UE și-a mobilizat rezerva medicală rescEU pentru a achiziționa tabletele de iodură de potasiu

Pentru a îmbunătăți pregătirea și răspunsul UE la riscurile pe care le reprezintă, pentru sănătatea publică, amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN), Comisia dezvoltă rezerve strategice de capacități de răspuns prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE. Aceste rezerve includ un stoc strategic rescEU în valoare de 540,5 milioane EUR, instituit în strânsă colaborare cu Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA). Acest stoc va fi alcătuit din echipamente și medicamente, vaccinuri și alte mijloace terapeutice pentru tratarea pacienților expuși la agenți CBRN, precum și dintr-o rezervă rescEU de decontaminare compusă din echipamente de decontaminare și echipe de intervenție specializate. Ca un prim pas imediat, UE și-a mobilizat rezerva medicală rescEU pentru a achiziționa tabletele de iodură de potasiu care pot fi utilizate pentru a proteja oamenii de efectele nocive ale radiațiilor. Aproape trei milioane de tablete de iodură au fost deja livrate Ucrainei prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, cu ajutorul Franței și al Spaniei.

Cu această ocazie, Janez Lenarčič, comisarul pentru gestionarea crizelor, a declarat: Luăm măsuri concrete pentru a spori gradul de pregătire al Europei în fața potențialelor amenințări. Creăm atât o rezervă de decontaminare, cât și un nou stoc de echipamente adaptate situațiilor de urgență chimică, biologică sau nucleară. Le mulțumesc statelor membre pentru eforturile depuse. Obiectivul nostru este de a le oferi cetățenilor noștri capacități de reacție rapidă în cazul în care apare vreodată o astfel de situație de urgență.

Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a completat : Securitatea sanitară necesită o pregătire din partea noastră. Pregătirea pentru amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare este un element esențial pentru menținerea siguranței cetățenilor noștri și un aspect-cheie al unei uniuni europene a sănătății puternice. HERA este santinela noastră; aceasta lucrează în permanență pentru a sprijini acțiunile derulate de UE prin intermediul mecanismului de protecție civilă, cu scopul de a oferi Ucrainei și statelor noastre membre sprijin în materie de pregătire.

Oamenii pot fi expuși la agenți CBRN ca urmare a unor dezastre neintenționate (de exemplu, scurgeri de substanțe chimice, incidente în centrale nucleare, răspândirea unei boli infecțioase) sau a unor incidente intenționate (de exemplu, atacuri teroriste). Pregătirea pentru abordarea riscurilor unor astfel de amenințări reprezintă o parte esențială a strategiei UE de constituire de stocuri CBRN. Prin urmare, Comisia dezvoltă în cadrul rescEU:

  • Un stoc strategic rescEU pentru situații de urgență CBRN: Stocul, care este conceput împreună cu statele membre, va include echipamente de răspuns, cum ar fi echipamente individuale de protecție și dispozitive de detectare, de identificare și de monitorizare, precum și medicamente, vaccinuri și alte mijloace terapeutice. Stocul va aduce o contribuție esențială la consolidarea rezilienței CBRN în UE, deoarece va include echipamente și medicamente care ar putea fi greu de fabricat în perioade de criză sau care ar putea fi necesare brusc în cantități mai mari decât cele disponibile în rezervele naționale. Stocul CBRN reprezintă un prim pas către crearea unor capacități mai bune ca răspuns la incidentele ce pot apărea în centrale nucleare, la situațiile de urgență legate de instalațiile chimice, la atacurile teroriste sau la răspândirea unei boli infecțioase și la multe alte amenințări.
  • rezerva de decontaminare rescEU: Aceasta va cuprinde atât personal, cât și echipamente pentru decontaminarea persoanelor, a infrastructurii, a clădirilor, a vehiculelor sau a echipamentelor critice care au fost expuse la agenți CBRN. La cererea statului membru afectat, rezerva de decontaminare rescEU poate fi mobilizată. Rezerva va fi dezvoltată și găzduită de Croația, Germania și Spania și va fi finanțată în proporție de 100 % de UE, cu un buget inițial de 66,7 milioane EUR.

Condițiile meteorologice extreme și amenințările emergente, cum ar fi COVID-19, dar și incidentele CBRN pot depăși capacitatea statelor membre ale UE de a-și acorda ajutor reciproc, în special atunci când mai multe țări europene se confruntă, simultan, cu același tip de dezastru. În urma activării mecanismului de protecție civilă al UE, rescEU oferă un nivel suplimentar de protecție și asigură un răspuns mai rapid și mai cuprinzător la dezastre. Rezerva rescEU este finanțată în proporție de 100 % de UE, iar Comisia Europeană menține, în strânsă cooperare cu țara care găzduiește rezerva, controlul asupra funcționării acesteia. În caz de urgență, rezerva rescEU oferă asistență tuturor statelor membre ale UE și statelor participante la mecanism și poate fi implementată, de asemenea, în țările vecine ale UE. Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) a fost înființată pentru a consolida capacitatea Europei de a preveni, de a detecta și de a reacționa rapid la urgențele sanitare transfrontaliere, fie că este vorba de amenințări naturale sau de amenințări provocate de om. În acest scop, HERA finanțează dezvoltarea, fabricarea și achiziționarea de contramăsuri și de echipamente medicale esențiale.

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share