Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

NATO continuă cooperarea cu autoritățile țării gazdă și cu alte organizații

La Summit-ul de la Vilnius Aliații au aprobat prima Politică a NATO privind protecția copiilor în conflictele armate, sporind contribuțiile NATO la eforturile internaționale în temeiul Rezoluției 1612 (2005) a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Politica va contribui la sporirea capacității trupelor aliate de a gestiona situațiile de prejudiciu adus copiilor atunci când sunt în operațiuni sau în timpul desfășurării activităților sale militare. Acesta va stimula schimbul de bune practici între aliați și parteneri, inclusiv organizațiile internaționale, în special prin perfecționarea mecanismelor de monitorizare și raportare a incidentelor de încălcare și prin identificarea căilor de trimitere adecvate.

Aliații au consolidat și mai mult abordarea NATO privind combaterea traficului de ființe umane prin aprobarea unei noi politici, bazată pe Politica NATO din 2004 privind combaterea traficului de ființe umane.

Cooperarea cu autoritățile țării gazdă și cu alte organizații de prim răspuns va fi, de asemenea, îmbunătățită în continuare, în special pentru îmbunătățirea mecanismelor de raportare și trimitere. Politica prevede formare și educație suplimentare sensibile la gen pentru a ajuta personalul desfășurat să trateze victimele în mod corect, respectuos, egal, demn și fără discriminare. De asemenea, va încerca să reducă riscul ca fondurile NATO să fie utilizate pentru a sprijini rețelele și organizațiile de trafic de persoane, inclusiv prin abordarea riscurilor de trafic prin diligența necesară în gestionarea lanțului de aprovizionare.

Cele două politici marchează un pas semnificativ înainte pentru activitatea NATO în domeniul securității umane, așa cum este prevăzut în abordarea privind securitatea umană și principiile directoare, care au fost adoptate la Summitul de la Madrid din 2022.

Comandanții NATO vor raporta prin lanțul de comandă la sediul NATO în timp util cazurile de încălcări grave suspectate și/sau alte încălcări grave și/sau abuzuri împotriva copiilor și acțiunile întreprinse.

NATO va urmări implicarea bidirecțională la nivel de personal în problemele legate de CAAC cu actori relevanți, cum ar fi ONU, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Uniunea Africană, țările gazdă, partenerii și societatea civilă, după caz.

Atunci când este invitată să antreneze forțele de securitate dintr-o națiune gazdă sau parteneră, ca parte a unui mandat convenit, NATO va fi pregătită să ofere instruire și să conștientizeze cele șase încălcări grave și alte încălcări sau abuzuri grave împotriva copiilor în conflicte armate, în conformitate cu această Politică și cu programele de instruire dezvoltate.

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share