Ghiță Ciobanu și ai săi ortaci la întâlnirea cu premierul CIUCĂ

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă i-a primit, la Palatul Victoria, pe reprezentanții Asociației Profesionale a Ciobanilor.
La întâlnire, alături de ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, au fost analizate oportunitățile generate de utilizarea fondurilor europene pentru crescătorii de ovine, precum și soluțiile necesare pentru dezvoltarea acestui sector.
Premierul a subliniat că agricultura este un domeniu prioritar la nivelul Executivului, mai ales în contextul în care securitatea alimentară a țării depinde în mare măsură de sprijinul acordat fermierilor de statul român, atât prin intermediul fondurilor europene, cât și prin finanțările asigurate din bugetul național.
Fermierii au prezentat provocările cu care se confruntă, precum utilizarea pășunilor, procesarea produselor, genotiparea sau forța de muncă. La rândul său, premierul i-a asigurat de întreg sprijinul Guvernului față de producătorii de ovine, urmând ca, împreună cu ministrul Agriculturii, să fie identificate și implementate soluțiile necesare, în parteneriat cu instituțiile statului.

”Crescătorii de ovine din România sunt într-o perioadă de performanță, produc din ce în ce mai mult și mai bine, spune ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu, astfel că nu au nevoie de un ajutor Covid pentru acest an. 

Mulți dintre oieri ne-au transmis mesaje în care,  ne întreabă de ce nu beneficiază și ei de ajutor Covid anul acesta, așa cum beneficiază crescătorii de bovine, porci și păsări. Ministrul agriculturii le dă răspunsul. „Am dat acest sprijin de combatere a efectelor pandemiei Covid către fermierii din cele 3 sectoare: sectorul de creștere a bovinelor, sectorul de creștere a porcilor și din sectorul avicol, tocmai pentru a-i ajuta să treacă peste această perioadă. Și am făcut-o într-o dezbatere transparentă, pentru că cei din sectorul ovin se află într-o perioadă performantă, de performanță, produc din ce în ce mai mult, produc din ce în ce mai bine. Programul de ameliorare, derulat și început în trecut trebuie să continue, pentru că am văzut exemplare excepționale (de animale n.r.) atât în sectorul ovin, cât și-n sectorul bovin. Deci, iată genetica și utilizarea unei genetici de performanță în sectorul zootehnic este extrem de important. Dar și aici, viitorul trebuie să fie într-un parteneriat extrem de strâns între stat, între politicile Ministerului Agriculturii și nevoia fermierilor,” a chinchis ministrul agriculturii.

Sesiunea de primire a cererilor pentru ajutorul Covid s-a încheiat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pe data de 12 mai 2022.

IATĂ ȘI CE MAI PROPUN CRESCĂTORII DE OVINE :

Propuneri concrete în PNS 2023-2027:

Sprijinul cuplat zootehnic (SCZ) trebuie acordat animalelor incluse într-un Program de Ameliorare aflat pe teritoriul României și care sunt înregistrate în una din cele doua secțiuni ale Registrului Genealogic al rasei.

Registrul Genealogic al rasei este compus din:

Sectiunea Principală (233.000 cap femele și 80.000 masculi) sunt animale de rasă pură, cu valoare genetică ridicată, populație care permite furnizarea de reproducători valoroși în vederea lucrărilor de selecție, respectiv încrucișări rasiale, Ovinele și caprinele din Secțiunea Principală au un rol important în a produce și distribui material biologic de ameliorare ridicată și care accelerează progresul. Animalele din Secțiunea Principală pot fi supuse unui program de eradicare a scrapiei prin genotipare.

Se propune ca SCZ-ul la ovinele din Secțiunea Principală să fie acordat unui număr minim de 60 de cap și max 500 cap. Cuantumul să fie acordat în sumă de 50 euro/cap. Impactul bugetar este de 14.665 mii euro/an.

Secțiunea Suplimentară – 2.100.000 capete femele sunt animale cu sau fără origine cunoscută, care au apartenență la rasă și îndeplinesc cerințele minime de performanță din Programul de Ameliorare supuse Controlului după Peforman’ă Proprie (CPP). Se impune susținerea acestora, animalele find supuse unui program dirijat de reproducție, folosind masculi în rasă pură, care oferă garanția unor produși cu o greutate și calitate superioară. Sunt implicate în programul de ameliorare tocmai pentru a efectua controlul producțiilor, determinărilor și evaluările practice. În urma acestor evaluări și acțiuni ne dăm seama dacă materialul biologic este consolidat, iar reproducătorii utilizați la reproducție garantează producții superioare.

Se propune ca SCZ-ul la ovinele din Secțiunea Suplimentară să fie acordat unui număr min de 100 cap și max 500 cap. Cuantumul să fie acordat în sumă de 20 euro/cap. Impact bugetar este de 42 mil euro/an.

Parteneriat între Asociațiile Profesionale responsabile de coordonarea Registrului Genealogic și Stațiunile de Cercetare

Tot în cadrul PNS se propune un parteneriat între Asociațiile Profesionale responsabile de coordonarea Registrului Genealogic și Stațiunile de Cercetare, considerâdu-se că transferul și implementarea rezultatelor accelerează progresul în fermele de oi și capre. Asociațiile trebuie să facă dovada parteneriatelor în mod real și eficient. Prin această măsură se accelerează obiectivul principal, omologarea de noi rase la speciile ovine și caprine, folosind corpul cercetătorilor din domeniu si care este cel mai acreditat de a certifica alaturi de ANZ rezultatele obținute.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share