mar. ian. 21st, 2020

Consiliul Local Municipal Târgovişte – Rectificare buget pentru anul 2019

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2019.

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 după cum urmează :

 1. Majorarea veniturilor totale cu suma de 949 mii lei, prin:
 • Majorarea cu suma de 56 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 ” Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”.
 • Majorarea cu suma de 733 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.01 ” Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice”.
 • Majorarea cu suma de 60 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.23 ” Taxa de reabilitare termică”.
 • Majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 ” Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului “.
 • Diminuarea cu suma 80 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 “Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)”.
 • Diminuarea cu suma 80 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 “Vărsăminte din secțiunea de funcționare”.
 1. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 949 mii lei, prin:
 • Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 130 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța națională  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 50  mii lei la titlul ” Bunuri și servicii ” prin suplimentarea bugetului Politiei Locale .

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 80  mii lei la titlul ” Active nefinanciare “.

 • Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 350 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 350  mii lei la titlul ” Bunuri și servicii”, din care pe instituții:

 • Majorarea bugetului Direcției Gradina Zoologică cu suma de 50 mii lei.
 • Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 300 mii lei. Pentru derularea sezonului competițional 2019-2020 se aproba credite de angajament în suma de 5.700 mii lei.
 • Majorarea cu suma de 469 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 613  mii lei la titlul ” Bunuri și servicii “, aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Rectificarea cu suma de 144 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți – Secțiunea de funcționare.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2019 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul General al Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments