22/10/2020

Centrul Oncologic de Terapie Personalizată “dr. Victor Babeș”, Timişoara

Primăria Timişoara a primit Studiul de Fezabilitate pentru Realizarea Centrului Oncologic de Terapie Personalizată  “dr.Victor Babeș”, la Spitalul de Boli Infecțioase ( radiochirurgie țintită în bolile neoplazice ( tumori solide de plămân, pancreas,s ân, metastazele celebrale ).

Este vorba de fapt de un nou sistem stereo-tactic de radiochirurgie submilimetric, de tip robotic non invaziv și fără durere. SF pentru realizarea CentruIui Oncologic de Terapie Personalizată “dr.Victor Babeş” la SpitaluI de boli infecțioase “dr. Victor Babeş”, Timișoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, este întocmit de S.C. Consiliere Financiara MB S.R.L.

Durata de realizare a investiției se va face pe parcursul a 30 luni, din care execuție 18 Iuni.

Valoarea totală a investiției : 93.225,95633 mii Iei(inclusiv TVA) din care constructii montaj C+M : 17.009,81398 mii Iei(inclusiv TV A) Suprafață teren=6062 mp (conform C.F.)

Regimul de înalțime construcție propusă: P+E. Am primit SF-UL pentru Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babes la Spitalul de Boli lnfectioase ( radiochirurgie tintita in bolile neoplazice ( tumori solide de plaman, pancreas, san, metastazele celebrale).

Distribuie acest articol Oficial Media
Share