Turismul va fi un pilon de dezvoltare al VĂII JIULUI

Pentru sprijinirea turismului și pentru punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural al zonei VALEA JIULUI , se impune luarea unui set de măsuri care să conducă la dezvoltarea coerentă și durabilă a zonei, realizată cu concursul și implicarea locuitorilor săi. Strategia de dezvoltare a Văii Jiului cuprinde etapele de dezvoltare precum și principalele obiective a se realiza în următorii ani.

Strategia de reconversie funcțională a minei Lupeni va fi complementară celei a minei Petrila și va viza înființarea Centrului Educațional Lupeni care va pune în valoare elemente din infrastructura actualei exploatări miniere. Pentru consolidarea turismului pe timp de iarnă, se propune extinderea domeniului schiabil și a duratei sezonului de schi prin creșterea numărului de pârtii și de kilometri de pîrtie existenți în zonele Straja, Parâng-Petroșani și Pasul Vâlcan (coordonată cu realizarea noilor PUZ-uri ale zonelor), prin conectarea zonelor schiabile din Straja și Pasul Vâlcan, prin realizarea de instalații și amenajări pentru producerea de zăpadă artificială și prin realizarea de noi instalații de transport pe cablu.

Pentru folosirea infrastructurii specifice schiului pe întreaga durată a anului, se propunere amenajarea, pe același amplasament cu cel al unei din părți din domeniul schiabil din Valea Jiuluii, de trasee de mountain bike, atât pentru adulți, cât și pentru copii.

De asemenea, prin dezvoltarea infrastructurii de transport ecologic, se va realiza conectarea domeniului schiabil din Valea Jiului cu cele din Masivul Șureanu și Transalpina, ceea ce va determina creșterea numărului de turiști în zonă și a medie de înnoptări în unitățile de cazare locale.

Pentru dezvoltarea turismului, se va realiza îmbunătățirea accesului rutier și feroviar în regiune. Printre măsurile ce se impun, se numără reabilitarea și modernizarea, la nivel Trans Regio, a DN66 Târgu Jiu – Petroșani – A1 și reabilitarea căii ferate de importanță economică Filiași – Rovinari – Petroșani – Simeria (Linia Cărbunelui).

De asemenea, se impune realizarea conexiunii rutiere pe direcția Est-Vest, prin reabilitarea și modernizarea a trei legături rutiere: Petroșani – Obârșia Lotrului (DN7A), Petrila – Taia – platoul Aușelu (DJ709K – cu respectarea condițiilor de protecția mediului impuse de existența Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina, a rezervațiilor naturale și a siturilor Natura 2000 din zonă și prin realizarea conexiunii cu Domeniul schiabil Șureanu prin intermediul unor noi instalații de transport pe cablu ce vor face legătura între platoul Aușelu și domeniul schiabil Șureanu) și Valea Jiului – Valea Cernei – Băile Herculane (fie pe ruta Câmpu lu Neag – Cerna Sat (DN 66A), fie pe ruta Valea de Brazi – Runcu (DJ672C) și continuare pe DN67D.

În  vederea evaluarea oportunității reabilitării infrastructurii feroviare pe rutele Petroșani – Lupeni și Petroșani – Petrila, clasificiarea ca monument istoric și transformarea în obiectiv turistic a liniei de cale ferată industrială, cu ecartament îngust, dintre exploatarea minieră Petrila și exploatarea minieră Lonea (ulterioară închiderii acesteia din urmă), renovarea și transformarea într-un nod intermodal de transport a gării Bărbăteni-Lupeni (ce va beneficia de parcare auto, stație a liniei regionale de autobuze electrice Green Line Valea Jiului, legătura pe cablu cu stațiunea Straja și, eventual, conexiune feroviară cu gara Petroșani), înființarea unui punct de oprire (P.O.) în cartierul Aeroport din Petroșani (nod intermodal de transport, beneficiind de legătura pe cablu cu Hotelul Rusu din zona Petroșani-Parâng).

Se va realiza, de asemenea, extinderea transportului pe cablu pe rutele: Platoul Aușelu – Domeniul schiabil Șureanu, Petroșani (noul P.O din cartierul Aeroport) – Hotel Rusu, Straja – Pasul Vâlcan, Straja – Gara Bărbăteni-Lupeni.

Integrarea turismului în Valea Jiului într-un concept unitar, agreat de toate părțile relevante, comunicat în mod eficient populației locale și implementat coerent, va fi esențială pentru dezvoltarea turistică a zonei.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share