”Cine răspândește minciuni, dezinformează și manipulează opinia publică ?”

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN dezaprobă alegațiile calomnioase la adresa silvicultorilor venite din partea fostului ministru al fondurilor europene, domnul Cristian Ghinea și promovate pe pagina de internet a USR într-un articol din data de 30 ianuarie 2023
Fostul ministru al fondurilor europene din Guvernul României în perioada 23 decembrie 2020 – 6 septembrie 2021, vremelnic ca orice ministru postdecembrist, dar nu fără o misiune clară și importantă, după ce a formulat într-un cerc restrâns “propunerile României” și a adoptat PNRR-ul pe furiș, fără consultarea partenerilor sociali și a instituțiilor publice direct afectate și conform unor articole din presă, cu secretizarea unor componente importante ale discuțiilor părții guvernamentale cu Comisia Europeană, domnul Ghinea continuă să defăimeze o întreagă categorie profesională de care depinde menținerea și dezvoltarea silviculturii românești.
Politicienii de acest tip au gonit milioane de profesioniști și de lucrători calificați din țară prin afirmațiile lor iresponsabile, arogante, sarcastice și pline de venin. Cu siguranță că acest tip de oameni politici ar putea fi înlocuiți cu ușurință de poporul român, însă recuperarea adevăraților specialiști pe care i-am pierdut va fi o misiune aproape imposibilă.
Domnul G afirmă scrâșnind: “Sindicatul Romsilva s-a activat și a început să răspândească minciuni după adoptarea de către Guvern a unei ordonanțe de urgență care privește companiile de stat și impune instalarea unui management profesionist, inclusiv la regiile autonome, deci și la Romsilva, care este o regie autonomă profund ineficientă.”
Sindicatul Romsilva activat la care se face referire este Federația Sindicatelor Silva, organizație sindicală reprezentativă pentru sectorul silvic din România care reuneşte în prezent peste 15 000 de membri din întreaga ţară, ce lucrează efectiv în activitatea de administrare a pădurilor.
Conform legii, această federație sindicală trebuia consultată, atât atunci când s-a elaborat PNRR-ul, cât și atunci când s-au inițiat modificările legislative pentru modificarea OUG 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Probabil că a auzit și domnul Ghinea, că guvernanța corporativă se aplică deja la Romsilva și nu numai. Să stea dumnealui liniștit, că și înainte și acum și după, tot politicul face jocurile în numirea conducerii acestor regii sau companii ale statului. Știm cu toții acest lucru, nu trebuia să ne mai mintă și dumnealui.
CSN MERIDIAN și Federația Sindicatelor Silva nu sunt împotriva “instalării unui management profesionist” la Romsilva, dimpotrivă, susțin cu tărie că acest lucru este absolut necesar. Ceea ce spun silvicultorii și adevărata problemă cu privire la proiectul legislativ promovat netransparent de Guvernul României este că prin acesta se prevede separarea serviciilor publice de activitățile comerciale, ceea ce în cazul activităților silvice ar fi o mare greșeală pentru că se renunță la managementul durabil al pădurilor.
Conform rezoluției de la Helsinki a Conferinței Ministeriale privind Protecția Pădurilor în Europa din anul 1993, managementul durabil al pădurilor se definește ca fiind „administrarea și folosirea pădurilor și terenului forestier într-un mod și la un nivel la care se menţine biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea și potențialul de a îndeplini acum și în viitor funcţiile ecologice, economice și sociale relevante, la nivel local, naţional și global și care nu aduce prejudicii altor ecosisteme.”
Proiectul de lege, înregistrat la Senat cu nr. L831/2022, care a intrat deja în procedură de urgență în dezbaterea comisiilor de specialitate, prevede la art. IV alin (1) faptul că întreprinderile publice ce desfășoară activități comerciale și funcționează în prezent ca regii autonome, vor fi reorganizate prin separarea serviciilor publice de activitățile comerciale. Activitățile comerciale divizate, vor fi organizate în societăți pe acțiuni sau în societăți cu răspundere limitată, într-un interval de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii.
Divizarea activităților de serviciu public de cele comerciale va pune în pericol administrarea proprietății publice a statului reprezentată de cele 3,1 milioane hectare păduri, prin neasigurarea resurselor necesare gestionării durabile și unitare a fondului forestier și va conduce la afectarea a zeci de mii de locuri de muncă din zona de administrare, exploatare și prelucrare a lemnului, dând naștere unui impact socioeconomic semnificativ și, totodată, la majorarea cheltuielilor, dar și la diminuarea veniturilor la bugetul general consolidat.
Prin modificările propuse se deturnează sensul calității de administrator al bunurilor proprietate publică a statului, cu impact negativ garantat asupra pădurilor statului și economiei naționale, știrbindu-se interesul național raportat la actul de administrare al fondului forestier național sub oricare din componentele acestuia, inclusiv valorificarea/ comercializarea productelor proprietății publice de interes național.
O altă minciună sfruntată și defăimare grosolană a “specialistului” Ghinea, din minunatul comunicat USR este că “Romsilva este o fabrică de pierdut bani pentru stat și de câștigat pentru mafie”.
În realitate, Romsilva are un rol strategic în societatea și în economia românească. Regia Națională a Pădurilor administrează o suprafață de 3,1 milioane ha păduri proprietate publică a statului (aproximativ 48 % din fondul forestier național), la care se adaugă 1,1 milioane ha păduri aparținând altor categorii de proprietari, pentru care se asigură administrarea și serviciile silvice. Romsilva funcționează încă de la înființarea sa, din anul 1991, pe bază de autogestiune, în condiții de eficiență economică, înregistrând în fiecare an profit și fiind un contribuabil major la bugetul statului.
Administrarea unei suprafețe de peste trei  milioane de hectare pădure de către RNP-Romsilva a făcut posibilă gestionarea durabilă a pădurilor și aplicarea unui regim silvic riguros, asigurând totodată susținerea financiară și materială, atât pentru herghelia națională care are rolul de a conserva patrimoniul genetic al cailor de rasă din România, cât și pentru cele 22 de administrații de parcuri naturale și naționale. Regia Națională a Pădurilor gestionează cea mai mare biodiversitate la nivelul statelor Uniunii Europene, acest fapt datorându-se practicilor silvice unitare și integrate, derulate de peste 32 ani, care au avut în vedere atât protecția mediului, cât și furnizarea de servicii sociale și eficiența economică. Astăzi, datorită Romsilva, putem vorbi în România de păduri deosebit de valoroase, unele incluse chiar în patrimoniul mondial UNESCO.
La momentul actual, din veniturile pe care le obține, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva asigură gospodărirea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, efectuarea lucrărilor de împăduriri, accesibilizarea fondului forestier prin construcția de drumuri forestiere, gestionarea fondurilor cinegetice și piscicole, administrarea parcurilor naționale și naturale, respectiv administrarea patrimoniului genetic național al cabalinelor.
Deși întreprindere de stat, Regia Națională a Pădurilor nu este subvenționată de la bugetul de stat și nu beneficiază de un tratament fiscal privilegiat în comparație cu operatorii economici privați.
Prin separarea activităților de administrare de cele de exploatare și valorificare a lemnului s-ar schimba, practic, întreaga construcție bugetară atât la nivel de Romsilva, cât și la nivel de buget național, acesta urmând a suporta activitățile cu impact major în cheltuieli și fără profitabilitate, activitățile profitabile urmând a fi eventual externalizate.
Potrivit Constituției României „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice…” (art. 136, alin. 4). Având în vedere că pădurile statului sunt bunuri proprietate publică, administrate de către Regia Națională a Pădurilor–Romsilva, conform acestei prevederi constituționale, nu poate exista o altă formă de administrare a acestor păduri (ca de altfel şi a pădurilor aflate în proprietatea unităților administrativ teritoriale), decât cea de regie autonomă. Ca urmare, este exclusă organizarea administrării pădurilor în societăți pe acțiuni sau în societăți cu răspundere limitată. O eventuală divizare a RNP-Romsilva în societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată ar însemna ca statul să nu-și mai exercite rolul prevăzut în legea fundamentală.
Deci, stimate domn fost ministru, cine răspândește minciuni, dezinformează și manipulează opinia publică ?
Dacă v-ar fi păsat cu adevărat de valorile UE şi de interesul naţional, ar fi trebuit să consultați partenerii sociali atunci cănd vă jucați de-a PNRR-ul și ar fi trebuit să susțineți valorile democratice, transparența și dialogul social.

About Post Author

Distribuie acest articol Oficial Media
Share