Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Controale la benzinăriile din toată țara în perioada 10-16 martie 2022

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, desfășoară, începând de ieri, Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto.

Campania națională, la care participă și Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița, se va desfășura în perioada 10 – 16 martie 2022 și vizează toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de distribuţie a carburanţilor pentru autovehicule, cod CAEN 4730.

Printre aspectele urmărite de inspectorii de muncă se numără angajarea personalului în condițiile prevăzute de legislația muncii (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial), transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, durata timpului de muncă şi munca suplimentară, întocmirea evidenţei orelor de muncă prestate de salariați, acordarea de repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale), munca de noapte, acordarea drepturilor salariale, regulamentul intern și contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

În ceea ce privește respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, controalele se efectuează pe baza unui check-list care urmărește verificarea tuturor cerințelor legislative în domeniu, printre care deţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toate activităţile desfăşurate, evaluarea riscurilor specifice, întocmirea planului de prevenire şi protecţie, evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific, existența instrucţiunilor scrise emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă, efectuarea instruirii adecvate în domeniul SSM, cu precădere a instruirii cu privire la protecţia împotriva exploziilor, asigurarea echipamentului individual de protecţie, asigurarea semnalizării de securitate şi sănătate la locul de muncă, inclusiv pentru locurile unde pot aparea atmosfere explozive, respectarea interdicției de depozitare de materiale combustibile sau incombustibile pe o distanță de 3 m în jurul depozitelor de butelii.

Prin aceste acțiuni, se urmărește creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniul menţionat și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

Inspectorii ITM Dâmbovița au efectuat, ieri, în prima zi a campaniei naționale, 5 controale, cu echipe mixte formate din inspectori specializați în relații de muncă și sănătate și securitate în muncă. În urma neconformităților constatate, aceștia au aplicat 5 măsuri și o sancțiune. Printre principalele nereguli descoperite, în cadrul controalelor, se numără lipsa evidenței timpului de muncă și lipsa contractelor individuale de muncă la locul de muncă. Acțiunile vor continua și în acest weekend și la începutul săptămânii viitoare.

Comunicat de presă ITM Dâmbovița

Distribuie acest articol Oficial Media
Share