Oficial Media

Știri din Târgoviște, Dâmbovița, România.

Punere în siguranță Cabana Podu cu Florile – Consiliul Județean Dâmbovița

Consiliul Judeţean Dâmboviţa a aprobat in sedinta ordinara de astazi, 18.12.2019, proiectul de  hotărâre privind documentația tehnicoeconomică și a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiţii ,,Punere în siguranță Cabana Podu cu Florile”.

In  raportul proiectului se arata următoarele:

Având în vedere atestarea ca stațiune de interes național a zonei Padina-Peștera, conform Hotărârii Guvernului nr. 107/15.03.2018 privind aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național sau local, precum și preocuparea Consiliului Județean Dâmbovița de a realiza investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană, se impune realizarea lucrărilor de punere în siguranță a Cabanei Podu cu Florile, în baza documentației tehnico-economice.

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 117/2019 pentru aprobarea Notei de Fundamentare la obiective de infrastructură în vederea includerii acestora pe lista de investiţii în anul 2019, obiectivul regăsindu-se la capitolul 87.02.

Alte acțiuni economice/Investiții în continuare, punctul 1 al hotărârii sus amintite.

Amplasamentul obiectivului de investiții este situat în comuna Moroeni, județul Dâmbovița, valea Lucăcila, pe drumul de legătură între cabana Bolboci şi cariera de calcar din vârful Zănoaga. Obiectivul este situat în zona turistică Padina-Peștera din munții Bucegi, acesta având un rol important pentru dezvoltarea turismului în zonă.

Cabana Podu cu Florile este amplasată pe un drum de exploatare ce se desprinde din DJ 714 și face legătura între Cabana Bolboci și cariera de calcar din vârful Zănoaga.

Lucrările de punere în siguranță a cabanei sunt orientate perpendicular pe cabana, în spatele acesteia, pe direcția nord.

În vederea stabilirii soluțiilor tehnice care se impun pentru realizarea lucrărilor, au fost contractate, de către Consiliul Județean Dâmbovița, serviciile de realizare a documentației tehnico-economice, fazele ,,Studiu de fezabilitate”, ,,Proiect tehnic și detalii de execuție”, aceastea fiind finalizate și recepționate, conform Procesului verbal nr. 25630/12.12.2019.

Faţă de cele menţionate anterior, propunem aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice (faza SF) și principalii indicatori pentru obiectivul de investiţii ,,Punere în siguranță Cabana Podu cu Florile”, conform Anexei.

PRINCIPALII indicatori tehnico-economici ai obiectivului ,,Punere în siguranță Cabana Podu cu Florile”

1. Denumire obiectiv: „Punere în siguranță Cabana Podu cu Florile”

A. INDICATORI ECONOMICI (lei fără TVA):

Valoarea totală a investiţiei 236.697,75 lei din care Construcţii-montaj 178.145,40 lei

Sursa de finanţare: Buget Local, Buget de Stat şi alte surse legal constituite

Faza documentaţiei:Studiu de Fezabilitate

Durata de realizare:
2 luni

  1. INDICATORI TEHNICI:

– Suprafața de teren afectată de căderi de piatră : cca. 1800,00 mp

– Suprafață afectată de proiect: cca 530 mp

– Realizare barieră în lungime de 30,00 m, împotriva căderii blocurilor de rocă pentru energii de 500 KJ cu plasă din oțel de înaltă rezistență;

– Realizare a 2 bariere de protecție în lungime de 40,00 m, împotriva căderii blocurilor de rocă pentru energii de 100 KJ cu plasă din oțel de înaltă rezistență;

– Realizare traseu rigolă perimetrală în lungime de 72,00 m, pentru preluarea și dirijarea apelor pluviale de pe versanți.

Categorii principale de lucrări:

Barieră categoria A conform EAD 340059-00-0106, realizată din 3 panouri de 10 m cu înălțimea de 3 m, fixate pe stâlpi HEA 140 cu fundații ancorate cu bare Ø 32 mm cu lungimea de 3m, aceasta fiind ancorată lateral cu cabluri suport.

Bariere categoria A conform EAD 340059-00-0106, realizate din 2 panouri de 10 m cu înălțimea de 3 m, fixate pe stâlpi HEA 140 cu fundații ancorate cu bare Ø 28 mm cu lungimea de 3m, aceasta fiind ancorată lateral cu cabluri suport.

Rigolă din beton armat cu dimensiunea de 30 x 30 de cm și pinten de reținere a apei pluviale captată de pe versant.

Distribuie acest articol Oficial Media
Share