Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Unul din patru copii din UE trăiește în risc de sărăcie sau excluziune socială

Astăzi, sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului și există puține motive să sărbătorim.

Unul din patru copii din UE trăiește în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar situația lor socio-economică se înrăutățește din cauza crizelor multiple. Această realitate sumbră este o reamintire puternică a faptului că UE trebuie să-și intensifice colectiv eforturile de a proteja copiii împotriva sărăciei, îndeamnă socialiștii și democrații.

În jurul orei 17.15, Parlamentul va discuta despre bunăstarea și protecția copiilor în Europa, marcând Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Voturile pentru consolidarea Garanției UE pentru copii și pentru reducerea inegalităților și creșterea incluziunii sociale,  sunt programate pentru marți.

        Trebuie elaborată urgent o strategie de țară, pentru a asigura drepturile copiilor din România!

 Europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, membru în grupul S&D, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor.

“Totdeauna am considerat că drepturile copiilor sunt primordiale și trebuie respectate. Din păcate, de prea multe ori, acestea rămân doar pe hârtie. România are cei mai mulți copii în sărăcie,  din UE, și cred că trebuie elaborată urgent o strategie de țară pentru a asigura drepturile copiilor din România, oriunde ar trăi aceștia, la educație, sănătate, alimentație sănatoasă și acces la cultură, sport și alte acțiuni recreative!

Societatea, în ansamblu, dar mai ales cei care decid prin legi și reguli ar trebui să pună pe primul loc copiii! Mi-aş dori să nu mai avem copii discriminaţi, fără şanse la educaţie sau la o viaţă normală. Mi-aş dori să nu mai existe în România copii trişti sau săraci, cu părinţi disperaţi că nu le pot oferi o zi de mâine senină!”, a precizat eurodeputatul  Maria  Grapini.

Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor oferă fiecăruia dintre noi un punct inspiraţional pentru a susţine, promova şi celebra drepturile copiilor, ce poate fi transpus în dialoguri şi acţiuni care vor construi o lume mai bună pentru copii.

 „Copiii sunt pe primul loc, dar sărăcia copiilor rămâne o problemă serioasă în toată Europa. Astăzi, de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, reiterăm apelul nostru pentru un buget dedicat de cel puțin 20 de miliarde EUR pentru Garanția Europeană pentru Copil. Făcând un bilanț al acestei inițiative progresive emblematice la doi ani de la conceperea ei, solicităm, de asemenea, tuturor statelor membre UE să asigure planuri naționale ambițioase pentru eradicarea sărăciei copiilor.

Până acum, aceste planuri au fost adesea insuficiente, inadecvate și întârziate, ceea ce nu este acceptabil”  transmite  Brando Benifei, negociator S&D pentru rezoluția Parlamentului European privind Garanția europeană pentru copii,

În același timp,  se solicită Comisiei Europene și statelor membre UE să facă mai mult pentru a realiza politici sociale ambițioase, cum ar fi o strategie puternică împotriva sărăciei, scheme de venit minim, politici de salariu minim și strategii de locuințe publice.

„Toți copiii au dreptul la o casă decentă și la hrană, dar multe familii sunt forțate să trăiască într-o casă supraaglomerată și rece, fără mijloacele necesare pentru a asigura mese adecvate copiilor lor. Trebuie să asigurăm drepturile copiilor la o locuință decentă prin măsuri publice. Trebuie să garantăm cel puțin o masă pe zi pentru copiii de la școală, deoarece mulți depind de ea, și că niciunui copil nu i se interzice masa la școală, indiferent de motiv.

Sunt mândru că Parlamentul adoptă o poziție atât de ambițioasă în această problemă.” conchide  și  Milan Brglez, negociator S&D pentru rezoluția Parlamentului European privind reducerea inegalităților în perioade de criză pentru copii și familiile acestora.

Protejarea și promovarea drepturilor copiilor a fost un obiectiv principal pentru UE și pentru Parlamentul European, înscris în articolul 3 al Tratatului privind Uniunea Europeană și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Parlamentul lucrează în strânsă colaborare cu Comisia Europeană, agențiile UE, Consiliul Europei și autoritățile naționale pentru a proteja și asigura prin legislație drepturile copiilor. Parlamentul a numit o coordonatoare pentru drepturile copiilor, care funcționează ca un punct de contact central pentru a monitoriza și a asigura includerea drepturilor acestora în politicile și legislația UE. Prin intermediul Strategiei UE 2021-2024 privind drepturile copilului adoptată în martie 2021, UE urmărește combaterea sărăciei, excluziunii sociale, discriminării și a oricărui tip de intimidare.  UE a adoptat  și  o Garanție europeană pentru copii care urmărește să asigure accesul tuturor copiilor din UE la sănătate și educație, inclusiv al celor în situație de precaritate și sărăcie. Fiecare țară UE a numit un coordonator pentru această garanție, responsabil să prezinte planuri naționale de acțiune până în 2030.

Combaterea exploatării prin muncă a copiilor

În cadrul acțiunilor sale de a pune capăt muncii forțate în întreaga lume, UE depune eforturi pentru eradicarea muncii copiilor. În octombrie 2023, eurodeputații și-au adoptat poziția privind interzicerea de pe piața UE a produselor fabricate prin utilizarea muncii forțate. Proiectul de regulament prevede un cadru pentru a investiga dacă companiile utilizează munca forțată, inclusiv munca copiilor, iar dacă se dovedește acest lucru, produsele lor vor fi oprite la granițele UE, iar cele deja ajunse pe piața UE vor fi retrase.

Un internet mai sigur

Copiii folosesc tot mai mult internetul și telefoanele mobile. Acest lucru le deschide noi căi de învățare și oportunități sociale, însă presupune și numeroase riscuri, cum sunt hărțuirea online (cyberbullying), accesarea de conținut nepotrivit vârstei lor, sau dezinformarea. În mai 2022, Comisia a prezentat o strategie actualizată pentru un internet mai bun și mai sigur pentru copii și tineri.

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor online

În noiembrie 2023 Parlamentul și-a adoptat poziția asupra regulilor care vizează prevenirea și stoparea abuzului sexual asupra copiilor online, cu protejarea vieții private. Aceste noi reguli vor obliga furnizorii de servicii de găzduire și mesagerie să evalueze riscul ca serviciile oferite să fie folosite în mod abuziv și să ia măsuri eficiente și proporționale pentru a diminua riscurile, evitând totodată supravegherea în masă.

Combaterea traficului de persoane

Copiii pot fi mai vulnerabili decât adulții și, prin urmare, mai expuși riscului de a deveni victime ale traficului de persoane, în special ca urmare a unor factori precum sărăcia, violența și discriminarea. Comisia a propus întărirea normelor UE existente pentru combaterea traficului de persoaneParlamentul și-a adoptat poziția în octombrie 2023, sugerând măsuri suplimentare pentru a proteja victimele. Această poziție va constitui baza de plecare pentru negocierile cu țările UE privind forma finală a textului legislativ. Războiul din Ucraina a relevat nevoia de a se lua mai multe măsuri pentru a proteja copiii în zonele de război. În aprilie 2022, Parlamentul a solicitat protecție sporită a copiilor care fug de războiul din Ucraina. Deputații au declarat că identificarea și înregistrarea sunt esențiale pentru a proteja copiii de riscul de trafic, adopție ilegală și alte tipuri de abuz.

Siguranța jucăriilor

Drepturile copiilor în calitate de consumatori sunt protejate prin intermediul politicilor UE în materie de sănătate și de protecție a consumatorilor. Jucăriile, de exemplu, trebuie să respecte anumite criterii de siguranță înainte de a putea fi vândute în UE. Parlamentul a solicitat modificări ale Directivei privind siguranța jucăriilor, argumentând că aceasta nu reflectă descoperirile științifice recente privind posibile substanțe chimice dăunătoare. În iulie 2023, Comisia a publicat o propunere de actualizare a normelor. Propunerea ține cont de evoluțiile tehnologice și problemele de siguranță apărute între timp. De asemenea, sunt stabilite cerințe mai stricte pentru substanțele chimice care pot provoca sau favoriza cancerul, mutațiile genetice sau afecta funcțiile de reproducere. Metalele grele și parfumurile alergenice ar urma să fie interzise.

Jocuri video

Europarlamentarii au adoptat în ianuarie 2023 un raport care solicită norme armonizate la nivelul UE pentru o mai bună protecție a jucătorilor, inclusiv a copiilor, în sectorul jocurilor video online. Parlamentul a cerut instrumente mai puternice de control parental și stabilirea unor reguli privind îndemnurile de achiziții în cadrul jocurilor (in-game purchase) sau privind vânzarea de obiecte și artefacte virtuale pentru bani reali (gold-farming). Având în vedere riscurile potențiale pe care le prezintă jocurile video pentru sănătatea mintală, eurodeputații avertizează împotriva conceperii jocurilor în moduri care ar putea duce la dependență, la izolare și la cyberbullying.

Obiceiuri alimentare sănătoase la școală

UE susține un program care vizează să ofere fructe, legume și lapte proaspete pentru milioane de copii din școlile din UE, începând de la grădiniță și până la liceu. Programul este în vigoare din 2017. În mai 2023, Parlamentul a cerut mai multe fonduri pentru acest program, mai puțină birocrație, contracte mai lungi pentru școli și proceduri de achiziție mai simple. Deputații au sugerat, de asemenea, ca țările UE să folosească o parte din fonduri pentru educația cu privire la alimentație.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin