Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Proiectele de investiții publice majore aprobate în ședința de guvern și cuprinse în bugetul pe anul 2024

Ministerul Finanțelor a elaborat lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate ce vor fi utilizate la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2024.

În procesul de prioritizare, nouă  ordonatori principali de credite au transmis informații cu privire la 221 de proiecte de investiții publice semnificative, cu o valoare actualizată totală de  319.783.446 mii lei și un rest de finanțat pentru finalizarea acestora de 208.338.195 mii lei.

Creditele bugetare alocate pentru aceste proiecte în anul 2023 sunt în valoare de 17.425.790 mii lei.

Dintre acestea, 62 sunt proiecte ale căror lucrări de execuție sunt finalizate (stadiul fizic 100%) însă nu sunt închise financiar, fiind necesare plăți pentru sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, exproprieri, etc., prezentate separat în Anexa( vezi pdf-urile din material)  la memorandum. Sumele alocate vor fi disponibilizate la momentul emiterii hotărârilor judecătorești/deciziilor finale/finalizării dosarelor privind exproprierile.

După stingerea obligațiilor de plată, ordonatorii principali de credite vor face demersurile necesare, în condițiile legii, pentru închiderea financiară a acestora, în vederea descongestionării spațiului fiscal  potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin H.G. nr. 225/2014.

Din analiza datelor transmise de ordonatorii principali de credite, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii se situează pe primul loc cu un număr de 108 proiecte de investiții publice semnificative aflate în diferite stadii de implementare, având o valoare actualizată totală de 251.591.859 mii lei și un rest de finanțat până la finalizare de 180.356.985 mii lei. Separat de acestea, 60 de proiecte au lucrările de execuție finalizate, cu un rest de finanțat în valoare de 5.605.861 mii lei, sume necesare pentru plata sentințe civile, costuri aferente procedurii DAB, sentințe arbitrale, certificate finale, asistență juridică, audit de siguranță rutieră, litigii, exproprieri, etc.

ANEXA-1-1investitii majore

Alocările bugetare în anul 2023 aferente acestor proiecte sunt în sumă de 405.613 mii lei.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor gestionează un număr de 13 proiecte aflate în diverse stadii de implementare cu o valoare actualizată totală de 7.198.671 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 4.845.273 mii lei. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2023 este de 430.042 mii lei. Proiectul ”Amenajări hidrotehnice în bazinul hidrografic Niraj, jud. Mureș” este finalizat (100% fizic) însă nu este închis financiar fiind necesare plăți pentru derularea contractului de asistență juridică privind exproprierea terenurilor.

Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației gestionează un număr de 21 proiecte, cu o valoare actualizată totală de 5.026.174 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 4.297.306 mii lei, din care 10 proiecte sunt noi și 11 proiecte se află în implementare. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2023 este de 526.065 mii lei.

Ministerul Sănătății gestionează un număr de nouă proiecte semnificative, cu o valoare actualizată totală de 9.927.395 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 9.398.195 mii lei, din care 8 proiecte sunt în derulare și 1 proiect nou. Alocarea bugetară aferentă acestor proiecte în anul 2023 este în valoare de 412.360 mii lei.

Ministerul Justiției gestionează un număr de două  proiecte semnificative, cu o valoare actualizată totală de 1.175.463 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 1.166.006 mii lei. Alocarea bugetară aferentă acestora în anul 2023 este de 6.316 mii lei.

Ministerul Apărării Naționale gestionează un număr de trei proiecte semnificative, aflate în derulare, cu o valoare actualizată totală de 508.215 mii lei și un rest de finanțat până la finalizarea acestora de 426.180 mii lei. Alocarea bugetară aferentă celor trei  proiecte, în anul 2023, este de 77.500 mii lei.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării gestionează două  proiecte semnificative, din care un proiect este finalizat urmând ca în anul 2023 să se efectueze plățile aferente salariilor, auditului financiar si studiilor de coexistentă, iar Serviciul de Protecție și Pază și Ministerul Afacerilor Interne derulează fiecare câte un proiect de investiții publice semnificativ.

ale invst

Politica în domeniul investițiilor publice vizează atât creșterea ritmului de finanțare în vederea finalizării proiectelor aflate în stadii avansate de implementare, în scopul descongestionării spațiului fiscal bugetar, cât și promovarea de proiecte de investiții publice noi finanțate, în principal, din fonduri europene nerambursabile,  în vederea accelerării gradului de absorbție a acestora.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin