mar. ian. 28th, 2020

ULTIMUL LOC pentru cursul de MACHIAJ profesional în Târgoviște

⚠️Nu rata ULTIMUL LOC disponibil 👉 curs MACHIAJ profesional BASIC – DELUXE 🌷Târgoviște.

Detalii curs aici ▶️▶️▶️ https://profesionalnewconsult.ro/infrumusetare/machiaj-makeup/
Telefon📲 / WhatsApp: 0753.336.611, 0748.778.833
E-mail: targoviste@profesionalnewconsult.ro

De ce să ne alegi? 🙋♀️🙋♂️💕
👉 cei mai buni traineri🏆, cu specializări atât în țară cât și în străinătate, cu peste 1.000 cursanți pregătiți cu succes;
👉 diplome acreditate, de 11 ani suntem pe piața de formare profesională👩🎓👨🎓;
👉 reduceri fabuloase la produse profesionale de machiaj și pensule♨️ exclusiv pentru cursanții și absolvenții noștrii;
👉 condiții moderne de studiu👍, personal dedicat care să răspundă solicitărilor Dvs.
👉 începe cu dreptul, cursanții noștrii activează majoritatea în domeniul ales💋
Toate materialele cosmetice necesare pe perioada cursului și susținerea examenului sunt puse la dispoziție cursanților prin amabilitatea colaboratorilor de la www.topglamorous.ro 🌹.

😎NU PERCEPEM TAXE SUPLIMENTARE pentru eliberarea diplomelor/ adeverințelor de studiu.

Ne găsiți în Târgoviște în Centrul Civic, strada Libertății, nr. 2, etaj 1, camera 5, clădirea Mondial.

 – în Târgoviște.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments

POATE ATI UITAT ACESTE ARTICOLE

CONCURS DE SOLUȚII “CENTRUL PENTRU ARTĂ,TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY “ TIMIȘOARA Concursularecascopgăsireaceleimaibunesoluțiipentruamenajareaterenuluișiimobilelordincadrulfostuluiansambluindustrialdepestr.TakeIonescu,aflateînproprietateaMunicipalitățiidin Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care seva numiMultipleXity.MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiunicare se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe stradaTakeIonescu 56-58şiintegrândșiMuzeulCorneliuMiklosi(bd.TakeIonescu83).RolulMultipleXityestesăfacilitezeşiîncurajezeprinexperimentiniţiativeşiproiecteaflatelagraniţadintretehnologieşiartă.MultipleXityvaoferiunspaţiudeschisşiliber,cuoinfrastructurăaccesibilăpentruproiecteşi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice princolaborareintensivă.Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), careesteatâtproprietarulterenuluișialimobilelorcarevorfaceobiectulviitoareiintervenții,cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile deproiectare pentru intervenția pe care odorește.Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizațieprofesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic șipromovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce areca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acestobiectiv,deschis în România,țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursulde soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legeanr.98/2016 privind achizițiile publice, urmând caulterior,contractul de servicii de proiectare săfie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fărăpublicarea prealabilă a unui anunț departicipare.ConcursulesteorganizatînconformitatecuRegulamentuldeconcursurialUniuniiInternaționaleaArhitecților–UIA,prevederileRecomandărilorInternaționalepentruConcursuridearhitecturăși urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluțiiOAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației învigoare privind atribuireacontractelor de achizițiepublică