Oficial Media

Echipa unui ziar nu este formata doar din redactori, ci mai ales din cititorii săi!

Condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism au fost actualizate!

Pentru toate persoanele interesate!

Reforma armonizează schimbările apărute pe piața turismului, fiind axată pe doi piloni importanți: delimitarea sferei de activitate și de exercitare a acestei ocupații, precum și stabilirea criteriilor și condițiilor pentru eliberarea ecusonului.

Ordinul pentru aprobarea normelor metodologice menționate a fost publicat miercuri, 09 august a.c., în Monitorul Oficial și poate fi consultat aici: https://shorturl.at/jloG4

Referitor la delimitarea sferei de activitate, ghizii de turism sunt împărțiți în trei categorii: ghidul de turism local, care oferă asistență turiștilor români pe teritoriul țării noastre, ghidul de turism național, responsabil cu îndrumarea turiștilor străini în România și a celor români în străinătate și ghidul de turism specializat pentru diverse activități turistice, precum animație, drumeții montane, habitat natural, turism ecvestru și peșteri amenajate, cu posibilitatea dezvoltării altor specializări în conformitate cu standardele ocupaționale.

Cadrul legislativ actualizat le oferă persoanelor fizice posibilitatea de a urma cursuri de formare profesională pentru activitatea de ghid de turism, fapt ce va contribui semnificativ la creșterea cantitativă și calitativă a ofertei și la menținerea unui standard ridicat pentru serviciile specifice. Programele de formare de tip calificare/specializare/perfecționare vor fi, astfel, reluate de furnizorii autorizați, după ce acestea au fost temporar întrerupte, ca urmare a modificărilor apărute la nivel de studii.

Actul normativ armonizează, totodată, legislația românească cu cea europeană, fiind respectate recomandările Comisiei Europene privind recunoașterea calificării profesionale a ghizilor de turism și oferirea temporară sau ocazională a serviciilor de ghid de turism în România pentru persoanele din statele membre UE/SEE/Confederația Elvețiană.

Astfel, ghizii care însoțesc grupuri de turiști pe teritoriul României, fără a oferi servicii specifice la obiectivele turistice, trebuie să notifice Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu cel puțin 60 de zile înainte de prestarea serviciului temporar sau ocazional.

Mai mult, a fost introdusă în legislație obligativitatea actualizării atestatelor și ecusoanelor de ghid o dată la cinci  ani, fiind menționată procedura de prelungire a acestora și documentația ce trebuie depusă în acest sens. Această măsură este necesară pentru a deține o evidență reală a ghizilor de turism care practică această profesie, fiind și o consecință a faptului că a fost eliminată limita superioară de vârstă.

 

Distribuie acest articol Oficial Media
Share