Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Cazurile de defăimare ar fi admisibile numai în instanța națională a pârâtului

Jurnaliştii, organizaţiile media, activiştii, cadrele universitare, artiştii şi cercetătorii ar trebui să fie protejaţi împotriva procedurilor legale nefondate şi abuzive.

Comisia pentru afaceri juridice și-a adoptat poziția cu privire la noile norme care să asigure protecția la nivelul întregii UE împotriva proceselor vexatorii împotriva participării publice, cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 1 abținere.

Noile proiecte de reguli conțin garanții împotriva proceselor strategice împotriva participării publice (SLAPP) și a amenințărilor cu acestea. Acestea sunt acțiuni legale nefondate și abuzive , pentru a reduce la tăcere cei care lucrează în interesul public în chestiuni precum drepturile fundamentale, mediul și accesul public la informații. Acestea s-ar aplica în cazurile transfrontaliere, adică atunci când pârâtul și reclamantul nu au sediul în statul membru al instanței.

Pentru a spori protecția UE, deputații au extins definiția cazurilor transfrontaliere, pentru a include cazurile în care,  subiectul cazului este relevant pentru mai multe țări și este accesibil pe cale electronică. De asemenea, ei îndeamnă țările UE să pună în aplicare recomandările Comisiei pentru cazurile naționale, în special când vine vorba de asistență juridică pentru cei vizați.

Concedierea anticipată, acoperirea costurilor și nerecunoașterea hotărârilor din țări terțe

Cei vizați de un SLAPP ar putea să solicite respingerea anticipată a cauzei lor și ar reveni reclamantului să dovedească că cauza nu este vădit nefondată. Reclamanții ar acoperi, de asemenea, toate costurile procedurilor, în timp ce victimele SLAPP-urilor ar avea dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul aferent, inclusiv prejudiciul reputației. Cazurile de defăimare ar fi admisibile numai în instanța națională a pârâtului. Deputații europeni doresc, de asemenea, ca statele membre să nu recunoască hotărârile împotriva celor vizați de SLAPP în țări terțe și cu domiciliul pe teritoriul lor. Dimpotrivă, aceste persoane vizate ar avea dreptul să ceară despăgubiri pentru SLAPP în fața instanțelor naționale.

EPRS_BRI(2022)733668_EN

 

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share