Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Soluție unică pentru stocarea excesului de energie regenerabilă folosind gravitația, pentru minele din Valea Jiului

PARTENERIAT CU UN INVESTITOR AUSTRALIAN VIZÂND PROSPECTAREA STOCĂRII ENERGIEI ÎN ȘAPTESPREZECE PUȚURI DE MINĂ în VALEA JIULUI  
Complexul Energetic Valea Jiului S.A. (CEVJ) și  GREEN GRAVITY  au încheiat un Acord-Cadru de Cooperare pentru a explora posibilitatea aplicării tehnologiei inovative de stocare a energiei  în șaptesprezece (17) puțuri de mină în cele patru (4) operațiuni miniere din Valea Jiului din România.
Acordul conturează domeniul și obiectivele unui studiu comun pentru a evalua aspectele tehnice, economice și de mediu ale conversiei minelor de cărbune existente ale CEVJ în facilități de stocare a energiei, folosind tehnologia și expertiza proprietară a  firmei australiene.
 Studiul va evalua de asemenea beneficiile și provocările potențiale ale integrării sistemului de stocare a energiei cu rețeaua electrică existentă și cu sursele de energie regenerabilă.
Acordul reprezintă un parteneriat strategic între CEVJ și GG  deoarece ambele părți împărtășesc o viziune comună de avansare a tranziției energetice și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, creând în același timp noi oportunități pentru dezvoltare economică și bunăstare socială. Acordul se aliniază de asemenea cu Pactul Verde al Uniunii Europene, care are ca obiectiv să facă Europa primul continent climatic neutru până în 2050.
România trece printr-o tranziție energetică majoră, având ca scop creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul său energetic și reducerea dependenței de combustibilii fosili. România și-a stabilit obiective ambițioase pentru energia regenerabilă pentru 2030 și s-a angajat să elimine treptat cărbunele până în 2032.
Suntem încântați să colaborăm cu CEVJ la acest proiect inovator, care are potențialul de a transforma sectorul cărbunelui din România într-un centru de stocare a energiei regenerabile, creând locuri de muncă, creștere și inovație. Tehnologia noastră oferă o soluție unică pentru stocarea excesului de energie regenerabilă folosind gravitația, care poate ajuta la echilibrarea rețelei electrice și la sprijinirea obiectivelor climatice ale UE. Implementarea cu succes a stocării energiei gravitaționale în Valea Jiului va oferi un exemplu de lider pentru tranziția de succes a unei regiuni miniere de cărbune. Acest proiect are implicații globale pentru climă, locuri de muncă și investiții.
Tehnologia de stocare a energiei reprezintă o inovație în căutarea stocării pe durată lungă și economice a energiei regenerabile. Prin reutilizarea activelor miniere, costurile pot fi menținute scăzute. Folosind gravitația ca și combustibil, ne dispensăm de consumul critic de apă, teren și substanțe chimice pe care alte tehnologii de stocare se bazează, ” a declarat Mark Swinnerton, CEO GREEN GRAVITY
Suntem plăcut impresionați să parteneriem cu GREEN GRAVITY , o companie de clasă mondială în domeniul energiei curate. Acest proiect face parte din strategia noastră de a diversifica portofoliul nostru energetic și de a explora noi oportunități pentru crearea de valoare din activele noastre de cărbune. Credem că stocarea energiei gravitaționale este o abordare inovatoare a tranziției energetice și ne angajăm să contribuim la tranziția energetică a României și a Europei și la regenerare ecologică” a transmis și  Eusebiu Durbacă, noul director general al CEVJ.
Salut această inițiativă, care demonstrează potențialul cooperării dintre România și Australia în domeniul energiei curate și al acțiunii climatice. Sprijin eforturile CEVJ și  Green Gravity de a explora fezabilitatea stocării energiei gravitaționale din vechile puțuri de mină, care ar putea oferi o soluție viabilă pentru îmbunătățirea flexibilității și rezilienței sistemului nostru energetic, asigurând un viitor pentru Valea Jiului și reducând treptat în același timp dependența noastră de combustibilii fosili.”conchide ministrul Sebastian Burduja.
Societatea australiană  dezvoltă  și operează cu  sisteme de ultimă generație pentru stocarea energiei gravitaționale
Își  propun să devină  furnizorul cu cele mai scăzute costuri și cel mai sustenabil de tehnologie de stocare a energiei la nivel mondial. Sistemul de stocare a energiei Green Gravity mișcă greutăți mari vertical în puțurile de mină moștenite pentru a captura și elibera energia potențială gravitațională a acestor greutăți.
Utilizând pur și simplu piese mecanice dovedite și puțuri de mină neutilizate, tehnologia de stocare a energiei Green Gravity este cu costuri reduse, durată lungă de viață și ecologic atractivă.
Decarbonizarea sistemului energetic necesită o implementare rapidă a energiei regenerabile. Pentru a gestiona variabilitatea inerentă a regenerabilelor, stocarea energiei trebuie adăugată la rețelele noastre electrice. Soluția noastră tehnologică utilizează componente mecanice convenționale,  pentru a permite instalarea stocării de energie la costuri reduse la siturile miniere moștenite. Cu sediul în Wollongong, Australia, colaborăm cu companii miniere globale, companii de energie și institute de cercetare,  pentru a scala tehnologia noastră inovatoare de stocare a energiei” mai transmit australienii.
Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. are ca obiect de activitate producţia, furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe bază de huilă, desfăşurarea de activităţi de cercetare geologică pentru descoperirea rezervelor de huilă, exploatarea zăcămintelor de huilă, mentenanţă, astfel încât să opereze integrat şi să devină un actor principal în plan regional prin valorificarea cu maximă eficienţă a potenţialului de care dispune România în domeniu.
Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. are ca obiect de activitate și producerea de energie electrică din surse regenerabile, construcția de parcuri fotovoltaice, amenajări hidroenergetice și dezvoltarea de proiecte energetice care contribuie la obiectivele de decarbonziare ale României.
Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. este unul dintre cei mai mari angajatori din județul Hunedoara, având un efectiv de aproximativ 2000 de angajați, fiind continuatorul a peste 240 de ani de tradiție a mineritului în Valea Jiului.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin