mie. feb. 19th, 2020

Primăria Târgovişte – Împrumut de 65 de milioane de lei de la BCR

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi 29.07.2019, a votat proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 291/27.06.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ în vederea finanțării realizării unor obiective de investiții.

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se modifică articolul 1 din H.C.L. nr. 291/27.06.2019 după cum urmează:

“Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la BANCA COMERCIALA ROMANA, cu o maturitate de 148 luni.”

Art. 2. Se modifică articolul 2 din H.C.L. nr. 291/27.06.2019 după cum urmează:

“Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru finanțarea realizarii următoarelor obiective de investitii: “

Nr. crt. Denumirea obiectivului de investiții                          Suma alocată (mii lei)
1 Reabilitare și modernizare Stadionul Municipal Eugen Popescu din Târgoviște, conform HCL nr. 304/29.07.2019 20.000
2 Lista blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performantei energetice în anul 2019, conform HCL nr.  499/21.12.2018 1.500
3 Modernizare si reabilitare drumuri de interes local in Municipiul Târgoviște – Lot 3, conform HCL nr. 361/26.09.2018 4.000
4 Reabilitare și modernizare Piața Tricolorului din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, conform HCL nr. 206/29.06.2018 7.800
5 Reabilitarea și modernizare Piața Revoluției din  Târgoviște, județul Dâmbovița conform HCL nr. 235/30.05.2019 2.400
6 Reabilitare și modernizare Parcul Mitropoliei din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, conform HCL nr. 234/30.05.2019 6.300
7 Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște, conform HCL nr. 163/28.03.2019. 23.000
TOTAL 65.000

Distribuie acest articol Oficial Media
Share
comments