23/04/2021

Primarii de municipii întâlnire de lucru la guvern

Primarii de municipii, reuniți în Asociația Municipiilor din România, au avut o întâlnire de lucru, la Guvern, cu premierul Ludovic Orban, Raluca Turcan-viceprim-ministru, Vasile-Florin Cîţu – ministrul Finanțelor Publice, Ion Ştefan-ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Pe agendă s-au aflat următoarele teme :

  1. Stabilirea unui calendar de aprobare a Legii bugetului de stat pe anul 2020, care să asigure intrarea ei în vigoare la 1 ianuarie 2020.
  2. Luarea în considerare a nevoilor reale ale municipiilor la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2019.
  3. Abrogarea aliniatului (7) al art. 20 din Ordonanța Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2019.
  4. Începând cu ianuarie 2020, asigurarea finanţării sistemului de protecţie a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti și județelor, conform legii, de la bugetul de stat, prin alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială, fără ca acestea să greveze bugetele minime de funcţionare ale judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.

 

  1. Stabilirea cotelor din impozitul pe venit, ce revin unităților-administrativ teritoriale, prin Legea finanțelor publice locale și nu prin Legea bugetului de stat, așa cum s-a întâmplat în anii 2018-2019.
  2. Transparentizarea activității ANAF și crearea posibilității ca APL să aibă acces permanent la informațiile privind colectarea IV, care constituie una din sursele de venit a bugetelor locale.
  3. Constituirea, începând cu anul 2020, a unui Fond de creditare nerambursabilă pentru unitățile administrativ-teritoriale în vederea asigurării contribuției proprii a acestora la proiectele finațate din fonduri externe nerambursabile.
  4. Identificarea modalităților de redistribuire a unor sume din exercițiul financiar 2014-2020 în cadrul POR, astfel încât să poată fi finanțate proiectele eligibile aflate în portofoliul APL (rezerva de până la 200%)
  5. Menținerea plafonului disponibil pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrative-teritoriale la nivelul de 1700 milioane lei, astfel cum a fost reglementat pentru anul 2019, prin Ordonanța nr 12 /2019 cu privire la rectificarea Bugetului de stat pe anul 2019.
Distribuie acest articol Oficial Media
Share