Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița, susține acțiunile de regenerare și împădurire a terenurilor degradate

Prefectul Claudia Gilia și Subprefectul Ioan Corneliu Sălișteanu au efectuat ieri o vizită de lucru în teren, privitoare la acțiunea de împădurire care a avut loc în Perimetrul de ameliorare Toculești – Vulcana Pandele.

Plantația a fost realizată cu fonduri alocate din bugetul Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică și face parte din Planul de investiții al Gărzii Forestiere Ploiești pentru perioada 2020 – 2023.

Cu acest prilej, Prefectul județului Dâmbovița și-a exprimat aprecierea față de preocuparea permanentă pentru stoparea degradării mediului înconjurător și biodiversității:

”Dâmbovița înverzește. Verde – înseamnă viață!

         Nimic nu mă bucură mai mult decât proiectele care prind rădăcini.

Am vizitat obiectivul de investiții „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Toculești-Valea Sticlăriei, comuna Vulcana – Pandele”.

Este o investiție de peste 1,2 miliarde de lei, care se va extinde pe 60 de hectare.

Până în acest moment s-au plantat peste 85.000 de copaci de salcâm și plop negru, pe o suprafață de peste 17 hectare. Pe restul de 42,8 hectare există pâlcuri de regenerare arbustivă și arborescentă care se îndesesc continuu.

Pe lângă faptul că stopăm degradarea acestor terenuri, contribuim la protecția satelor din jur, putem avea o sursă ieftină de lemne de foc pentru sezonul rece, pot fi o resursă foarte prețioasă pentru baza meliferă din zonă.

Mă bucură faptul că prin PNRR vom putea atrage fonduri pentru a împăduri și regenera alte 200 de hectare din județul nostru. În plus, prin programul de împăduriri avem în derulare lucrări de împădurire/ regenerare naturale a altor 400 de hectare.

Dezvoltarea acestei comunități nu poate fi gândită separat de împădurirea dealurilor și terenurilor din jur.

În calitate de Prefect al județului Dâmbovița susțin orice proiect care poate crește bunăstarea oamenilor și nivelul de trai.

Felicit autoritățile locale pentru implicare și seriozitate!

Felicit Garda Forestieră pentru implementarea acestor programe!”

(Prefect, Claudia Gilia) 

 

Cancelaria Prefectului

Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița

Distribuie acest articol Oficial Media
Share