Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița – Concurs pentru un post vacant de Inginer instalații

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 04.07.2023, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII, COR 214203, in cadrul SERVICIULUI TEHNIC MECANO-ENERGETIC- 1 POST

1.Criterii generale:

 • cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit
 • are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

 • Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta (Inginer instalatii pentru constructii) sau echivalent
 • Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii)
 • Vechime in munca de minim 3 ani atestata prin copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta privind vechimea in munca sau extras REVISAL
 • Abilitati de operare PC nivel avansat
 1. Descrierea postului:

– Stabileste solutii tehnice;

– Intocmeste avizele de principiu, avizele definitive si documentele pentru obtinere avize necesare executarii lucrarii de bransamente de apa si racorduri de canalizare;

– Intocmeste procesele verbale la finalizarea executiei bransamentelor de apa potabila si racorduri de canalizare realizate in baza contractelor de executie lucrari conform solutiilor din avizele de pricipiu si definitive eliberate.

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 26.06.2023-30.06.2023, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;

– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;
 • Copii diplome studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta (Inginer instalatii pentru constructii) sau echivalent
 • Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste experienta in munca sau extras REVISAL
 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

  Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

            Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila07.2023, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica07.2023, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

 B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII, COR 214203, in cadrul SERVICIULUI TEHNIC MECANO-ENERGETIC- 1 POST

1.Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 2.Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Capitolul II – Domeniu de aplicare
 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor 
 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului; 

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIE DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share