nivel de autorități și societate, trebuie să continue. Sunt convins și încrezător că progresele recunoscute astăzi de Comisia Europeană vor fi urmate și de altele, astfel încât independența și eficiența justiției, ca și combaterea corupției să rămână constante ireversibile pentru România” a transmis președintele Klaus Iohannis.  România a fost monitorizată timp de 15 ani și Legile justiției aprobate de curând,  vor contribui cu siguranță și la atingerea unui alt obiectiv : integrarea în spațiul Schengen.  ”Comisia Europeană a anunțat astăzi că Mecanismul de Cooperare și Verificare poate fi ridicat pentru România. Este o decizie extrem de importantă pentru țara noastră, care a fost monitorizată prin MCV timp de 15 ani, încă de la aderarea la Uniunea Europeană. Vestea foarte bună pe care o primim astăzi este dovada că România și-a îndeplinit angajamentele asumate la nivel european. Legile Justiției adoptate și promulgate de curând,  reprezintă una dintre cele mai importante reforme din domeniu din ultimii ani. Ridicarea MCV este un nou pas important pe care îl facem în vederea atingerii obiectivului nostru de țară: aderarea la Spațiul Schengen. Raportul Comisiei Europene apreciază eforturile și progresele semnificative făcute de România pentru a întări sistemul judiciar şi a combate corupţia. Decizia de astăzi ne bucură, dar ne și responsabilizează să continuăm în același ritm reformele, pentru a consolida independența justiției și a o menține aliniată la principiile și valorile europene!„ a declarat premierul Nicolae Ciucă.

 

 

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share