Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Astăzi este sărbătoarea îngerilor

În fiecare an, în ziua de 8 Noiembrie Biserica dreptmăritoare a lui Hristos, prăznuieşte pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor.
Prin cuvântul „arhanghel” înţelegem „mai mare peste îngeri” sau „cel dintâi dintre îngeri”, iar „înger” înseamnă „vestitor”. Îngerii vestesc pe pământ şi fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu; ei sunt „duhuri slujitoare” cum spune proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalmi 103, 5).
Au fost creaţi de Dumnezeu mai înainte de om şi de lumea văzută, dar nu prin cuvânt, ci numai cât a gândit, Dumnezeu i-a şi creat.
După Sfinţii Părinţi, îngerii sunt împărţiţi în nouă cete şi fiecare ceată are o anumită misiune de împlinit în cer şi pe pământ. Scopul principal pentru care au fost creaţi îngerii este pentru a-L slăvi neîncetat pe Dumnezeu; apoi pentru a împlini întru toate voia Lui, pentru a face cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu şi pentru a ajuta pe oameni să împlinească poruncile divine.
Sfintii Părinţi au fixat, însă, o zi de cinstire închinată Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli pentru că ei ne ajută să cunoaştem voia Domnului şi s-o putem împlini.
Numărul 8 este simbolul vieţii veşnice, iar Noiembrie este a noua lună de la creaţie, care s-a săvârşit în luna martie, ca un simbol al celor nouă cete îngereşti
Dintre toţi Sfinţii Părinţi cel mai bine vorbeşte despre îngeri Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. El spune că îngerii se împart în nouă cete, fiecare având numele şi misiunea sa. Cetele îngereşti sunt împărţite în trei ierarhii sau grupe şi anume: ierarhia cea mai de sus, aproape de Preasfânta Treime, este formată din Serafimi, Heruvimi şi Tronuri. Ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu înconjuraţi în văpaie de foc şi fac cunoscută voia Lui îngerilor de mai jos. Ierarhia din mijloc este formată din Domnii, Puteri şi Stăpânii, cum îi numeşte şi Sfântul Apostol Pavel, vasul cel ales al lui Hristos. Ei domnesc peste îngerii de mai jos şi stăpânesc puterile iadului şi întreg universul. Ierarhia cea mai de jos este formată din Începătorii, Arhangheli şi Îngeri. Aceştia sunt cei mai aproape de oameni, cărora le fac cunoscută voia lui Dumnezeu şi-i ajută să scape de cursele şi atacurile îngerilor răi, adică de ispitele şi amăgirile diavolilor.
Sfinţii Arhangheli sunt în număr de şapte, care stau înaintea tronului slavei lui Dumnezeu, după cum spune însuşi Sfântul Ioan Evanghelistul: Ioan, celor şapte Biserici care sunt în Asia… şi de la cele şapte Duhuri care stau înaintea Scaunului Lui (Apocalipsa 1, 4). Fiecare arhanghel are o anumită misiune divină de îndeplinit.
Mihail se traduce prin „puterea lui Dumnezeu”. Acesta este voievodul oștilor cerești și primul dintre Sfinții Arhangheli, purtând sabia de foc și având rolul de a păzi legea lui Dumnezeu și de a-i birui pe toți cei care nu ascultă de acesta. De asemenea, este cel care a împiedicat îngerii să mai cadă din ceruri, cel care a apărat trupul lui Moise și care a dat cele zece pedepse pentru poporul Faraonului. Se spune că la sfârșitul veacului îi va învia pe morți și va aduna toate neamurile la judecată.
Gavril se traduce prin „bărbat-Dumnezeu”, fiind arhanghelul Bunei Vestiri. Acesta nu poartă sabie de foc, ci crinul neîntinatei bucurii. A fost primul care a rostit numele lui Iisus, cel care a trimis taina cea mare a întrupării Domnului, vestea zămislirii, cât și a dat nume Sfântului Ioan Botezătorul.
Rafail este tămăduitorul neputințelor omenești.
Uriil este luminatorul celor întunecați.
Salatiil este rugătorul neamului omenesc.
Gudiil este slăvitorul lui Dumnezeu și întăritorul celor ce fac fapte bune.
Varahiil este aducătorul de binecuvântare dumnezeiască pe pământ.
Să nu uităm că Sfinţii Arhangheli sunt cei dintâi îngeri mijlocitori între Dumnezeu şi noi oamenii. Ei au grijă şi milă de creştini şi-i ajută pe calea mântuirii mai mult decât ceilalţi îngeri. În ţara noastră cultul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este foarte răspândit. Numeroase sunt Bisericile cu hramul Sfinţilor Arhangheli, numeroşi sunt şi credincioşii români care le poartă numele.
IERARHII ANGELICE:
Serafimii
Heruvimii
Arhanghelii
Ierarhia Arhanghelilor aparține celei de-a treia triade angelice, care este și cea mai apropiată de nivelul de conștiință uman.
Iată cum prezintă Sfântul Dionisie Areopagitul, celebrul angelolog creștin, acest cor angelic în lucrarea sa Ierarhia cerească: „Corul Sfinților Arhangheli se află pe aceeași treaptă cu corul Întâietorilor Cerești și cu corul Sfinților Îngeri. (…) Sfânta treaptă a Arhanghelilor (…) comunică atât cu preasfinții Întâietori, cât și cu sfinții Îngeri. Cu cei dintâi pentru că este întoarsă (orientată) spre Începutul cel care este mai presus de Ființă (Dumnezeu), iar cu îngerii pentru că ea este în același timp și o treaptă (ierarhie angelică) tălmăcitoare, primind iluminările Dumnezeiești de la Întâietori, în mod ierarhic și vestindu-le îngerilor în chip îngeresc și, în continuare, prin îngeri, descoperindu-ni-le nouă, pe măsura sfințeniei fiecăruia dintre noi, și iluminându-ne astfel în chip Dumnezeiesc.”
Există nenumărați Arhangheli, unii dintre ei fiind binecunoscuți în lumea creștină și chiar sărbătoriți la anumite date precise. Trei dintre ei sunt menționați în mod explicit în Biblie: Mihail, Gabriel și Rafael.
În Apocalipsă sunt menționați 7 arhangheli care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu.
Dar Arhanghelii nu sunt cunoscuți numai în tradiția creștină, ci și în cea ebraică, islamică, egipteană și în diferitele tradiții orientale, ei jucând mai ales rolul de intermediari între ierarhiile angelice superioare și umanitate.
În textele apocrife apar și numele altora, cel mai cunoscut dintre aceștia fiind Uriel.
Ordinul acestor îngeri este numit în tradiția ebraică Bene Elohim (Fiii lui Dumnezeu). Sefira corespondentă este Hod ceea ce înseamnă Slava. Numele lui Dumnezeu este aici Elohim Sabaoth (Dumnezeul Armelor). Litera ebraică ce le corespunde este Heth, dezvăluind axa energetică grai – fără grai. Inițiații în tradiția Kabbala-ei comunicau cu Dumnezeu prin intermediul arhanghelilor. În cadrul acestei tradiții se vorbește despre 12 sau chiar mai mulți arhangheli.
Acest ordin este influențat de sfera subtilă a planetei Mercur.
Partea din ființa umană influențată de acești îngeri sunt rinichii.
Principiul divin care se exprimă prin arhangheli este „jos”, complementar cu „sus”, principiul divin care se exprimă prin întâietori.
În tradiția islamică sunt cunoscuți 4 arhangheli. În Coran este adeseori citată prezența arhanghelilor, în special a arhanghelilor Gabriel și Mihail.
Arhanghelii au ca atribute esențiale: ridicare de laudă lui Dumnezeu, mărturisirea credinței lor prin fapte și punerea necondiționată în slujba dreptății divine. Arhanghelii sunt Spirite ale Focului Divin.
Rudolf Steiner îi numește pe arhangheli „spirite ale focului”
Conform învățăturilor egiptene arhanghelii sunt inspiratori și călăuze ale marilor comunități, grupuri sau popoare. Spirite ale focului divin purificator, arhanghelii au ca principală misiune ducerea la bun sfârșit a planurilor divine pe Pământ.
În sufletul fiecărui popor se exprimă viața unui arhanghel. El își trăiește propria tinerețe în tinerețea poporului pe care-l conduce. Dar când un popor îmbătrânește sau chiar se destramă, el realizează o desprindere de acel popor, situație care de obicei coincide cu desființarea completă a respectivului popor.
Arhanghelii sunt mesageri trimiși de Dumnezeu omenirii. Ei oferă sprijin spiritual și inspirație. Primim din lumina și din puterea lor, ca prin propriile noastre forțe să participăm împreună cu Dumnezeu la crearea universului.
Arhanghelii au o disponibilitate aproape nelimitată, și mai ales atunci când avem stringentă nevoie de ajutorul lor, putem să invocăm cu credință prezența lor în universul nostru lăuntric.
Prietenia și solicitudinea pe care arhanghelii o manifestă față de noi este exemplară, este sublimă, este chiar ideală. Ei ne arată infinita realitate Divină. Atunci când le acceptăm prezența, nu facem altceva decât să invităm miracolele să pătrundă în viețile noastre.
Arhanghelii asigură armonia dintre viața individuală și cea a colectivităților umane (popoare, neamuri). Ei stabilesc legăturile dintre sufletele individuale și sufletele naționale.
Arhanghelii veghează asupra destinului spiritual al umanității, inspirând, protejând și ghidând marile colectivități umane.
Fiecare arhanghel este descris în mod tradițional ca având anumite atribute specifice, astfel încât ajutorul său este cerut în mod predilect în anumite situații. De-a lungul istoriei planetare diferiți arhangheli au inspirat și susținut anumite colectivități umane; oamenii îndreptându-și atenția spre arhangheli pentru a primi ajutor. Ei aduc acelora care îi invocă o protecție divină infailibilă.
Arhanghelul Mihail este conducătorul forțelor divine ale binelui în lupta împotriva forțelor răului. Fiecare arhanghel este conducătorul unei mari legiuni de îngeri în lupta împotriva forțelor întunericului.
Arhanghelii sunt mesageri trimiși de Dumnezeu omenirii. Ei ne dăruiesc revelații și tot ceea ce ne este necesar pentru a evolua spiritual. Arhanghelii ne oferă ajutor și iubire de cea mai bună calitate pentru viața de zi cu zi.
IFiecare arhanghel este descris în mod tradițional ca având anumite atribute specifice, astfel încât ajutorul său este cerut în mod predilect în anumite situații.
Arhanghelul Gabriel este cunoscut ca vestitor al nașterilor. El este menționat de 4 ori în Biblie, de fiecare dată având rol de mesager divin. În Geneză, arhanghelul Gabriel i-a apărut lui Abraham aducându-i la cunoștință că soția sa Sara, în vârstă și stearpă, va naște un fiu. Același arhanghel i-a apărut Elisabetei, vestind-o că va avea un fiu. El este Îngerul Bunei Vestiri, care i-a anunțat Fecioarei Maria nașterea Mântuitorului.
În tradiția islamică Gabriel este considerat Spiritul Divin al Adevărului sub protecția căruia s-a născut Islamul. Profetul Mahomed afirma că arhanghelul Gabriel, cel cu 140 de perechi de aripi, i-a dictat Coranul vers cu vers.
Arhanghelul Mihail este cunoscut ca luptător, fiind cel care alungă balaurul, adică pe îngerul cel căzut, Lucifer, și restabilește regatul luminii pe pământ (lupta arhanghelului Mihail cu Satana pentru trupul neînsuflețit al lui Moise).
Arhanghelul Rafael este cel care a adus păstorilor vestea nașterii Mântuitorului. În Zohar (Cartea Splendorii) se afirmă că arhanghelul Rafael este însărcinat cu tămăduirea planetei și, datorită acestei purificări, omul poate fi vindecat oricând de toate bolile sale. În Cartea lui Tobias, arhanghelul Rafael îi ajută pe cei bolnavi și suferinzi, aducând salvări miraculoase, vindecări în cazuri aparent de nerezolvat.
Sunt cunoscuți din Biblie și alți arhangheli: Raguel, Uriel, Zerachiel, Chamaliel, Tsaphiel.
În Cartea lui Enoh, arhanghelul Uriel este denumit îngerul veghetor si protector al celor aflați sub spaimă și teroare.
În tradiția românească se spune că Sfinții Mihail și Gavril sunt păzitorii oamenilor de la naștere până la moarte. De asemenea, aceștia sunt prezenți la Judecata de apoi, arzând păcatele și purificând cunoștințele oamenilor. Sfântul Mihail stă la căpătâiul omului care a murit și îi apără sufletul să nu fie furat. În tradiția românească, arhanghelii mai sunt numiți și sfinții voievozi, prin echivalarea termenului grecesc care înseamnă fruntași ai îngerilor. Arhanghelii supraveghează îngerii păzitori și celelalte cete de îngeri din apropierea noastră, indiferent de misiunea lor. În Vechiul Testament, dar și în Noul Testament apar dese întâlniri ale strămoșilor noștri cu reprezentanți ai acestui ordin.
Ciobanii și proprietarii oilor trebuie să facă „turta arietilor”, o turtă din mălai pe care o aruncă în ziua de 8 noiembrie în mijlocul oilor, o dată cu eliberarea berbecilor, pentru a verifica fecunditatea acestora. Dacă turta cade cu fața în sus, oile vor făta toate în primăvară, iar dacă aceasta cade cu fața în jos este semn rău, că oile sunt fără rod. Se spune că,  dacă ai grijă de treburile gospodărești sau lucrezi în această zi, vei avea parte de chin în ziua morții.
În data de 8 noiembrie trebuie aprinsă o lumânare atât pentru cei vii, pentru a avea lumina pe cealaltă lume, cât și pentru cei care au murit în împrejurări năpasnice, sau cei care au murit fără prezența unei lumini.
Sfântul Mihail va apărea la picioarele celor bolnavi care se vor însănătoși și la capul celor care vor muri, pentru a-i putea conduce spre Rai.
Ființa umană care reușește, datorită purității și deschiderii sale sufletești, să intre în comuniune cu arhanghelii își poate trezi și amplifica prin intermediul lor o gamă foarte variată de stări, cum ar fi: bucuria, împlinirea, umilința, iubirea pentru Dumnezeu, aspirația spirituală, detașarea, pacea, luciditatea și dragostea pentru toate celelalte ființe umane.
În faimoasa scriere a Gittei Mallasz, Dialoguri cu îngerul, există un sfat Dumnezeiesc pe care îngerii ni-l transmit. Acest sfat este totodată un imperativ categoric. El sună astfel: „Cere! Cere! Cere!”. Aceasta implică să cerem în permanență, cu multă credință, într-un mod ferm, ajutorul plin de iubire, ajutorul divin, altruist al arhanghelilor.
Regăsim această idee în una dintre legile fundamentale Dumnezeiești care a fost revelată nouă oamenilor de către Isus Cristos: „Cere și ți se va da, caută și vei găsi, bate și ți se va deschide”.
O veche rugăciune invocă sprijinul arhanghelilor:
„Fie ca Sfântul Arhanghel Mihail să fie și să rămână mereu în dreapta trupului și a ființei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Gabriel să fie și să rămână mereu în stânga trupului și a ființei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Uriel să fie și să rămână mereu în fața trupului și a ființei mele.
Fie ca Sfântul Arhanghel Rafael să fie și să rămână mereu în spatele trupului și a ființei mele.
Fie ca Preasfânta Prezență a Duhului lui Dumnezeu să fie și să rămână mereu deasupra capului și a ființei mele”.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share
">
WordPress PopUp Plugin